Wijkraad Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld trekt beroep in

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2020 | Gewijzigd op: 15-04-2020
Bericht van 16 april 2020. De wijkraad Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld heeft haar beroep tege de  bomenkap ingetrokken. Hierdoor kan de bouw een aanvang nemen En dat is juist ook haar bedoeling. De gemeente gaat eerst een onderzoek doen vooraleer met de kap te beginnen. Dat gebeurt ivm het broedseizoen.

Bericht van 30 maart 2020: De Wijkraad Onafhankelijk  Buurtplatform Boschveld  is bij de rechtbank in beroep gegaan tegen de bezwarenweigering, waarop de gemeente vroeg aan de rechtbank haast te maken. 

Bericht van 26 maart 2020: Bezwaren tegen bomenkap ongegrond verklaard
De twee bezwaren door de Wijkraad  Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld tegen de verleende vergunning om bomen op dit terrein te kappen werd door de onafhankelijke bezwarencommissie geadviseerd om deze bezwaren ongegrond te verklaren. Dat is door de gemeente overgenomen. Het gaat in toaal om 21 bomen waarvan de gekapte bomen binnen het plangebied worden gecompenseerd. Daar komen 32 sociale huurappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen waarvan 7 in de sociale sector.
Ook de voormalige pastorie zal straks bewoond worden. 

Bericht van 27 janauri 2020: Bomen toch weg op/rond locatie Kerk en voormalige basisschool Boschveld

De Noorse Esdoorns bij de inmiddels gesloopte basisschool Boschveld aan de Copernicuslaan-Celsiusstraat-'s Gravesandestraat worden toch gekapt. De gemeente komt met allerlei excuses van 'te dicht op de geplande nieuwbouw en daarom onvermijdbaard' en ze hebben 'een beperkte levensvatbaarheid' en 'ze zijn moeilijk herplantbaar'.

Bericht van 3 juli 2019 Sloop van voormalige basisschool Boschveld
Sloopbedrijf Gubbels en GRZN, [Grond en Reststoffenbank uit Helvoirt] zijn  momenteel bezig aan de Coperniuslaan, exacter  tussen de Celsiusstraat en de 's Gravensandestraat de voormalige basisschool Boschveld te slopen. Het terrein is bestemd voor woningbouw. Op het terrein komen grondgebonden koopwoningen en sociale huurappartementen. De kerkvan de Evangelische gemeent Parousia aan de zijde 's Gravesandestraat  blijft behouden. 
 
-Links en boven: Inkijk  in het het voormalige
perceel van de basisschool Boschveld,
langszij de Copernicuslaan. 

-Hierboven: Deze doorkijk geeft uitkijk op de nieuwe basisschool Boschveld in de Edisonstraat. Daar
valt ook de naam BBS Boschveld op de gevel op
.
 
Inkijk vanaf de zijde 's Gravensandestraat,
waar de aanpalende kerk bijft staan. 


foto's © paul kriele,  3 juli 2019.
 


Terug naar boven