Graafsewijk [berichten tot mei 2008]

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2008 | Gewijzigd op: 21-03-2012


Winterse sferen nabij de Lambooijbrug.

foto's © gerard monté, 22 december 2007.

Inleiding [Voor historie zie onderaan pagina]
Naamsverklaring Graafsewijk
Pagina Boerke van Osch U gaat - via de link -naar aparte pagina Boerke van Oss
De Muntel met Muntelbolwerk 
op plek voormalig weeshuis St.Joseph 
Presentatie kunstproject Zeven Sleutels op buurtbrunch 28 mei 2008.
Laatste vasthoudende winkeliers verhuizen alsnog 9 maart 2008.
De Patio    27 juli 2007.

Inleiding
De Graafsewijk, gelegen langszij de weg naar Grave beginnend bij de Watertoren en -globaal- eindigend bij stadion de Vliert, maakt onderdeel uit van de serie ' stadswijken'. De aanleg dateert van rond 1910-1920.
Actueel werd voorjaar 2003 de sloop en nieuwbouw van het deel oostelijk van de Westenburgerweg.
In 2004 komen : Bartenbrug stort in, Muntelbolwerk tegen de grond en in 2005 het uitzettingsbeleid in beeld. Eind 2006 begon de nieuwbouw in Barten Noord.
De geschiedenis vindt u onderaan deze pagina. Ook staat daar een stukje over het Hinthamereinde. en Oost en Aawijk.

Berichten
Nieuwbouw Javastraat/Sumatrastraat   juni 2006.
Nieuwe sitiuatie in Javastraat juni 2007
Herstructurering Eikendonk in fasen   29 mei 2007.
Totale opknapbeurt Eikendonk  19 januari 2007.
Oplevering en sleuteloverdracht Barten -Noord   22 mei 2007.
Bartenbrug geen 1,2 maar 2,5 miljoen euro  30 november 2006.
Oosterplas bij zomeravond  5 augustus 2006.
Oudbouw met winkels aan Graafseweg blijft overeind  1 augustus 2006
Sloop Jozefhuis juli 2006 zie pagina Jozefhuis
Vordering bouwproject Barten Noord- 14 december 2005 / 20 april en 6 juli 2006 eind juli 2006
Hernieuwde buurthuiskamer Hofstad/den bosch, 29 maart 2006.
Boek over 'de Bartjes' -28 december 2005.
Wijziging straatnamen  3 november 2005
Winnaar nieuwe Bartenbrug  13 oktober 2005
Nieuwbouw Barten Noord   oktober 2005
Markering nieuwbouw Barten Noord   26 juli 2005
Boerke van Osch [nog steeds te koop]  26 juli 2005
Kaalslag verandert in woonwijk   4 juli 2005
Nieuw gezicht Mgr. Mutsaersstraat juni 2005
Ontwerp een nieuwe Bartenbrug   10 mei 2005
Nieuwe invulling Brabantbad   21 april 2005
Wijkvergadering Hofstad   20 april 2005
Eerste 1 plus 4 straffen rellen 15 april 2005 
Samenvatting Probleemwijkenuitzending  14 april 2005
Remkes vol lof over aanpak Graafsewijk  14 april 2005
Eerste Berechting Graafsewijk-relschoppers   12 april 2005
Rombouts legt voor NOVA verantwoording af  11 april 2005
Positie Rombouts 11 april 2005
Noodverordening gehandhaafd   10 april 2005
Onrust weekeinde Graafsewijk  8, 9 10 april 2005
Nieuw gezicht dr. Ariënsstraat en mgr.Mutsaersstraat  18 februari 2005
Protest tegen uitzettingsbeleid 11 februari 2005
Basisschool Rondeel in de prijzen  27 januari 2005
Crimineel vrije wijk Bartjes  25 januari 2005
Sloop/nieuwbouw Wat weg is en wat er nog staat   situatie begin juni 2004
Prijsvraag rond nieuwe Bartenbrug  2 juni 2004
Nieuwbouw Bartjes   mei 2004
Sloop/nieuwbouw Situatie januari 2004
Sloop/nieuwbouw  [medio november 2003]
Open dag   14 september 2003.

Mankementen Bartenbrug 
sloop Bartjes Noord   situatie februari 2003.
Opnieuw kraakacties
 = recente sloopfoto's,  28 januari 2003.
achtergronden sloop
sloop Ariënstraat en Mutsaersstraat
Buurtfeest Hofstad  24 juni 2002.
Watertoren
naamsverklaring
Hinthamereinde
Gebiedsindeling
Oost/Aawijk
Picknickplaats Aawijk
-------------------------
Presentatie kunstproject ‘Zeven Sleutels’ op buurtbrunch 28 mei 2008.
Tijdens de buurtbrunch van de nieuwe wijk Hinthamerpoort [oude Bartjes-Noord]] op zondag 8 juni 2008 overhandigt wethouder Rodney Weterings het 1e kunstwerkje aan de kersverse bewoner van de wijk. Dat gebeurt tijdens de brunch op het Rheinhabenplein. Het is een sleutelhanger. Het maakt deel uit van dan het kunstproject Zeven sleutels Hinthamerpoort dat symbool staat om oude en nieuwe bewoners met elkaar te verbinden. De gemeente heeft het samen BrabantWonen, Stichting Bartjes en City Change Center (CCC) bedacht. Ook wordt de speciaal voor de buurtbewoners ontworpen website door plaatsvervangend directeur Brabant Wonen, Mirjam Lamme gelanceerd.

Laatste vasthoudende winkeliers Graafseweg verhuizen alsnog  9 maart 2008.
Sportzaak Princen en Cafetaria De IJsbeer en fysio Verwijs/De Jager hielden aan de Graafseweg lang staand. Hun winkels staan er nog, terwijl de flats om hen heen oprijzen. Beide ondernemers die aanvankelijk niet akkoord gingen met een verhuizing [tav locatie en verhuispremie] zijn uiteindelijk gezwicht. De eerste onderhandelingen met de opdrachtgever Hendriks haalden niets uit. De drie doen alsnog mee met de herstructurering van de wijk Bartjes Noord. Princen Sport, De IJsbeer en fysio Verwijs/De Jager verhuizen naar de nieuwbouw en komen 70-80 meter dichter bijde Bartenbrug te liggen, tegenover de Oranjestraat. De fysio Verwijs/De Jager heeft optie op een kantoor elders.
De ondernemers wilden perse aan de Graafseweg blijven en nog wel in de buurt van hun oude stek. Aan die wens zijn Hendriks en Brabant Wonen in overleg met de gemeente tegemoet gekomen. In het kleinste bouwblok aan de Graafseweg, dat oorspronkelijk alleen huurappartementen en woningen voor gehandicapten bevat, worden ze ’geïntegreerd’. In dit deel van de nieuwbouw ‘Hinthamerpoort’ waren volgens het bestemmingsplan geen winkels noch café’s voorzien. Het rijtje winkels wordt na vertrek zo spoedig mogelijk gesloopt.

Links: de huididge locatie van de drie ondernemers aan de Graafseweg 94,96 en 98.
Boven: Het in aanbouw zijnde -kleinste- bouwblok van de 'nieuwe Bartjes' , dat gelegen is aanpalend aan de Brede Bossche School De Graaf.
Link:s de drie bedrijfsruimten die voor hen in dat bouwblok zijn gereserveerd.

 foto's © paul kriele, 9 maart 2008.
 

Deel De Patio gekraakt  juli 2007
Voormalig gemeenschapshuis De Patio, gelegen achter de AH aan het mgr.Van Roosmalenplein, is deels gekraakt en deels door de krakers aan de Marokkaanse jeugd [Jongerencomité Oost] ter beschikking gesteld. 
Het verblijf van de krakers wordt door de wooncorporatie Zayaz gedoogd. Dat wil zeggen afgesproken is dat zij er mogen verblijven totdat het pand wordt gesloopt. Daarop zijn nog geen vooruitzichtenr. Volgens Warren bestaat er een goed contact met Zayaz en kunnen wijn van alle facilteitenzoals elektro, internet en water gebruik maken.

Het winkelcentrum aan het Mgr. Van Roosmalenplein. Opschrift op rand van dak: Kraken is geen probleem maar een oplossing.
De Patio, voormalig gemeenschapshuis van Oost met de oude naam.e keuken. Midden: Zicht op gebouw  Stop het kraakverbod. 
foto's © gerard monté, 26 juli 2007.  

In het pand wonen circa 8 jongeren van wie 3 man zijn afgestudeerd aan de Kunstakademie en eentje aan de Universiteit. De helft werkt de andere heflt reist wat rond, aldus Warren van Hoof. In het andere deel, dat de krakers sedert het voorjaar van 2007 aan de Marokkaanse jeugd hebben afgestaan, verblijven circa 3 jongeren die avonden organiseren voor jongeren onder de 20 jaar en weer andere avonden voor oudere jongeren tot 23 -24 jaar.

Hierboven: de Keuken
Hieornder; De binnenruimte ofwel de Patio...
Het rechter deel werd door de Marokkaanse jongeren bezet.
Een van de slaapkamers, waar met kerstmis 2006 een brandbom naar binnen werd gegooid.

foto's © gerard monté, 26 juli 2007. 

Herstructurering Eikendonk in fasen  29 mei 2007. 
De gemeente gaat Eikendonk e.o., in fasen aanpakken. Dat wil zeggen dat het gebied tussen de Maastrichtse weg en de Oostwal [niet inbegrepen] en de Bossche Pad in delen gesloopt gaat worden. De raad had –middels een amendement - om een aanpak in één keer gevraagd, zowel de 216 huurwoningen als een 100 tal koopwoningen. De meesten die dateren van rond 1920, zijn verouderd en/of voldoen qua comfort niet meer aan de eisen van de tijd. De aanpak –in-één-keer kost te veel voor de gemeente, die hier samen werkt met Brabant Wonen.
Het College stelt nu aan de gemeenteraad voor de gedeeltelijke variant uit te werken. In die variant blijven de koopwoningen nog staan. 

