Rombouts legt voor NOVA over rellen Graafsewijk verantwoording af

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2005 | Gewijzigd op: 19-10-2012
Berichtgeving over nieuwe rellen* van 8 en 9 april 2005

* Noot Rellen
Zowel in  16 december 2000 als in 7 en 8 april 2004 braken er rellen uit . Zie bericht onderaan.


Verantwoording van burgemeester
Burgemeester Rombouts heeft voor NOVA vanavond - 11 april 2005 -toegegeven dat Divers en de buurtcoördinator de situatie rond het betrokken Tokkies-gezin niet voldoende ernstig hebben ingeschat. Maar blijft SBS-6 verwijten dat ze misbruik heeft gemaakt door een zwak begaafd echtpaar voor commerciële doeleinden te gebruiken. Ook politiechef Peter Verschuur gaf eerder toe een te beperkte inschatting te hebben gemaakt. Het leed was voor ons donderdagavond al geschied.

Rombouts: 'Toezicht  tekortgeschoten'.

foto  © paul kriele, 26 maart 2009.

Maar Rombouts was op de reactie van de buurt op de voorinzage van het programma [woensdagmiddag!] niet op de hoogte. De buurt zou wel eens bij die pedofiel verhaal gaan halen, zo bleek meteen na die voorinzage.
Over drankaanbod door SBS aan Graafsewijkbewoners heeft Rombouts – opvragen van tv-verslaggever Jeroen Pauw - geen bewijs kunnen vinden.

Rombouts gaat wel af op de verhalen die de ronde doen. NRC schrijft vanavond dat een verslaggever in Ons Kaffee naar een Tokkies-gezin heeft gevraagd en daarop naar de Plataanstraat is verwezen. Het in beeld brengen en aan ’t woord laten van dit kwetsbare, zwakbegaafde - echtpaar, dat had de omroep hen nooit mogen aandoen. Rombouts zegt ook het niet langer nodig te achten tegen de omroep een proces aan te spannen omdat er geen herhaling volgt. De gemeente Den Bosch zal het verwijt aan SBS wel op papier zetten, zodat ook in de toekomst een herhaling [jaaroverzichten] uit blijft, of anders de omroep verantwoordelijk wordt gesteld.

‘Als er geen probleemwijk was, dan was er geen uitzending nodig,’ zegt Pauw. Rombouts: We hebben SBS niet nodig om de Graafsewijk als een probleemwijk aan te pakken. We hebben zelf al ingezet om de wietzolders op te ruimen en criminelen uit te plaatsen. Het duurt jaren voordat we een nieuwe generatie in een leefbare omgeving kunnen laten opgroeien. Met onze harde aanpak zijn we bezig dat te realiseren. Door sensatie uit te zenden heeft SBS olie op het vuur gegooid, aldus Rombouts. Blijkbaar heeft SBS - door die herhaling te annuleren - dat ook ingezien. 

Actueel: 11 april 2005
/ maandagmiddag 14.30 uur
De politie deelt mee dat het toezicht in de Bartjes-Zuid geleidelijk aan wordt teruggebracht.
Er is nog geen aanleiding de risicowedstrijd tegen de Rotterdammers [woensdag 13 april 2005] te annuleren.
De noodverordening blijft wel van kracht.
Situatie Graafsewijk zondagavond - 10 april 2005
De situatie zondag in de vooravond was gelijk aan die van de dag ervoor. Dit keer werd er al om 18.00 uur de toegangsstraten tot de wijk Bartjes-Zuid afgesloten dmv ME-bussen. Aan de zijde Muntelbolwerk werden toiletten geplaatst. Het bleek Bastion Oranje, dat restaurant Metropole voor de dienstdoende ME-ers en politie de catering -in ieder geval- verse broodjes verzorgt .
Beide zijden van de wijk Bartjes -Zuid werd ook weer zondagavond hermetisch afgesloten. Alleen bewoners met pasjes of anderen die kunnen aantonen daar te moeten zijn , worden doorgelaten en eventueel gefouilleerd. foto's gerard monté, 10 april 2005.

 

Noodverordening onverwijld gehandhaafd bericht dd. 10 april 2005.
De rust in de Graafsewijk houdt aan, maar de wijk Bartjes-Zuid werd zondagavond wederom vanaf 18.00 uur afgesloten. In totaal zijn er de afgelopen drie nachten 73 personen aangehouden, van wie bijna 4/5 niet uit de wijk afkomstig is. Rombouts, als hoogste burgerlijk en politioneel gezagvoerder in de stad, zegt pas het toezicht/de controle van politie, ME en de marechaussee terug te trekken als hij de situatie verantwoord acht. De burgemeester streeft ernaar de rust te handhaven. Doorgaan van de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-Feyenoord aanstaande woensdag 13 april 2005, lijkt in deze situatie nauwelijks haalbaar. Ook omdat de noodverordening nog van kracht blijft.

Situatie Graafsewijk - 8-9- april 2005    
De politie spreekt –zaterdagavond - laat - ook over een rustige wijk Bartjes-Zuid. Er is ook weinig kans op rellen want de wijk is hermetisch afgesloten en samenkomsten zijn verboden en overal is wel een agent aanwezig. De -Bossche - politie, die intussen versterking kreeg van andere korpsen uit de omgeving, is overgegaan tot preventief fouilleren. Vanavond nog werden 10 aanhoudingen verricht van personen die herkend werden deelgenomen te hebben aan de onrust van de afgelopen vrijdagnacht.

