Prospectus 'Boschveld is een werkwoord' verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2009 | Gewijzigd op: 08-07-2009
Vanmiddag donderdag 2 juli 2009 werd door bestuursvoorzitter van het City Change Center [CCC] Joep Baartmans aan wethouder Rodney Weterings het eerste exemplaar aangeboden van de prospectus 'Boschveld is een werkwoord'.
Dat gebeurde bij hetmakershuis in Boschveld, ook een initiatief van het CCC.  In de prospectus vertellen negen bij de wijk betrokkenen, van de wethouder en bedrijfshistoricus, via de vastgoeddirecteur tot de sociaal beheerder en winkelier  welke kansen zij zien om werken en wonen in de wijk te verknopen. De prospectus is bedoeld om de discussie over de wijk aan te zwengelen. Over de historie en kansen voor de wijk sprak ook wethouder Rodney Weterings.

Boven: Voor het spandoek 'Boschveld is een werkwoord'  voltrok zich de ceremonie van het overhandigen van de gelijknamige prospectus, waairn bij de wijk betrokkenen hun visie geven over welke kansen zij voor de wijk zien.
Boven links: de overhandiging door bestuursvoorzitter van het CCC Joep Baartmans aan wethouder Rodney Weterings.
Links onder: de toespraak door planontwerper Jeroen van de Ven [Tarra] met op de voorgrond Joep Baartmans en Jacky Goossens directeur van het CCC.
Planontwerper Jeroen van Ven: 'Mensen volgen het werk niet, het werk volgt demensen'.
We máken geen plan, we gaan vanuit de eigen identiteit de zaak formuleren in samenwerking met de bewoners en stapje voor stapje.'
foto's © paul kriele, 2 juli 2009.

Joep Baartmans vindt de plek waar de ceremonie zich voltrok 'wel aardig'.  Dat was dus voor de loods [DMT] waarin het makershuis van Boschveld is gevestigd. Die loods is een van de concrete zaken waarmee het CCC zich bezighoudt, zoals ook de uitgave van de prospectus daar een voorbeeld van is. Het makershuis is een zaak die vanuit de kernpartners van het CCC ter beschikking is gesteld, aldus Baartmans, die tot slot Jeroen van de Ven prees en dankte om zijn visie.

Wethouder Rodney Weterings sprak over de 'eerste Bossche Vinexwijk Duidelijker gezegd: enerzijds toont de wijk sporen van het modernisme met kenmerken van een beperkte industriële ontwikkeling, een stedelijke bebouwing en woonwerk/combinaties. Maar er zijn ook contouren te zien van moderne economische ontwikkelingen.
De gemeente ziet graag dat in Boschveld de creatieve bedrijvigheid in een eigentijds jasje wordt gestoken, want Boschveld is meer dan wonen, werken en winkelen. In Boschveld trachten we, rekening houdend met de sociale verbanden, voor de bewoners een nieuwe fysieke omgeving te ontwerpen. 
Een van de wensen van het College is ook dat er betaalbare woningen in de wijk komen en dat we in de toekomst kijken hoe Boschveld past in andere te herstructureren gebieden.
Temidden van de De Gruyterfabriek, Grasso, Verkade, de Kop van 't  Zand en Willemspoort hebben de stedenbouwkundige plannen een eigen identiteit . Maar die ontwikkelingen moet je niet louter op de schaal van Boschveld bekijken. Daar is de wijk te klein voor, 'aldus Weterings.

In 100 jaar stadsgeschiedenis vind ik dat haar relatie tot de binnenstad met zoveel liefdevolle en toegewijde inzet, aandacht verdient,' aldus de wethouder. 

Terug naar boven