Totale opknapbeurt voor buurt en woningen Eikendonkplein e.o. , 19 januari 2007.
Gemeente, bewoners [contactgroep met Divers] en BrabantWonen gaan de woningen op het Eikendonkplein e.o. herbouwen/opknappen. Uitgangspunt is eerst bouwen dan slopen. De bewoners [huurders en eigenaren] verenigd in een contactgroep staan achter het plan dat in maart in de raad komt. De pleinen en ook de wijk, die 216 [sociale] huurwoningen en 100 koopwoningen bevat, zijn verouderd. Ze dateren van rond 1920. Behalve dát heerst er -ondanks de sociale verbanden - een gevoel van
onveiligheid.
Na instemming van de raad gaat een sociaal plan van start waarin naast de vergoedingen ook de wensen [onderzoek] van de bewoners zijn opgenomen. De aanpak begint in de meest oostelijke punt, de Eindstraat zodat bouwen vooraf gaat aan slopen. De Oostwal valt uiteraard buiten dit project. Minimaal 40 % van de sociale woningen wordt teruggebouwd. De gemeente en de woningcorporatie gaan
in overleg met de huiseigenaren hoe de uitvoering van hun woningverbetering gerealiseerd gaat worden.

Oplevering en sleuteloverdracht Barten Noord[Hinthamerpoort]    23 mei 2007
In juni 2007 zullen de eerste woningen in Barten Noord worden betrokken. Dat zijn 12 bewoners van Cello en 28 nieuwe huurders.  Van de oorspronkelijk 225 huurders keren er een minimaal aantal bewoners terug.
Cello is de stichting die verstandelijk gehandicapten in dagverblijven opvangt of bijv. in de Binckhorst verzorgt. 12 van hen krijgen per 1 juni 2007 de sleutel. Tegelijkertijd zullen dan ook 28 huurwoningen van Brabant Wonen worden opgeleverd. Voor de 225 -merendeels- oude huurwoningen komen 340 koop-en huurwonigen in de plaats . Half september wordt het 2e blok nieuwbouw, dat 40 koopwoningen en 65 huurwoningen bevat opgeleverd.
Op de plaats van de kantoren van de Godshuizen bouwt bouwbedrijf Remmers iov projectontwikkelaar Hendriks uit Tilburg 83 flatwoningen en 14 grondgebonden woningen, die langszij het Muntelbolwerk zijn gesitueerd.

Bartenbrug geen 1,2 maar 2,5 miljoen euro    30 november 2006.
De gemeente heeft toch voor het ontwerp 'Contrast'van Inge Burg gekozen voor de nieuwe Bartenbrug. Burg maakte een ontwerp dat de karateristiek heeft: een smaller weg dijt over de brug richting Hintham uit in meerdere rijstroken.

Oosterplaspanorama   5 augustus 2006.
Zomeravond aan de Oosterplas met rechts op de foto het Provinciehuis dat zich tegen het silhouet afsteekt en op de voorgrond de botenvereniging Oosterplas. foto's © gerard monté, 5 augustus 2006.

Nieuwe situatie Javastraat   juni 2007 
In opdracht van de Gebrs Van Wanroy realiseert Dura Vemreer/ISW de bouw van 44 drie-en vierkamerappartementen. Daaronder zitten ook 14 zorgeenheden. De huurwoningen, die commercieel worden beheerd door RSP makelaars, zijn ontworpen door DSA stedenbouw -en architectuur.

De nieuwbouw van Dura Vermeer /ISW-bouw vooraan in de Javastraat op de hoek met de Sumatrastraat. Diezelfde nieuwe flat gezien op de hoek met de Roerstraat .
   
Het project vanVan Wanroij verderop in de Javastraat, dat in juni 2007 nog niet klaar was. 

foto's © paul kriele, 19 juni 2007.

 Nieuwbouw Javastraat/Sumatrastraat    juni 2006.
In opdracht van de Gebrs Van Wanroy realiseert Dura Vemreer/ISW de bouw van 44 drie-en vierkamerappartementen. Daaronder zitten ook 14 zorgeenheden. De huurwoningen, die commercieel worden beheerd door RSP makelaars, zijn ontworpen door DSA stedenbouw -en architectuur.

foto's © paul kriele, 24 juni 2006.
 
Dura/Vermeer is bezig een complex woningen te bouwen op de hoek Javastraat /Sumatrastraat in de Indische buurt.
Het complex dat samen met deSSW wordt uitgevoerd, bevat ook woningen voor senioren.

Nieuwe buurthuiskamer Hofstad   29 maart 2006.
Hofstadbewoners hebben een nieuwe buurthuiskamer. Veel bewoners vonden het buurthuis in de Brede Bossche School ’De Graaf’ te ver weg en de drempel was er te hoog. Enkele enthousiaste bewoners hebben het pand [voormalige dokterspraktijk] op de hoek Hinthamereinde 32 Hofstad opgeknapt. Vrijdag 31 maart 2006/ 18.30 uur zal in aanwezigheid van wethouder Elly de Jonge de hernieuwde ontmoetingscentrum weer in gebruik worden genomen.

De voormalige dokterspraktijk op de hoek met de Hofstad is weer buurthuis.
foto © gerard monté, 31 augustus 2002.

Boek over ’de Bartjes’    28 december 2005.
Op 9 januari 2006 verschijnt een boek met interviews met bewoners en indrukken over de Bartjeswijk. Journalist Dominique Elshout [*1961] is de schrijver van ‘Onze wijk, een volksbuurt in de vuurlinie’. Uiteraard komen de conflicten, liever gezegd de oorlog in de wijk van 16 december 2000 en de rellen van 7 en 8 april 2005 nav de SBS-uitzending aan bod. Aan de hand van de houding van burgemeester Rombouts en het politieoptreden worden analyses gemaakt. Sindsdien is er veel gebeurt, zegt auteur Dominique Elshout. De wietteelt werd opgerold, wijkbewoners werden gescreend en rond ’t Huukske heeft zich ook e.e.a. afgespeeld.

De Bartjes is een van de wijken die extra aandacht heeft gekregen van het Ministerie van VROM.
Elshout is er gaan kijken en gaan interviewen om er het leven vast te kunnen leggen. Daar bepalen emoties, het recht van de sterkste en overlevingsgedrang het leven van alledag. Daar worden ook de maatregelen van het kabinet Balkenende merkbaarder, licht de free-lance journalist toe. Diens vader is afkomstig uit de Bartjes.
Eerder schreef Elshout de biografie ‘Alleen vooruit, Hennie Kuiper kampioen van het volk’, waarvoor hij in 1998 werd genomineerd voor de prijs voor de Dagbladjournalistiek.
Eerst nog zou minister Pechtold het eerste exemplaar in ontvangts nemen - 9 januari 2006- maar dat bezoek werd afgezegd. Daarom volgt er geen officiële presentatie. 

Wijziging straatnamen  3 november 2005. 
De Willem Hubertstraat blijft gehandhaafd, maar wordt ingekort tot de Van Boelenstraat [voorheen Lindenstraat]. De Dennenstraat krijgt als nieuwe naam Van Hoftenstraat en loopt door tot aan de Westenburgerweg.  Het nieuwe plein tussen de Boelenstraat [v/h Lindenstraat] en de Van Hoftenstraat [v/h Dennestraat], gaat Generaal Daendelsplein heten.
naamsverklaring Graafsewijk
De naam Graafsewijk is een logische naam als je onderweg gaat naar Grave. De macadamweg, waarover het verkeer de stad verliet of binnenkwam, dateert van eind jaren dertig toen ook in eenzelfde constructie de Aartshertogenlaan werd aangelegd. De route van de weg is onder Napoleon [rond 1810] bepaald. In Brabant liggen nog vele van die kaarsrechte Napoleonswegen die van kerktoren naar kerktoren lopen. In 1883 is langs die Graafseweg ook de trambaan aangelegd voor de stoomtram naar Berlicum/Uden/Helmond, maar in 1933 verlegd langszij het kanaal.

Nieuwe Bartenbrug simpel/vindingrijk   13 oktober 2005.

De nieuwe Pastoor Bartenbrug is een ontwerp van de oud-Bossche Inge Burg. De nu in Gorkum woonachtige ontwerpster [Bureau Burg] construeerde een tamelijk simpele en strakke brug die van smal [aan stadszijde] breed uitloopt aan de Graafse kant. Voor haar uitverkoren ontwerp 'Contrast' ontvangt Burg 10.000 euro.Wethouder Jetty Eugster reikte woensdagavond 12 oktober 2005 in het Stadhuis de prijs uit.
Twee compositietekeningen, links 3d en rechts een platte situatie van de nieuwe Bartenbrug die gerealiseerd wordt tussen het Hinthamereind [l] en de Graafseweg [r].
Kenmerkend van deze brug is dat de rijbaan/banen van smal naar breed uitwaaieren.

© Bureau Burg Gorinchem.
 


De wedstrijd werd uitgeschreven door de gemeente 's-Hertogenbosch in samenwerking met de Bond van Nederlandse Architecten [Kring 's-Hertogenbosch].
De jury oordeelde over het winnende ontwerp: '..een mooi en elegant, eigentijds ontwerp, dat respect toont voor de geschiedenis van de plek in relatie met de historische binnenstad.'

De Bartenbrug, die in slechte staat verkeert, duldt al geen zwaar verkeer meer en wordt in 2008 vervangen door dit ontwerp, dat 1,7 miljoen euro kost.

Ook Jeroen van de Ven van het Bossche bureau Tarra ontwierp een tamelijk strakke overkapping. Het bureau behoorde tot een van de zeven genomineerden, maar werd niet gekwalificeerd.
De winnaar en de overige inzendingen zijn te zien in de Brede Bossche School aan de Graafseweg van 13 t/m 20 oktober 2005 op donderdagavond en op de overige werkdagen van 09.00 -22.00 uur en vanaf 20 oktober 2005 in het Guardianenhof [Snellestraat]. 