Op alle hoeken aan de rand van de Graafsewijk, zowel bij de Bartjes als op de hoek Graafseweg/Lagelandstraat, waren ME-ers gestationeerd. Ook elders in de stad werd het verkeer gecontroleerd. Volgens de noodverordening mocht er niet worden samengeschoold. De politie was bevoegd preventief te fouilleren.
 foto's © gerard monté, 9 april 2005.

Eerder zijn al 57 mannen/vrouwen aangehouden, van wie er 47 niet uit de wijk afkomstig zijn. Dat is ook de reden dat niemand die er niet thuis hoort de wijk wordt binnengelaten.
In een brief van de gemeente zijn de bewoners van deze maatregelen op de hoogte gebracht.
Ook buiten het centrum, langs de invalswegen, wordt door de politie extra gecontroleerd om vreemde relschoppers te kunnen weren. 
In de loop van zowel donderdagavond als vrijdagavond werd //was de politie bekogeld met stenen en ander straatmeubilair.  foto's © gerard monté, 9 april 2005.
 

Situatie Graafsewijk zaterdag vooravond/den bosch, 9 april 2005.
In de vooravond van zaterdag 9 april 2005 was de situatie in de Graafsewijk rustig. Op vele plekken stonden agenten al of niet als zodanig herkenbaar en ME-busjes. Op de hoofdpunten was de wijk afgezet, zoals bij de Bloedbank [Muntelbolwerk], als bij de Bartjesbrug [zijde Watertoren] en aan de zijde Lagelandstraat. Op straat was weinig publiek te zien, hier en daar wat jongeren.  

De rellen leidde tot ramptoerisme...., maar veel verder dan Cafetaria Bon Appetit op het Hinthamereind kwam men niet.
- foto's © gerard monté, 9 april 2005.
 

Nog meer aanhoudingen Graafsewijk/ bericht dd.  9 april 2005. 
De politie heeft, na de eerste arrestaties, donderdag en in de vooravond op vrijdag, resp.7 en 8 april 2005, nog eens 40 mensen aangehouden. Dat gebeurde na de maatregelen die volgens de noodverordening zijn afgesproken: Inzet politie in de wijk en optreden tegen alles/allen wat strafbaar is. Bij een van de verdachten zijn molotov-cocktails in huis aangetroffen.
Bij de ongeregeldheden van vrijdagavond zijn vier agenten en een cameraman gewond geraakt. Schade van huizen waar buurtbewoners en vernielingen hadden aangericht en ander schade aan openbaar meubilair zijn door de gemeente direct hersteld. 
Tweede avond rellen in Graafsewijk  8 april 2005. 
Voor de tweede keer op rij braken rellen uit in de Graafsewijk. Aanleiding was de arrestatie van enkele jongeren die zich ophielden in het huis van de pedofiel in de Plataanstraat die de dag ervoor geëvacueerd was.
De eerste avond was de uitzending van SBS-6 aanleiding voor rellen: niet de hetze tegen Rombouts, maar vooral de kwestie van henneptelers en de pedofiele man vormden voor de bewoners van de Bartjes-Zuid aanleiding te ageren tegen alles en iedereen die hen niet gezind blijken. De ene keer is dat burgemeester Rombouts, de andere keer de wethouder en de volgende keer een eigen buurman.. . Die ‘objecten’ zijn in de uitzending van SBS-6 op donderdagavond 7 april 2005 in beeld gekomen, evenals scheldende Graafsewijkbewoners die het met niets of niemand eens zijn behalve met zichzelf.
Op diverse plaatsen werden vrijdagavond ME-busjes bekogeld en ruiten van huizen ingegooid. De wijk was vanaf de Bartenbrug en Lage Landstraat afgezet. Door de regen en de koude is het oproer rond half twaalf stilletjes afgeslonken.   

Rellen in de Graafsewijk
Zowel op 16 december 2000 als in april 2004 braken er rellen uit in de Graafsewijk. De eerste keer vormde de dood op Pierre Bouleij die, door politiekogels om het leven kwam, de aanleiding. Doordat Bouleij een fervent FC Den Bosch supporter was, breidde de kring sympathisanten zich snel uit, temeer omdat burgemeester Rombouts zelf de link legde naar het voetbal en de voetbalwedstrijd die avond verbood. In ieder geval trokken de supporters 's middags in een optocht vanaf de Hambaken, via het stadhuis, naar de Graafsewijk, waar hun supporterscafé 't Huukske stond. Pas na drie dagen ging de storm van oproer in de Graafsewijk liggen.
Bij die rellen moest ook een deel van het kantoorpand hoek Muntelbolwerk/Graafsewijk het ontgelden.

Rellen april 2004
De tweede keer dat er rellen ontstonden was het programma Probleemwijken van SBS 6 de aanleiding. Daarin werd een echtpaar in de Plataanstraat, waarvan de man zich als pedofiel manifesteerde, in beeld gebracht. Jongelui vernielden het huisraad of gooide de boel op straat. 
Door die rellen van 7 en 8 april 2004 werden in totaal 91 verdachten aangehouden, van wie er 34 in verzekering werden gesteld. Vanaf die tijd stond de wijk extra bij 'het blauw' ín het vizier. Hennepkwekerijen en wietteelt werden niet meer gedoogd. Het bewuste gezin werd elders ondergebracht.Terug naar boven