Gebruiksovereenkomst nieuwe Boschveldtuin ondertekend!

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2017 | Gewijzigd op: 28-01-2017
Het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld heeft een gebruiksovereenkomst met de gemeente ondertekend. Daarin zijn alle onderlinge afspraken over het gebruik en beheer van dit stuk gemeentegrond nu juridisch vastgelegd.
Het betekent een bekroning op het werk van de kerngroep en betrokken wijkbewoners, tuiniers, vrijwilligers, organisaties en sponsors van de afgelopen 4,5 jaar. Niet in het minst ook van de medewerkers van de gemeente. Na de ondertekening zit er nog een ‘officiële’ opening in de planning.

Ondertekening van de Gebruikersovereenkomst
tussen de gemeenten en het Buurtplatform Boschveld
.
Vooraan: de drie bestuursleden van Wijkraad/Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld:
Jacques Kieft, Rob Verschuur en Johannes Lijzen.

Staand: Leden van de kerngroep
Boschveldtuin: Kees Heemskerk [l.] en Nicole Pakk
er.
De Boschveldtuin op de
nieuwe locatie aan de Zernikestraat.

foto's ©  nicole pakker.

De verhuizing naar een permanente plek in de wijk vond plaats in maart 2016 tijdens het landelijke NLdoet-weekend.  Tijdens de Burendag/klusdag in september is er veel werk verzet aan de verdere inrichting van de tuin met o.a. een nieuwe toegangspoort en de verhuizing van veel planten en struiken. Het Oranje Fonds heeft aan de verhuizing bijgedragen.

De Boschveldtuin

De Boschveldtuin is sinds mei 2012, met steun van het Oranjefonds, Groen Dichterbij, de Rabobank, Brabant Wonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch ontwikkeld. Eerst op het voormalig terrein van de gemeentelijke afvalstoffendienst aan de Paardskerkhofweg. nnen hun steentje bijdragen bij het tuinieren en de andere werkzaamheden in en rond de tuin.
Intussen ontwikkelde de gemeente bouwplannen voor de tijdelijke plek, is een permanente locatie aangewezen aan de Zernikestraat in het toekomstige Groene Hart van Boschveld.
in verhuisd. De tuin vervult een functie voor de wijk als openbaar toegankelijk park. De tuin heeft ook een educatieve functie voor o.a. de kinderen van de Brede Bossche School Boschveld. De schoolkinderen en peuters hebben 4 kweekbakken in eigen beheer.