Nieuwbouw Barten Noord
- situatie augustus 2006

Oudbouw aan Graafseweg blijft overeind   1 augustus 2006. 
De oudbouw aan de Graafseweg [Bartjes Noord], waar Brabant Wonen een geheel nieuw woongebied realiseert, blijft overeind. Dat bericht nam het intranet van Brabant Wonen over van het Brabants Dagblad, die op 29 juli 2006 daarover gewag maakte. Het zijn slagerij van Timmermans [nr.14]], Ons Kafee [nr. 58] en de drie zaken Fysiotherapie & Sporttherapie Verwijs & De Jager [nr.94], Princen Sport [nr. 96] en Cafetaria De IJsbeer [nr.102].

De directie van Brabant Wonen legt na vijf jaar onderhandelen met de eigenaars van drie van de vijf panden het bijltje er bij neer. Met de interne publicatie van het artikel ‘bevestigt’ de directie van de woningbouwvereniging, dat drie van de vijf eigenaren op geen enkel aanbod van nieuwbouw, verhuizing of een tijdelijke locatie zijn ingegaan, c.q. geen overeenkomst kon worden gesloten.

In verband met de vakantie kon Brabant Wonen geen actueel standpunt geven mbt de gerezen situatie. In ieder geval is de consequentie, dat de nieuwbouw aangepast moet worden aan de bestaande, niet gesloopte, percelen. 

situtatie juli 2006
Barten Noord bij avond. 

foto's © gerard monté, 14 juli 2006.
Vlle maan boven de IJzeren Vrouw.


Situatie juli 2006
   
Dde achterzijde van het kantoorpand Muntelbolwerk
Onder het comp.lex komt een parkeergarage.
 De aankondiging door Bouwbedrijf Remmers van het nieuwbouwproject. Dat houdt in: langs de Aa-zijde de 14 stads- of grondgebonden woningen, op de kop daarvan enkele luxe appartementen en op het carrévormige binnenterrein de rest van de 83 appartementen.
   
Links boven: Inkijk in bouwkuil gezien vanaf het Muntelbolwerk. 
Rechts: het bouwterrein gezien vanaf de Graafseweg [boven] en rechts onder gezien vanaf de IJzeren Vrouw.


foto's © gerard monté, 6 juli 2006.
 

 
De Dennenstraat en het verlengde ervan de Ernst Casimirstraat.

 
De Willem Hubertstraat met rechts het voormalige café 't Bossche Huukske
foto's © gerard monté, 6 juli 2006.

situatie april 2006
Achterkant van café 't Bossche Huukske Het bouwterrein met op de achtergrond de Brede Bossche School de Graaf
 

Zicht op het blouwterrein met silhouet van de Sint Jan. 

foto's © gerard monté, 20 april 2006.
 
 


situatie  december 2005
Eind november 2005 werd gestart met heiwerkzaamheden in de meest zuidelijke hoek van het terrein, achter de Brede Bossche School en het Muntelbolwerk. 
Op de achtergrond het Muntelbolwerk. Dit voormalige weeshuis gaat later nog tegen de grond. Zicht op de gevelrij aan de Graafseweg. 

foto © paul kriele, 14 december 2005.

situatie oktober 2005

De Dennenstraat .
De meest oostelijke punt aan de Van Grobbendoncklaan.
Hier en daar moeten er er nog een stel bomen gerooid en opgeruimd worden. Werkzaamheden bij café 't Bossche Huukske.
foto's © gerard monté, 2 oktober 2005


Markering nieuwbouw 'Barten Noord' -  situatie 26 juli 2005

Aankondiging van de nieuwbouw in Barten Noord, ofwel Hinthamerpoort.. foto's © gerard monté, 26 juli 2005.

Kaalslag verandert in woonwijk - 26 juli 2005 
De invulling van de kaalslag is in juni 2005 begonnen. 

De wijk Barten Noord [de gesloopte buurt links [westelijk van de Graafseweg ]heet voortaan Hinthamerpoort ! Deze borden melden de nieuwbouw van 340 grondgebonden en flatwoningen.


De eerste materialen voor het bouwrijp maken van het kaalslaggebied.
Rechts boven: de Brede Bossche School aan de zijde Graafseweg. 
 
 
foto's © gerard monte, 4 juli 2005.
De achterzijde van de woningblokken op de rand met het Muntelbolwerk.
Rechts een panorama vanaf het bouwterrein op de stad.


foto's © gerard monté, 4 juli 2005.
 

Hinthamerpoort was de naam voor de poort die de stad vanuit oostelijke richting toegang gaf. Ze stond eerst in de Hinthamerpromenade de nummers 10-12 verwijzen er nog naar. Later na de stadsuitbreiding is een nieuwe poort op het Hinthamereind gezet. Die kreeg de naam :Pijnappelpoort . Deze toegang stond ter hoogte van de stegen Hofstad en Pijnappelstraatje.

Nieuw gezicht dr. Ariënsstraat en pastoor Mutsaersstraat- 18 februari 2005
Rechts: De parkeergarage met tuinterras gelegen tussen pastoor Mutsaersstraat en dr.Ariënsstraat.
Rechts boven: de dr.Ariënsstraat.
Foto boven: de  pastoor Mutsaersstraat.

foto's © gerard monté, 17 februari 2005.
 


Ontwerpwedstrijd Bartenbrug  10 mei 2005
.

foto © gerard monté 12 mei 2003
 


Voor de nieuwe aan te leggen Bartenbrug is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De wedstrijd past in de visie van de gemeente die veel waarde hecht aan goede –’inspirerende’-architectuur en de discussie daarover wil uitlokken. De organisatie -gemeente en de Bond van Nederlandse Architecten ’s-Hertogenbosch - laat in het midden of dat een moderne of een traditionele brug moet zijn. Maar enige inspiratie door de geschiedenis van de plek krijgt bij de jurybeslissing de voorkeur, zoals de vestingwerken, de Watertoren en de parochie van pastoor Barten. De winnaar zal zijn ontwerp gerealiseerd zien.

De Bartenbrug heeft door het steeds zwaardere wordende verkeer in de precies 70 jaar van haar bestaan veel schade opgelopen en moet daarom vervangen worden.
Deelname kan alleen door geregistreerde architecten[-bureaus]. Meer info via www.s-hertogenbosch.nl 
zie voor toelichting op deze pagina bij Bartenbrug Vervangen
 
Wijkvergadering Hofstad - 20 april 2005
In de Brede Bossche School aan de Graafseweg kwamen op woensdag 20 april 2005 bewoners, comité Hofstad en vertegenwoordigers van de milieupolitie en de afvalstoffendienst en wijktoezichthouder, bijeen voor de vergadering van het Buurtplatform Hofstad.
De vergadering werd voorgezeten door Anine Vloedgraven [Divers] en Peter Willekens [de gebiedsmanager]. 

De milieupolitiemedewerker Peter van Rooij. Hhet buurtcomité dat zich al jaren inzet voor de leefbaarheid van de wijk.
foto's © gerard monté, 20 april 2005
Een overzicht van de vergadering Hofstad in de Brede Bossche  School. Medewerkers van de milieupolitie, afvalstoffendienst, de wijktoezichthouder, luisteren naar klachten over de wijk.
Op de achtergrond de muurschildering met de Watertoren.
 

De vergadering werd geleid door Anine Vloedgraven.
Vastgesteld werd dat de renovatie van de Hofstad nog niet helemaal is afgerond. Dankzij de samenwerking van allerlei instanties worden problemen snel aangepakt, was de conclusie. In de wijk zijn halfondergrondse containers geplaatst . De GFT-bakken en de mini-containers blijven apart geleegd worden.
Op 26 juni 2005 staat er weer een buurtfeest gepland.
Binnenkort worden er tekeningen ingemetseld op een muur in de Hofstad die kinderen hebben gemaakt,.

Nieuwe invulling Brabantbad/IJzeren Vrouw en HAS- 21 april 2005

Een 'nieuw' gezicht in de Graafsewijk met name de Bartjes Noord: de Brede Bossche School De rest volgt nog..
Op de plek van het oude zwembad 'De IJzeren Vrouw' zijn appartementen gepland. Het wandelpad langs de plas blijft in tact.
Op deze plak stonden huizen in Barten-Noord.

foto's © gerard monté, 21 april 2005.


Eerste 1 plus 4 straffen  Graafsewijkrellen 
 15 april 2005.
Vanmiddag zijn nog eens vier mannen veroordeeld, na de Graafsewijk rellen van donderdag 7 april 2005. De jongens/mannen werden beschuldigd van opruiing en vernieling van het huisraad van de in beeld gebrachte pedofiel in de Plataanstraat.
De 32-jarige J.M. kreeg 12 weken voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. In de zaak van deze man werden de vorderingen van de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard.
De 19-jarige M.S. is tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.
Werkstraffen van 100 uur kregen de 20-jarige R.D. en de 21-jarige S.van H., die een steen/fles naar een ME-wagen hadden gegooid.  

Vanmorgen - vrijdag 15 april 2005- even na elven heeft de kinderrechter in het Paleis van Justitie aan een 15-jarige jongen een voorwaardelijke celstraf opgelegd van 2 maanden en 100 uur werkstraf. De jongen wordt verdacht van opruiing, vernieling en het niet opvolgen van een politiebevel. In totaal zijn er 80 personen aangehouden ivm de rellen van wie de meeste na verhoor weer zijn vrijgelaten. Justitie is zo snel met deze berechting omdat zij een waarschuwing wil afgeven. Vandaag worden er nog eens 5 verdachten voorgeleid.

