Paardskerkhofweg:Laatste kaalslag aan snee/ Bewust Wonen & Werken

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2018 | Gewijzigd op: 28-10-2018
Paardskerkhofweg: Laatste kaalslag [v/h Reinigingsdienst] aan snee. 

Bouwbedrijf Van Wanrooij is in het Hart van Boschveld  aan de Paardskerhofweg begonnen met de bouw van  100 grondgebonden woningen. Zij liggen in het ‘Groene Hart’ van Boschveld. Dit plan wordt in fasen uitgevoerd.

Klaar  zijn de aan de Zernikestraat en Paardskerkhofweg gelegen blokken 1 en 2 [eerste fase], de blokken 3 en 4 [tweede fase] en het laatste blok 5 [derde fase] aan de Paardskerkhofweg. Blok 5  betreft met blok 4 het indertijd door de Reinigingsdienst verlaten complex. Fase 4 en 5 komen nu aan de beurt.Zaterdagmiddag 22 september 2018 werd Bewust Wonen en Werken geopend .

Bewust Wonen en Werken is een project in het nieuwe Boschveld, gelegen tussen de Edisonstraat, Zernikestraat en Paardskerkhofweg. Zuidelijk er van staat  de Brede Bossche School Boschveld in de Zernikestraat.
De opdrachtgever is  'Bewust wonen en werken Boschveld' met aannemer Jansen & Vis onder architectuur van Archi3O en met supervisie van De Twee Snoeken en Keetels als constructeur.
Dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap [CPO] wordt begeleid door Building community. Het is opgezet  als een klimaatvriendelijk woningbouwproject dat een gezonde manier van wonen voor staat met een duurzaam en zuinig energieverbruik. Zo vangen filters het afvalwater voor hergebruik  op. 

Aan de Edisonstraat- Zernikestraat staan dus  24 duurzamen woningen gebouwd volgens dat CPO. Dat wil zegen dat de bewoners -verenigd in Bewust Wonen Werken Boshvelds- het hele ontwerp en bouwproces zelf hebben geregeld vanuit een sociale en duurzam gedachte. 

   
Paardskerkhofweg.

-Hierboven gezien in de richting van de Parallelweg.

-Rechts boven gezien in de richting
van de Oude Engelenseweg. Dit is
de locatie van de voormalige Reinigingsdienst.


foto's  © paul kriele, 18 september 2018.
 
 

Nogmaals de Paardskerkhofweg
in de richting  gezien van de Parallelweg. 


Rechts de bouw van Van Wanrooij 3e fase.

foto © paul kriele, 18 september 2018.

.......................................................................


Het Hart van Boschveld

Bovenin, schuin vlnr : de Oude Engelense
weg en rechts de Parallelweg.De rood-witte vlakjes verbveelden de fasen 1 t/ m 5.  Bovenin in de punt het Veemarktkwartier.

De Paardskerkhofweg loopt
middenin de foto van onderen naar boven.
 
..................................................................... 
 
  Een deel van fase 3 aan de Zernikestraat.
Rechts loopt de Paardskerkhofweg.
Gezien in Noordelijke richting van de BBS
Boschveld:  de bouw in de Zernikestraat.
 
  Zernikestraat. Op de achtergrond
de huizen op de eerste foto. 
Rechts de Paardskerkhofweg, waar  al
huizen staan [Zernikestraat] van Van Wanrooij. 
 


Terug naar boven