Klacht over overlast bij herstucturering Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2018 | Gewijzigd op: 14-11-2018

In fasen zullen de zeven flats van Brabant Wonen, gelegen langszij de  Copernicuslaan [groenzijde] gesloopt worden. De herstructureringsurgentie voor de eerste flat is al op 2 oktober 2017 ingegaan en die voor flat 2 een jaar later, op 2 oktober 2018 enz. Elk jaar een blok.  Dat betekent dat de bewoners een traject in gaan van verhuizen en al of niet in aanmerking te  komen voor de sociale nieuwbouw op die locaties. Zij krijgen voorrang als ze willen terugkeren en dat wensen en kunnen zo lang op een wachtwoning rekenen. 92 % van de huurders hebben de parallel aan die urgentie  Bewoners verhuisregeling [BVR] al ondertekend.

Omdat er geen belangstelling is voor de vrij gekomen appartementen in flat 2 t/m 7 worden die tijdelijk weer verhuurd aan woningzoekenden.

  Een van de zeven flats aan de Copernicuslaan.
foto © hendriks- Coppelmans. 
..............................................................

Feitelijk is bovenstaande het antwoord van de gemeente [brief dd.13-11-2018]  op de raadsvragen van Bosch Belang door Frans van Valkenburg [brief dd.01-10-2018].  Die had geklaagd over overlast. ‘Daar zijn geen signalen over geweest,’ zegt de gemeente in haar brief. Ze geeft daarin wel een uitleg over de plannen.

Op de locatie  Celsiusstraat waar een basisschool stond komen  volgens plan 32 sociale  huur appartementen  en 12 grondgebonden koopwoningen. De voormalige pastorie wordt tot een woning verbouwd. Voor de nieuwe sociale woningen krijgen ook weer de bewoners die moesten verhuizen voorrang,