Den Bosch toch centraal bij samenvatting ‘probleemwijken’ van SBS   14 april 2005.
De slotuitzending van SBS ‘Probleemwijken’ begon met het verwijt van burgemeester Rombouts tegen SBS6 dat zij zwakbegaafde mensen misbruikt om sensatie -tv te maken. 
De SBS6- redactie stelde vanavond, dat '....de serie bedoeld was om aan te geven dat sommigen mensen het met de normen en waarden niet zo nauw nemen. Helaas hebben sommige Bosschenaren het programma aangegrepen rellen te schoppen.’ 
Een deskundige: Voor bestuurders die het probleem moeten aanpakken is de boodschap vaak vervelend, maar dan kun je nog niet stellen dat het medium die boodschap niet had mogen uitzenden. De uitzending kan hoogstens de aanleiding tot die rellen zijn geweest.
De meeste reacties vinden namelijk, dat SBS 6 liet zien wat er leeft in Nederland. Dat zegt SBS zelf ook heel confronterend: Wat er in de Graafsewijk goed fout zit, wordt in de nacht van donderdag 7 april duidelijk.

Het heeft ook de politici op scherp gezet, vervolgt de uitzending, waarna enkele Kamerleden [o.a. CDA en VVD] aan het woord komen. Zij zeggen onder meer dat een omroep zorgvuldig moet zijn en maatschappelijk verantwoorde uitzendingen hoort te maken. Zoals met die pedofiel, dat had niet uitgezonden mogen worden, de rest wel. Dat draagt bij aan de discussie over normen en waarden. Het maakt zichtbaar wat er leeft. Dat je erover praat is op zich al een goede zaak.
 
Remkes vol lof over aanpak Graafsewijk  14 april 2005.
Geen berisping maar loftuitingen van Remkes aan de burgemeester en de korpsleiding politie voor de aanpak rellen in de Graafsewijk. De minister van Binnenlandse Zaken was vanmorgen op werkbezoek in Brabant [Den Bosch en Uden] . In het hoofdbureau van politie [Vogelstraat] liet Remkes zich uitvoerig informeren door burgemeester Rombouts, korpschef Akerboom en officier van Justitie Bos. Remkes gaf de kwalificaties: snel en adequaat aan de aanpak.
Even kwam de rol van de media ter sprake nav de inval door Justitie bij Omroep Brabant [13 april 2005]. Daarover is niets bekend gemaakt.

Rombouts nam de gelegenheid te baat om de druk op de politie-inzet ivm de ministeriële eisen [prestatiecontract] tegen elkaar af te zetten/wegen. Daarbij noemde Rombouts specifiek de -recente- problematiek in de sociale wijken en de groeiende tegenstellingen tussen autochtone Nederlanders en de nieuwkomers met hun jongere generaties.


Bezoek van minister van BZ Remkes aan Den Bosch Rechts samen met Commissaris der Koningin treedt hij hier het politiebureau aan de Vogelstraat binnen. 
Ook parketofficier van Justitie mr. R. Bos was bij dit onderhoud aanwezig. 
foto's marc venrooy, 14 april 2005.


Eerste berechting Graafsewijk-relschoppers  12 april 2005.  
Gisteren - maandag 11 april 2005 - werden in de kwestie Graafsewijk de eerste 15 relschoppers en vandalen voor de rechter-commissaris voorgeleid. Acht van hen worden nog eens tien dagen in voorlopige hechtenis gehouden. Zij worden beschuldigd onder meer van opruiing, geen gehoor geven aan politiebevelen en vernieling.
Burgemeester Rombouts wil, in samenspraak met Justitie, in verband met het herstel van de rust in de wijk, snelrecht toepassen.
Vrijdag 15 april 2005 om even over negenen ‘s morgens worden van een aantal van de 15 genoemde verdachten de eerste uitspraken door de politierechter verwacht.
De politie constateerde dat de meeste relschoppers/gearresteerden -er zijn er 80 aangehouden - niet uit de Bartjes komen. De bewoners van Bartjes–Zuid ontkennen dat zij iets met de vernieling van het huisraad van de in opspraak gekomen buurman te maken hebben … .
 
Parkeerautomatendiefstal 
april 2005

Voor een bedrag van circa 20.000 euro is afgelopen weekeind uit een negental parkeerautomaten geld ontvreemd. Het betreffen automaten op ’t Zand en nabij de Sint Janssingel en Buitenhaven. De diefstal gebeurde met een valse sleutel.
De geldophaler van Stadstoezicht constateerde de ontvreemding. De politie stelt een onderzoek in.

Rombouts legt voor NOVA verantwoording af   11 april 2005.
Burgemeester Rombouts heeft voor NOVA vanavond -11 april 2005- toegegeven dat Divers en de buurtcoördinator de situatie rond het betrokken Tokkies-gezin niet voldoende ernstig hebben ingeschat. Maar blijft SBS-6 verwijten dat ze misbruik heeft gemaakt van het medium tv door een zwak begaafd echtpaar voor commerciële doeleinden te gebruiken. Ook politiechef Peter Verschuur gaf eerder toe een te beperkte inschatting te hebben gemaakt. Het leed was voor ons donderdagavond al geschied.

Maar Rombouts was op de reactie van de buurt op de voorinzage van het programma [woensdagmiddag 6 april 2005!] niet op de hoogte. De buurt zou wel eens bij die pedofiel verhaal gaan halen, zo bleek na die voorinzage.
Over het drankaanbod door SBS aan Graafsewijkbewoners heeft Rombouts – opvragen van tv-verslaggever Jeroen Pauw - geen bewijs kunnen vinden.

Rombouts gaat wel af op de verhalen die de ronde doen. NRC schrijft vanavond dat een verslaggever in Ons Kaffee naar een Tokkies-gezin heeft gevraagd en daarop naar de Plataanstraat is verwezen. Het in beeld brengen en aan ’t woord laten van dit kwetsbare, zwakbegaafde - echtpaar, dat had de omroep hen nooit mogen aandoen. Rombouts zegt ook het niet langer nodig te achten tegen de omroep een proces aan te spannen omdat er geen herhaling volgt. De gemeente Den Bosch zal het verwijt aan SBS wel op papier zetten, zodat ook in de toekomst een herhaling [jaaroverzichten] uit blijft, of anders de omroep verantwoordelijk wordt gesteld.
'Als er geen probleemwijk was, dan was er geen uitzending nodig,’ zegt Pauw. Rombouts: We hebben SBS niet nodig om de Graafsewijk als een probleemwijk aan te pakken. We hebben zelf al ingezet om de wietzolders op te ruimen en criminelen uit te plaatsen. Het duurt jaren voordat we een nieuwe generatie in een leefbare omgeving kunnen laten opgroeien. Met onze harde aanpak zijn we bezig dat te realiseren. Door sensatie uit te zenden heeft SBS olie op het vuur gegooid, aldus Rombouts. Blijkbaar heeft SBS - door die herhaling te annuleren - dat ook ingezien.

Positie Rombouts   11 april 2005.  
Nu de rust in Bartjes-Zuid lijkt te zijn weergekeerd –maar de noodverordening in de Graafsewijk nog van kracht blijft - komen de achtergronden van de onrust en het gevoerde beleid meer in beeld. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Rombouts om dat beleid ernstig wordt bevraagd. De landelijke media besteedden nagenoeg allen aandacht aan de onrust in de Graafsewijk. Zij concentreren zich op de aanpak door SBS-6 en het probleemechtpaar in de Plataanstraat dat door die commerciële omroep in beeld gebracht werd ipv de wijk als probleemwijk in het licht te zetten. Een insteek die ten algemene wordt afgekeurd.

Overigens is -na aanvankelijke hevige ontkenningen-van-schuld door de SBS-6 woordvoerder Dekker - de herhaling van ‘Probleemwijken’ voor aanstaande woensdag afgeketst en is ook de serie afgebroken.
In het Algemeen Dagblad vraagt PvdA-Tweede Kamerlid Boelhouwer uit Tilburg zich af waarom er eerder niet eerder was ingegrepen, want ‘…Rombouts had na de rellen van december 2000 toch zijn lesje toch geleerd? Jan Hoskam [VVD-fractieleider gemeenteraad] met hem ook aan ’t woord voor Omroep Brabant, sluit zich bij die vraag aan. Hoskam en andere politici onder wie Snijders [PvdA] en Frans van Gaal [Stadspartij] wachten het openbaar debat van de volgende week af waarin Rombouts nogal wat vragen heeft te beantwoorden.

Enkele van die vragen zijn helder, aldus Geert Snijders, zoals: Is de situatie donderdag j.l. wel goed ingeschat? En: Had de woning van dat betreffend echtpaar niet beter bewaakt kunnen worden?
In ieder geval wil men het reeds ingezette beleid [aanpak wietzolders en huisuitzetting] onverwijld voortzetten. Daarbij wordt verwezen naar de tien huisuitzettingen en de recente 80 arrestaties die toch effect moeten hebben op de rust en veiligheid in de wijk.
Bij de benaderde politici is de plaatsing van een vaste politiepost [suggestie van het Brabants Dagblad] niet waargenomen. ‘Hoewel,’ zegt PvdA-fractievoorzitter Snijders, ‘dat idee van  Justitie in de buurt is niet nieuw. Een politiepost in de wijk is al eerder overwogen. Het kost je nogal wat menskracht!’-/ © paul kriele, www.bastion-oranje.nl
Situatie zondagavond - 10 april 2005
De situatie zondag in de vooravond was gelijk aan die van de dag ervoor. Dit keer werd er al om 18.00 uur de toegangsstraten tot de wijk Bartjes-Zuid afgesloten dmv ME-bussen. Aan de zijde Muntelbolwerk werden toiletten geplaatst.
Het bleek ons dat restaurant Metropole voor de dienstdoende ME-ers en politie de catering -in ieder geval- verse broodjes verzorgt .

