Renovatie ipv sloop voor Bartjes Zuid/ fasengewijze aanpak

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2012 De gemeente gaat samen met Brabant Wonen en Zayaz de wijk Bartjes-Zuid opknappen, renoveren heet dat. Dus geen sloop, zoals op het ogenblik met veel Bossche wijken gebeurt. En ook,vijf jaar geleden met de Bartjeswijk, gelegen tussen de Graafseweg en de Westenburgerweg, die vanaf die tijd Hinthamerpoort is gaan heten ... 

De beslissing van renoveren komt voort uit de 'kwaliteit' van de huizen [..] die nog een jaar of 25 mee kunnen. Ook  doorslaggevend was het achterblijven van Rijksubsidie en gemeentelijke middelen. Daarbij speelt een rol dat door  verminderde huizenprijzen de gemeente ook meer risico's loopt. 
De wooncorporatie zegt dat er bij deze aanpak rekening wordt gehouden met de uiteenlopende wensen van de bewoners met wie gesprekken zullen worden aangegaan. Zij krijgen redelijk veel inspraak in de aanpak en kunnen dan ook keuzes maken.

Aanpak in 2013
-Boven: De Kastanjestraat ligt, vanuit de stad gezien, vooraan in de wijk, maar is al eerder op de schop gegaan. Toen gebeurde dat nog met nieuwbouw. In deze straat staan geen jaren 30 huizen meer. 
-Rechts af komt men in de Dageraadsweg  die wel wordt gerenoveerd.
Links: Ook de Anderlijnstraat hoort bij fase1, de aanpak  in 2013.

foto's © paul kriele, 6 oktober 2012.
   
De renovatie verloopt in fasen en zodanig dat de bewoners in hun huizen kunnen blijven zitten.
Eerst -2013- komt de Kastanjestraat, Plataanstraat, Dageraadseweg en Anderlijnstraat aan de beurt. In 2014 het Lariksplein  en omgeving en in 2015 de Wilgenstraat en het Essenplein en omgeving.

De aanpak door  Brabant Wonen, waarbij Zayaz- die er wat minder huizen heeft staan - zich wel zal aansluiten, kost €  15 miljoen, wat per woning gemiddeld op € 45.000 komt. De consequentie voor de bewoners is dat het in het uiterste geval om een huurverhoging van € 100 gaat.

Renovatiefasen 2 en 3, ofwel de aanpak in  2014 en vervolgens 2015
-Links boven: Het Lariksplein e.o. komt in 2014 aan de beurt.
-Onder: De Wilgenstraat  [boven] en het Essenplein en omgeving [links] in 2015.foto's © paul kriele, 6 oktober 2012.


Terug naar boven