Beide zijden van de wijk Bartjes -Zuid werd ook weer zondagavond hermetisch afgesloten. Alleen bewoners met pasjes of anderen die kunnen aantonen daar te moeten zijn , worden doorgelaten en eventueel gefouilleerd. Mobiele toilettenvoor de ME-ers.
foto's gerard monté, 10 april 2005

Noodverordening onverwijld gehandhaafd   10 april 2005.
De rust in de Graafsewijk houdt aan, maar de wijk Bartjes-Zuid werd vanavond wederom vanaf 18.00 uur afgesloten. In totaal zijn er de afgelopen drie nachten 73 personen aangehouden, van wie bijna 4/5 niet uit de wijk afkomstig is. Rombouts, als hoogste burgerlijk en politioneel gezagvoerder in de stad, zegt pas het toezicht/de controle van politie, ME en de marechaussee terug te trekken als hij de situatie verantwoord acht. De burgemeester streeft ernaar de rust te handhaven. Doorgaan van de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-Feyenoord aanstaande woensdag 13 april 2005, lijkt in deze situatie dan ook niet haalbaar. Ook omdat de noodverordening nog van kracht blijft.
 
Situatie Graafsewijk   8-9- april 2005  
De politie spreekt –zaterdagavond - laat - ook over een rustige wijk Bartjes-Zuid. Er is ook weinig kans op rellen want de wijk is hermetisch afgesloten en samenkomsten zijn verboden en overal is wel een agent aanwezig. De -Bossche - politie, die intussen versterking kreeg van andere korpsen uit de omgeving, is overgegaan tot preventief fouilleren. Vanavond nog werden 10 aanhoudingen verricht van personen die herkend werden deelgenomen te hebben aan de onrust van de afgelopen vrijdagnacht.

Op alle hoeken aan de rand van de Graafsewijk, zowel bij de Bartjes als op de hoek Graafseweg/Lagelandstraat, waren ME-ers gestationeerd.
Ook elders in de stad werd het verkeer gecontroleerd. Volgens de noodverordening mocht er niet worden samengeschoold. De politie was bevoegd preventief te fouilleren
.
De rellen leidde tot ramptoerisme...., maar veel verder dan Cafetaria Bon Appetit op het Hinthamereind kwam men niet.

foto's © gerard monté, 9 april 2005.
-------------------------------------------------------
In de loop van zowel donderdagavond als vrijdagavond werd //was de politie bekogeld met stenen en ander straatmeubilair. 
Eerder zijn al 57 mannen/vrouwen aangehouden, van wie er 47 niet uit de wijk afkomstig zijn. Dat is ook de reden dat niemand die er niet thuis hoort de wijk wordt binnengelaten.
In een brief van de gemeente zijn de bewoners van deze maatregelen op de hoogte gebracht.  
Ook buiten het centrum, langs de invalswegen, wordt door de politie extra gecontroleerd om vreemde relschoppers te kunnen weren. 

Situatie Graafsewijk zaterdag vooravond  9 april 2005.
In de vooravond van zaterdag 9 april 2005 was de situatie in de Graafsewijk rustig. Op vele plekken stonden agenten al of niet als zodanig herkenbaar en ME-busjes. Op de hoofdpunten was de wijk afgezet, zoals bij de Bloedbank [Muntelbolwerk], als bij de Bartjesbrug [zijde Watertoren] en aan de zijde Lagelandstraat. Op straat was weinig publiek te zien, hier en daar wat jongeren.  

Nog meer aanhoudingen Graafsewijk  9 april 2005. 
De politie heeft, na de eerste arrestaties, donderdag en in de vooravond op vrijdag, resp.7 en 8 april 2005, nog eens 40 mensen aangehouden. Dat gebeurde na de maatregelen die volgens de noodverordening zijn afgesproken: Inzet politie in de wijk en optreden tegen alles/allen wat strafbaar is. Bij een van de verdachten zijn molotov-cocktails in huis aangetroffen.
Bij de ongeregeldheden van vrijdagavond zijn vier agenten en een cameraman gewond geraakt. Schade van huizen waar buurtbewoners en vernielingen hadden aangericht en ander schade aan openbaar meubilair zijn door de gemeente direct hersteld. 

Tweede avond rellen in Graafsewijk   8 april 2005. 
Voor de tweede keer op rij braken rellen uit in de Graafsewijk. Aanleiding was de arrestatie van enkele jongeren die zich ophielden in het huis van de pedofiel in de Plataanstraat die de dag ervoor geëvacueerd was.
De eerste avond was de uitzending van SBS-6 aanleiding voor rellen: niet de hetze tegen Rombouts, maar vooral de kwestie van henneptelers en de pedofiele man vormden voor de bewoners van de Bartjes-Zuid aanleiding te ageren tegen alles en iedereen die hen niet gezind blijken. De ene keer is dat burgemeester Rombouts, de andere keer de wethouder en de volgende keer een eigen buurman.. . Die ‘objecten’ zijn in de uitzending van SBS-6 op donderdagavond 7 april 2005 in beeld gekomen, evenals scheldende Graafsewijkbewoners die het met niets of niemand eens zijn behalve met zichzelf.
Op diverse plaatsen werden vrijdagavond ME-busjes bekogeld en ruiten van huizen ingegooid. De wijk was vanaf de Bartenbrug en Lage Landstraat afgezet. Door de regen en de koude is het oproer rond half twaalf stilletjes afgeslonken.  © paul kriele, www.bastion-oranje.nl 

Rondeel valt in de prijzen   27 januari 2005. 
Basisschool Ronddeel aan de Acaciasingel heeft de Nationale Onderwijsprijs ontvangen. Die toekenning kreeg de school aan de Acaciasingel door het project De Uitdaging. Groepen leerlingen zetten met een coach een eigen project op waarvan ze de kosten eerst zelf hebben berekend [gebudgetteerd]. Daarmee wonnen zij de Nationale Onderwijs prijs van 7.000 euro. Dat geld gaat voor een deel terug naar de eigen kinderen een ander deel komt de doelgroep van een van de projecten ten goede, aldus Mirjam Van de Heijden van Rondeel.
Basisschool Rondeel in de Graafsewijk/Aawijk, gelegen langs de Dommel. De openbare school behaalde vanwege het initiatief -De Uitdaging'-bedoeld om de creativiteit en deelname van leerlingen te stimuleren de Nationale Onderwijsprijs.
-foto's © gerard monté, 17 februari 2005.

Eerder deze maand kwam ook al Minister Van der Hoeven de school ivm het project De Uitdaging bezoeken. Zij stak de loftrompet over de leerlingen uit. Zie ook www.hetrondeel.nl  [geen link]

Protest tegen uitzettingsbeleid
  11 februari 2005
Bewoners van de wijk Bartjes Zuid zijn in protest gekomen tegen het uitzettingsbeleid van de gemeente. Besloten werd van hogerhand - na driehoeksoverleg tussen College, politie en de woningbouwcorporatie SWH, dat mensen die zich schuldig maken aan intimidatie vervuiling of hennepteelt het huis uit worden gezet en/of niet in aanmerking komen voor een huurwoning in de Bartjes.
In de wijk zijn op het Hinthamerbolwerk/ Kastanjestraat spandoeken opgehangen tegen dat voornemen. De bewoners vinden dat ze geen tweede[..] kans krijgen. En dat hun kinderen de dupe worden van het gedrag van de ouders.

Spandoeken in de Bartjes als protest tegen uitzettingsbeleid van de Gemeente.  foto's © gerard monté, 9 februari 2005.
 

Donderdagmorgen is een groep bewoners een actie begonnen, zowel bij de woning van Burgemeester Rombouts - toen bleek dat die niet thuis was - verplaatste het protest zich naar het stadhuis. Daar werd een delegatie ontvangen door de loco-burgemeester wethouder Jetty Eugster. Eugster deed geen toezeggingen, ze benadrukte dat het ingezet beleid wordt voortgezet.
De opzet van de bewoners was hun spijt te betuigen. Maar de stemming sloeg om toen eenmaal de delegatie in de wethouderskamer was toegelaten en het protest eindigde in een scheldpartij ...! 

Crimineelvrije wijk Bartjes   25 januari 2005.
Het Stadsblad publiceert morgen de eerste advertentie waarin huurhuizen worden aangeboden voor mensen met een crimineel-vrij verleden. Dat is de eerste stap die de gemeente neemt om de Bartjes met name rond Lariksplein, Eikendonkplein en Dageraadsweg, crimineel vrij te maken. Deze selectie die verloopt met gegevens uit het politiedossier, is een indirect gevolg van de rellen in de Graafsewijk drie jaar geleden. Daarop is met een gestructureerde [gemeente, Justitie en nu ook wooncorporaties] begonnen. Eerstens werden de hoofdverdachten van toen opgepakt. Maar er volgde bijv. ook meer toezicht, opruimacties van huisvuil en de sluiting van ‘t Huukske. Dat alles om de wijk meer leefbaar te maken.
De selectieve woningtoewijzing betekent, dat kandidaten die zich voor een woning aanmelden, worden gescreend. Zodra er iets mis is geweest met bijv. intimidaties, diefstallen, autokraken, hennepkwekerijen of andere overlast veroorzakende of criminele activiteiten, dan kan een woningzoekende [huishouden, gezin of eenling] het wel schudden. De burgemeester, eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid velt het eindoordeel.

Prijsvraag rond nieuwe Bartenbrug    2 juni 2004 
De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een nieuwe brug over de Aa bij de Watertoren. De brug, zo werd eind vorig jaar geconstateerd, is ernstig in verval. Het ontwerp voor de brug liggend op een historisch plekje van de stad, moet voldoen aan diverse criteria. De overbrugging maakt deel uit van de vestingwerken. Komend najaar verschijnt er informatie over de geschiedenis van de plek, de technische randvoorwaarden en het wedstrijdreglement.
De prijsvraag is uitgeschreven ihkv de stimulering van het architectuurklimaat. Afronding van de prijsvraag ‘Nieuwe Bartenbrug’ volgt maart 2005 met de toekenning van het winnend ontwerp.
 zie hieronder:  'Bartenbrug vervangen'

Sloop/nieuwbouw Bartjes situatie begin juni 2004
In de wijk de Bartjes tussen de Westenburgerweg en de Graafseweg staan alleen nog drie cafés, waaronder vooraan café 't Huukske, en de cafés 'Ons Kafé en de Palmen-Tuin, het rijtje huizen met winkel en een pizzeria, slager H. Timmermans en cafetaria de IJsbeer en de fysiotherapie. Ook de huizenrij langszij het Muntelbolwerk met de bloedbank houdt stand.
De nieuwbouw kondigt zich aan door een omheining en nieuwe zandhopen.

Hierboven de gebouwen die nog overeind staan:
De achterkanten van cafetaria De IJsbeer
 de Brede Bossche School
Bloedbank aan het Muntelbolwerk.
foto's © gerard monté , 13 juni 2004.
 
Een van de cafés die stand hielden: café 't Huukske.

Ons Kaffée en amper zichtbaar de Brede Bossche School  Palmen Tuin
Leegstaand huis naast de fysiopraktijk. Slagerij Timmermans.
foto's © gerard monté , 13 juni 2004.

Links winkels en pizzeria aan het begin van de Graafseweg. Ijs-en fritessalon De IJsbeer.
foto's © gerard monté , 13 juni 2004.

Situatie mei 2004: Nieuwbouw Bartjes   28 mei 2004.
De toekomstige nieuwe wijk Bartjes Noord ligt helemaal braak. De fundamenten van het laatste van de 225 huizen werden twee weken geleden opgeruimd. Woningbouwvereniging Brabant Wonen heeft het terrein tussen Graafseweg en Westenburgerweg afgezet. Eerst vindt er archeologisch onderzoek plaats, nadat resten van asbest zijn verwijderd. Dat kost tijd en gezien de hoeveelheid asbest, meer dan was begroot. Pas voorjaar 2005 beginnen de eerste bouwwerkzaamheden. In deze volksbuurt die in de jaren twintig is ontstaan, zullen ongeveer 320 woningen, waarvan 170 koopwoningen, worden gebouwd.  

Zo ziet momenteel [mei 2004] de wijk tussen Graafseweg en Westenburgerweg eruit.Vanaf mei 2005 beginnen de bouwwerkzaamheden. Eerst gaan de archeologen nog de grond in.

 foto © gerard monté , 27 mei 2004.
 

de situatie januari 2004 
Inmiddels is de sloop van de Graafsewijk [Bartjes Noord] zo ver gevorderd dat nagenoeg alle huizen zijn gesloopt Nog enkele bewoners wachten op de sleutel voor een nieuwe woning.
Bij de woningbouwcorporatie Brabant Wonen hebben circa 60 gezinnen kenbaar gemaakt naar hun oude wijk terug te willen. Van de 225 huishoudens zijn er uitgewaaierd over de stad. De vraag is of na gewenning aan de nieuwe woonomgeving zij echt terug willen.
In de planning van nieuwbouw zit behalve een torenflat op de hoek Westenburgerweg/Van Grobbendoncklaan/Graafseweg 320 woningen waarvan de helft sociale woningbouw.
Situatie sloop noordhoek Graafsewijk
De sloopwerkzaamheden hebben zich de afgelopen week -vanaf maandag 10 november 2003- gericht op de Noordelijke kop van de Graafsewijk -zuid.

Detail van de noordelijke kop van de Graafsewijk- zuid.  

foto's © gerard monté, 13 november 2003.
De hoekhuizen en de eerste panden aan de Graafseweg tot aan de Van Hobestraat zijn verdwenen.
 
Inkijk op binnenterrein vanaf de kruising Lagelandstraat- Graafseweg met de percelen in de Eikenstraat, Van Leeuwensteinstraat en Kronenbergstraat De kaalslag die is ontstaan. Rechts de IJzeren Vrouw met Westenburgerweg
foto's © gerard monté, 13 november 2003.
 


Open dag   14 september 2003.
Het opbouwwerk in de Graafsewijk houdt op zondag 14 september 2003 een open dag [vanaf 11.00 uur]. De dag, bedoeld als kennismaking met elkaar, biedt tevens informatie over het buurtwerk [wijkwinkel de Kiek/Dageraadsweg].
De officiële opening [11.15 uur] gebeurt door Thea van Lith in de tent aan de Wilgenstraat. 
Er is een grote rommelmarkt verspreid over Graafseweg, Wilgenstraat en Cederstraat.
Het programma op Veldwijkplein bestaat uit:
schminken [13.00 -17.00 uur], draaimolen, popcorn en suikerspin, pannenkoeken versieren vanaf [12-13.30 uur], de kennisquiz [15.30-16.30 uur], met de politie[-motor] op de foto Wilgenplein [13.00-15.00 uur], klimwand op Veldwijkplein [13.00 -16.00 uur], skate workshop [14.00-15.00 uur] Veldwijkplein, Kanovaren op de Aa [12.30 -14.00 uur].
Programma in tent Wilgenplein:
dansmuziek door disco Grandioos, Line dance optreden olv Roy Faas [11.30-12.00 uur], Surinaams Koor [12.00 -12.30 uur], kabouter Plop van [14.00-14.30 uur], demo kickboksen door boksschool Van Oss 14.30-15.00 uur], demo line dance door Roy Verdonk [vanaf 15.00 uur], optreden door look a like van Fransje Bauer, ofwel Addy Timmermans [16.00 uur].
==========================

Inleiding Historie Graafsewijk
De aanleg van de Graafsewijk begon feitelijk tijdens het Muntelplan van de jaren twintig waarin - in tweede aanleg - de straten van Bossche Pad en Eikendonkplein werden opgenomen. Hoewel deze straten nog net binnen het gebied van de Hinthamerpoort liggen, behoren zij- dan wel niet geografisch maar qua tijdsbestek - tot de uitbreiding van de Muntel.
Omdat bepaalde huizen in dat uitbreidingsplan door omgeschoolde werkloze sigarenmakers werden gebouwd kregen ze de bijnaam van sigarenmakershuizen. Er stonden van deze huisjes achter de voormalige Bartjeskerk en er staan er nu nog o.a. in de Kastanjestraat e.o.. De Eerste Wereldoorlog was debet aan die werkloosheid, maar er heerste in de jaren 1910-1920 ook een malaise in de sigarenindustrie. Wethouder Manus Krijgsman was de pleitbezorger om de sociaal zwakke gezinnen door middel van deze omscholing uit de misère te helpen.

De gemeentelijke Watertoren anno 1885, gebouwd buiten de stadspoort op het Hinthamerbolwerk nabij de Aa. foto's © gerard monté, 13 december 1998.

Foto's boven:Als gevolg van de slechte gezondheidstoestand in de stad drong de gezodheidscommissie er bij het lakse stadsbestuur op betere hygiënische toestanden. Uiteindelijk werd de watertoren gebouwd [1885] en een drinkwaterleidingnet aangelegd [1886]. Het water, afkomstig uit de Rosmalense hei [Nuland], moest eerst opgepompt worden in de toren, opgeslagen worden, alvorens het kon worden gedistribueerd over het leidingnet. Op dat net werd een groot deel van de 30.000 inwoners aangesloten. Groter in omvang was de stad honderd jaar geleden niet.
Lange tijd hebben de bovenetages dienst gedaan voor het project Randgroepjongeren, dat in 2000 gemeentelijk werd gecentraliseerd. Op de bovenste verdieping staat nog steeds het grote waterreservoir.

Aan de overzijde van de Watertoren [gezien over de Aa]. Daar stond de Bartjeskerk, waar een appartementencomplex en een kleiner geobuw met kerkelijke functie voor in de paats kwam.

foto © gerard monté, 23 juli 2000.

Het poldergebied even over de Aa, gelegen buiten de Hinthamervestingwerken, stond al bekend als exercitieveld. Precies ter hoogte van de Watertoren lag aan de overzijde van de rivier de militaire zwemkom en op het eind van de Pelssingel was in 884 het burgerzwembad gegraven. De gronden van de Domeinen zijn na 1880 overgegaan aan de gemeente.
Ter hoogte van de militaire zwemkom stichtte de r.k. parochie onder leiding van pastoor Barten een parochiekerk en lagere -Theresia- scholen. In 1988- bij het zestig jarig bestaan- onderging die school een naamsverandering uit eerbetoon aan pastoor Barten.
Twee jaar geleden [1998] is op de plek van de niet meer te restaureren Bartjeskerk een woongebouw neergezet waarvan een deel als kerkruimte wordt gebruikt.

Een van de meest recent [1998] gebouwde complexen in de Graafsewijk is de flat die staat op de plek van de voormalige Bartjeskerk precies tegenover de watertoren.

Bartenburg vervangen    11 juli 2003.
Bij een inspectie van de Bartenbrug -de brug bij de Watertoren- zijn nogal wat gebreken boven water. Na een meer intensieve inspectie door Royal Haskoning blijkt dat de brug, die in 1937 werd aangelegd, aan vernieuwing toe is. Vooral de landhoofden deugen niet en de betonnen langsleggers en borstweringen zijn verweerd.
Als de brug via het project vestingwerken vernieuwd wordt komt dit werk [voorbereidingen en subsidieregelingen] pas over vijf jaar aan de beurt… 
De gemeente afdeling Beheer Openbare Ruimte reserveert voor 2008 anderhalve miljoen euro. Voorlopig blijft zwaar verkeer over de brug volledig geweerd.

De Bartenbrug staat weliswaar niet op instorten maar aan zwaar verkeer is de doorgang ontzegd.
Boven:
de muursteen met de naamsaanduiding.
Links: Gezicht op de brug en de Watertoren vanaf de Graafsewijk.


foto ©  gerard monté, 12 juni 2003.
 


Mankementen Bartenbrug   12 juni 2003.
Tijdens een inspectie medio 2000 is ontdekt dat de landhoofden van de Pastoor Bartenbrug slecht zijn. Bij de voorbereiding van het herstel van deze landhoofden is een groot aantal andere schades ontdekt. Naar aan-leiding hiervan heeft de afdeling Beheer Openbare Ruimte een volledig technisch onderzoek laten verrichten om op die wijze duidelijkheid te krijgen over de complete technisch staat van deze brug. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal Haskoning uit Nijmegen. Het college volgt het advies van Royal Haskoning dat gekozen moet worden voor vernieuwing van de brug. Er zullen per direct verkeersmaatregelen moeten worden genomen. 
De betonnen Bartenbrug is in de Graafseweg rond 1937 gebouwd ter vervanging van een oudere brug en bestaat uit twee overspanningen met een tussenpeiler in de rivier de Aa. Het brugdek is opgebouwd uit in hoogte verlopende betonnen langsliggers met daarop een dun betonnen dek. De langsliggers zijn achter de betonnen landhoofdwanden doorgezet. Ook de borstweringen zijn in beton uitgevoerd. Na de 2e wereldoorlog is de aanzienlijke oorlogs-schade hersteld met de toen ter beschikking staande technische middelen. De Graafseweg is een van de ontsluitingswegen van en naar het centrum van ’s-Hertogenbosch. Sinds 1936 is het verkeer qua omvang en zwaarte toegenomen.

De Bartenbrug vertoont na 70 jaar enkele gebreken. Dat is bij een inspectie eind 2002 gebleken.

Er zijn ‘leeftijdsgebonden gebreken’ geconstateerd en ‘ ..de brug voldoet niet meer aan de sterkte eisen,’ zoals het rapport stelt. Gewoon verkeer kan er nog wel overheen, maar vrachtverkeer boven de tien ton wordt vanaf maandag 16 juni 2003 geweerd.
De afsluiting geldt totdat de brug ingrijpend is vernieuwd.
Vorig jaar werd ook de Rückertbrug geïnspecteerd. Daarover is nog geen rapport verschenen.

Buurtfeest Hofstad   24 juni 2002. 

In de luwte van de bomen en langszij de huizen op de Kleine Hofstad en Kromme Weg stonden de kramen opgesteld. Ook de Bossche politie was voor een demonstratie aanwezig.
foto © gerard monté, 23 juni 2002.
Een springkoe . en lekkere hapjea waaronder saté

foto's © gerard monté, 23 juni 2002.

In de Hofstad, de wijk die ligt tussen Muntelwal, Muntelstraat,Hinthamereinde en Hofstad werd zondag 23 juni 2002 een buurtfeest gehouden.
Dit stadsdeel is jaren terug in een gerenoveerde opzet teruggekomen als kleinschalige wijk. Voorheen waren er twee melkfabrieken gevestigd en stonden er wat opslagloodsen van verdwenen bedrijven en garageboxen.
Op de Kleine Hofstad en de Kromme Weg waren activiteiten voor jong en oud.
De Stichting Divers en het Buurtcomité Hofstad had de dag georganiseerd voor de wijkbewoners waarvan de samenstelling erg gemêleerd. Met andere woorden de feestelijke dag op de Hofstand werd een kennismakingsdag.

De politie had er een motor en surveillance-auto neergezet, er waren tal van standjes met lekkere -vaak –oosterse hapjes en drankjes, kinderen konden met een treintje meerijden of zich op een wilde koe uitleven.
Ook Brabant Wonen gaf voorlichting in de schuur aan de Oude Hofstad. En daar tussendoor waren er optredens van diverse zangers onder wie Corry Konings, de Bossche Zangeres Zonder Naam en Lady DJPopchi.
Het Opbouwwerk van de Stichting Divers en de vrijwilligers uit de wijk hadden de dag georganiseerd om de bewoners van de uiteenlopend samengestelde buurt met elkaar kennis te kunnen laten maken. De dag werd druk bezocht mede dankzij het mooie weer. 

Gebiedsindeling Graafsebuurt

Op de hoek van de Graafseweg en Muntelbolwerk kocht de Godshuizen een lap grond voor de bouw van het St. Josephweeshuis. Het college van regenten van de Godshuizen had er haar domicilie. De administratie van de Godshuizen vond - tot de omschakeling naar een federatie van instellingen - er hun kantoor. Later verhuisde ook nog eens de Regionale Bloedbank naar het complex, dat zo wat het enige riante punt van de wijk is. Voor het overige zijn het blokkendozen en rijtjeshuizen bedoeld voor arbeiders. Daarmee staat het er volgepropt. De wijk biedt voor het overige weinig aantrekkelijks.

Het Muntelbolwerk gaat als straat over van Muntel naar Graafsewijk. Er achter - o.a. Kastanjestraat - staan de zgn. sigarenmakershuisjes. Rechts de toegang tot de Graafsewijk en vooraan de Aa.
Op de hoek van Muntelbolwerk en Graafseweg stond het St.Josephweeshuis dat onderdeel uitmaakte van het complex toebehorend aan de Godshuizen.
foto © gerard monté, 4 april 1999.

In 1992 vond er een grootscheepse verhuizing plaats van de bewoners van de huizen oostelijk van de Graafseweg die vanwege een renovatie tijdelijk moesten verkassen.Meer recent kwam de renovatie aan snee voor de huizen westelijk van de Graafseweg.
 

Start sloop Graafsewijk [Dr.Ariënsstraatr en mgr.Mutsaersstraat]   21 mei 2002.
Dinsdag 21 mei 2002 is aannemer Hendriks begonnen met de sloop van 62 woningen in de Pastoor Mutsaersstraat. De sloop gaat vooraf aan een deels te renoveren wijk waarvan een meer gemêleerde woningbouw deel uitmaakt. 
Doel is de buurt leefbaarder te maken door wat meer afwisseling in de woningbouw te brengen. Met die ingreep komt er ruimte voor de huisvesting van ouderen die in de wijk willen blijven wonen.
In de nieuwbouw zijn ook eensgezinswoningen en patiowoningen voorzien. Eigenaar is de SSW die in de dr.Ariënsstraat en pastoor Mutsaersstraat speciaal ook voor gehandicapten woningen laat bouwen.Hoe lang het traject van sloop gaat duren kon de gemeente niet zeggen.

Links en rechts de sloop van woningen in de Graafsewijk: dr.Ariënsstraat en Pastoor Mutsaersstraat. foto' s  © gerard monté, mei 2002.Nieuwbouw-na sanering-Graafsewijk

De Pastoor Mutsaertsstraat, waar vorig jaar nog de oudbouw tegen de grond ging. De eerste contouren van seniorenwoningen en flats komen al in beeld.

foto © gerard monté, 12 juni 2003.  
 


Sloop Bartjes-Noord

Sedert enkele maanden is de sloop aan de gang van de huizen gelegen tussen de Westenburgerweg, Willem Hubertstraat, Beukenstraat, Casimirstraat, Von Rheinhabenstraat en de Hobestraat. Dat zijn de straten die deel uitmaken van de sanering van de wijk Bartjes-Noord.

foto' s © paul kriele, 25 februari 2003. De slopers zijn inmiddels [februari 2003] aangekomen bij de Graafseweg/hoek Van Hobestraat. Links Ons Kafee daartegenover Graafseweg 60 dat al is uitgeruimd.

Krakers in het ongelijk gesteld   7 april 2003.
De zeven woningen die nog door krakers in de saneringswijk Bartjes Noord waren bezet moeten worden ontruimd. Dat is de uitspraak van de rechtbank vrijdag 3 april 2003. De zaak was aangespannen door Brabant Wonen die bezig is met sloop en nieuwbouw tussen de Westenburgerweg en de Graafseweg.
Een groep krakers had een zevental huizen, die door de bewoners waren verlaten gekraakt. Sommigen stonden al langer dan een jaar leeg en mochten worden gekraakt , een enkele juist niet. Over het gebruik van die laatst genoemde huizen spanden de krakers een kort geding aan, maar zij werden afgelopen vrijdag door de rechter in het ongelijk gesteld.
Het leek er aanvankelijk op dat tegenstanders van sloop sympathiseerden met de krakers.

Rumoer bij tweespalt in Bartjes  30 januari 2003.  
In de sloopwijk Bartjes-Noord is tweespalt ontstaan over de veiligheid in de buurt ten oosten van de Westenburgerweg. Aanleiding is –naast de sloop - de actie van krakers die leeggekomen woningen bezetten.
Uit handtekeningen op de druk bezochte Buurtplatformvergadering in de Brede Bossche School van [woensdagavond 29 januari 2003] bleek dat 40 bewoners door die krakersactie zich veiliger voelen. Zij zijn overigens tegen de sloop van de buurt. Er waren ook zeven krakers aanwezig.

Van de andere kant zijn er ook bewoners die zeggen last van de krakers te hebben.
Woordvoerder van Brabant Wonen - Peter de Kok - legde eerst het toewijzingsbeleid uit: De laatst overgeblevenen van een te slopen straat, krijgen hulp bij het zoeken van een vervangend huis. Voor andere wachtenden komt een huis uit de portefeuille van Brabant Wonen ter beschikking. ‘Sloop staat niet ter discussie,’ aldus Kok.

De emoties liepen op toen de voors en tegens van het kraken zich in krachttermen begonnen manifesteren. Voor Paul Kagie -die zich anders zo thuis voelt in de Bossche wijken - het overleg abrupt afbrak.
Momenteel staan er 134 woningen leeg, 12 zijn er al gesloopt en van 68 woningen is voor de bewoners nog geen oplossing gevonden.
Brabant Wonen, die volgens de gebiedsmanager Michiel te Dolle in overleg gaat met de zittende bewoners, garandeert hen een veilige leefomgeving. Maar overeenkomstig een eerdere toelichting van de politie, staat ook Brabant Wonen het onrechtmatig kraken [korter dan een jaar leegstand] niet toe. De krakers zijn over de uitleg daarvan een procedure gestart.

Een momentopname in de Willem Hubertstraat ?
Foto rechts de container die Brabant Wonen plaatst voor de bewoners om er hun huisafval in te gooien.
 
 foto's © Wim Smeets/Divers 28 januari 2003.
 

-foto 's © Wim Smeets/Divers 29 januari 2003.
 
Rechts protest tegen de plannen
hierboven:de sloop aan de Westenburgerweg.  
foto's © Wim Smeets/Divers 28 januari 2003.

Veiligheid Bartjes in ’ t geding-  28 januari 2003]
De sloopwijk Bartjes-Noord kampt met veiligheidsproblemen. Tenminste de kraakacties van zondag en eerder van 14 januari 2003 staan morgen woensdag 29 januari 2003 op de agenda van het buurtoverleg.
Brabant Wonen, die vanmiddag in overleg was met de gemeente, bespreekt dan met de overgebleven bewoners over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Volgens de site van Bartjes-Noord zijn er in de buurt van de 250 te slopen huizen nog 70 bewoond. De meeste zijn óf dichtgetimmerd, óf deels onbewoonbaar gemaakt, óf gesloopt.
Het overleg van het Buurtplatform vindt plaats in de Brede Bossche School Graafseweg 52.

Opnieuw kraakactie Bartjes   27 januari 2003.  
Vandaag 27 januari 2003 heeft de Bossche politie een aantal krakers verwijderd die ‘..onrechtmatig’ zeven huizen in de sloopgedeelten van Bartjes-Noord hadden gekraakt. Het gaat om huizen in de Westenburgerweg, Beukenstraat, Kronenburgerstraat en Willem Hubertstraat. Daar vond zondag de kraakactie plaats.
Twee mannen zijn, ivm verzet bij de ontruiming, aangehouden.

Sloop van de huizenrij aan de Westenburgerweg? © Wim Smeets/Divers 28 januari 2003.
 

Achtergronden sloop

De gemeente is bezig met een sanering à al 2002 Eerder kende de stad al saneringsplannen van oude volksbuurten. In het wederopbouwplan van de jaren rond 1960 verdwenen vaak verloederde buurten herkenbaar aan de bordjes boven de deur met: Onbewoonbaar verklaarde woning. Zo verdween de Pijp en ook de Beurdsestraat en Weversplaats. Maar ook de Hofstad onderging meer recent eene renovatiebeurt.
Het in gang gezette saneringsplan is opgezet ism vier woningbouwcoöperaties, de gemeente en de Stichting Huurdersplatform 's-Hertogenbosch. Die laatste maakte al bezwaar tegen de te lage vergoeding voor de bewoners..

Op het spandoek van het huisje aan de Graafseweg/hoek Westenburgerweg staat:
érrug hé om van deze kant de optocht veur de laatste keer te zien vertrekken Mientje

Hoek Westenburgerweg-Grobbendoncklaan-Lage Landstraat
foto © gerard monté, 3 maart 2003.

Foto's rechts: Een markant en herkenbaar punt is de kruising Lagelandstraat, Graafseweg met de Westenburgerweg.


foto's © gerard monté, 12 december 2002

 

Maandag 9 december 2002 begon de sloop van de wijk Bartjes Noord. Het renovatieplan van de Woonstichting Brabant Wonen beoogt de huizen die door gebrek aan comfort en met een verouderde inrichting te vervangen door nieuwbouw. De autochtone bewoners vrezen dat het project is bedoeld om er nieuwe - duurdere bewoners er voor te laten terugkeren. Maar de huidige bewoners hebben recht op terugkeer en ontvangen een verhuispremie van 3319 euro. Dat bedrag kan oplopen naar 4750 euro voor zeef aangebrachte voorzieningen.

Op dit punt was ooit de Huisvrouwenlaan, maar die is bij de aanleg van de kruising met de Lagelandstraat verdwenen.

Boven: Zijde Westenburgerweg
Rechts boven: zijde Graafseweg.
Rechts zijstraat de Van Hobestraat.


foto' s © gerard monté, 12 december 2002.

De zijde Westenburgerweg met de kruising Graafseweg.
Op deze foto's komt de architectuur van deze markante ' jaren twintig bouw' goed tot uiting.

In de wijk Bartjes Noord staan begin december 2002 123 van de 225 te slopen woningen leeg. Het blok wat als eerste aan de beurt kwam was de Von Hobestraat 6-12. Na de leegstand volgt zo snel mogelijk sloop om verloedering tegen te gaan, aldus een woordvoerder.

foto' s © gerard monté, 12 december 2002 De zijde Westenburgerweg die eindigt met de speeltuin.
Door zijn riante ligging aan het Prins Hendrikpark heeft de weg de allure van een bomenlaan, die het in feite ook is.

Aanvankelijk was er nog veel tegenstand. De bezetting door de bewoners van het kantoor van Brabant Wonen op 17 september 2002 haalde de regionale en landelijke pers, hoewel er maar een handjevol mensen aan de actie deelnamen....

Het traject slopen moet in juli 2003 zijn afgerond. Dan zijn alle huizen tussen het Muntelbolwerk en de Westenburgerweg verdwenen.
In de plaats van die 225 huurwoningen komen 150 koophuizen en 150 huurwoningen.
-----------------------------
Hinthamereinde

 
Vlakbij de oude stadsmuur staan het bekende pand van het buurtwerk Don Bosco. Daar tegenover- op de andere hoek met de Hofstad- ligt een pand dat momenteel wordt verbouwd tot speelautomatenhal. 
foto © gerard monté, augustus 2001.
 

Bovenstaande foto is van augustus 2001, september datzelfde jaar was de verbouwing al in volle gang. Het hoekpand is Hinthamereinde/Hofstad krijgt de bestemming amusementshal zoals een gokautomatenhal tegenwoordig heet. De naam is Toy Toy.

Einde Buurthuis Don Bosco juni 2001.
Door de opzet van de Brede Bossche School, dat is een combinatie van buurthuis, basisschool en kinderopvang, is er een eind gekomen aan het buurtwerk Don Bosco.
Vijftig jaar geleden werd dat gestart in de Verlengde Kromme Weg. Sedert 1979 is het gevestigd in de Hofstad hoek Hinthamereinde. Het buurtwerk omvangt Sociaal Raadsman, Bureau Divers, kinderwerk, Marokkaanse Vrouwengroep en spelactiviteiten.
Het buurtwerk staat olv een Beheerscommissie die sedert enige jaren is overgegaan in de Stichting Bestuur Don Bosco.
De naam is overigens afgeleid van een Italiaanse broeder die onder de jeugd veel maatschappelijk werk heeft verricht.
Dit najaar [september 2001] gaat de Brede School aan de Graafseweg open.

Oost
Oost is de wijk die feitelijk ligt ten Oosten van de Merwedelaan/ Lagelandstraat en ten Noorden van de Maastrichtse weg. De Indische buurt is een wat oudere wijk en bestond al voor de bouw van de daarachter gelegen Aawijk/Oost. 

Op de foto links vooraan het Eikendonkplein en daarachter de Indische buurt. Aan de rechterzijde van het kanaal de wijk langszijde de Van Veldekekade.

foto © peter van gogh ,16 augustus 2005

Picknickplein in Aawijk   24 september 2002.

De nieuwe oase in de Aawijk nabij de Oosterplas. 

 © wijkraad Oost John van de Wildenberg

 Aanstaande zondag [29 sept] gaat het picknickplein aan de Oosterplasweg open. Dat is een plein waar de [school-]jeugd en de bewoners van de wijk tussen de natuur van de Oosterplas [Vlindertuin en Paddepoel] kunnen picknicken.
De bewoners van de Aawijk hebben dat stukje natuur op de ‘ Oosterhoeve’ met de afd. Beheer Openbare Ruimte gerealiseerd. De kosten van inrichting komen uit de wijkkas. Vanaf 2 uur is er een ontvangst met koffie, thee en limonade.

nrichting van de Aawijk
De Aawijk grenst westelijk aan de Graafsewijk, maar is van latere datum. In de jaren 1956-58 werd de grond, ingeklemd tussen Aa en Zuid-Willemsvaart [Maastrichtseweg] bouwrijp gemaakt. Uit het gat, wat de Oosterplas is gaan heten, kwam de bouwgrond waarmee de wijk is opgehoogd. Momenteel ligt het terrein van het buurthuis De Schuur op de schop voor de bouw van de tweede buurt-, of wijkschool in de stad. Het voormalige schoolgebouw wordt een multifunctioneel buurthuis. Doel is zoals dat ook gebeurde in de probleemwijk de Hambaken, door middel van activiteiten voor ouderen, jeugd en huisvrouwen de gemeenschapszin weer terug te brengen.
Vooruitstrevend in dit sociaal/maatschapelijk opzicht was/is het buurtwerk dat olv Piet Willems in Oost zeker 30 jaar geleden werd opgezet onder de naam Welzijnswerk Oost. Vanuit de dr. Poelsstraat richtte de vrijwilligers hun aandacht op de bewoners van zowel Graafsewijk als Aawijk. Het gezondheidscentrum Samen Beter in de Palmboomstraat was ook een van de initiatieven van het Welzijnswerk Oost.
Globaal bedraagt het inwonertal van de Aawijk circa 6000 en van Eikendonk/Graafsewijk 6500 inwoners.
sociaal/economisch
In de winkels op het Rivierenplein en mgr Van Roosmalenplein treffen de bewoners elkaar voor de dagelijkse boodschappen De ouderen verblijven in St.Jan Baptist, tegenwoordig de Grevelingen of in Oosterhof en De Vliert is een opvanghuis voor de jeugd. In het Candacomplex, een voormalig confectieatelier is nu een discountwinkel en een bingohal gevestigd. Recreëren gebeurt op en nabij de Oosterplas, vissen in de Aa en sporten in sporthal Rijnstraat.


---------------------------
Bronnen: Ach Lieve Tijd/Als de dag van gisteren, Heinen/Waanders, Kroniek van 's-Hertogenbosch, Drukkerij Hecht en de Wijkenserie voor Omroep Brabant, zomer 1991 .
© paul kriele, 26 mei 2000 [eerste opmaak overgezet naar nieuwe site dd. 3 febrauri 2010.Terug naar boven