Nieuw Boschveld eindelijk in stemming

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2009 | Gewijzigd op: 11-12-2009
Luifel wordt slechts deels aangepakt.**
Wat zeker wordt aangepakt is het Coehoornplein. In welke details [nieuwe winkels en/of parkeerdek] is nog niet ingevuld.
Rechts: de visie van Tara voor het Veemarktkwartier en de ca 600 woningen aan de Paardskerkhofweg.

foto's © paul kriele, 17 juli 2009 [l] en 10 december 2008 [boven].

Binnenkort zal de gemeenteraad zich uitspreken over de definitieve aanpak van Boschveld tweede fase. Het opknappen van het deel tussen spoor en Copernicuslaan omvat een traject van 10 à 15 jaar. 
De aanpak, die ook een sociale visie bevat, is met alle partijen doorgesproken. Op basis van het wijkplan kunnen er nu plannen worden gemaakt voor nieuwbouw van ca 600 woningen op de locatie Afvalstoffendienst en voor de uitbreiding van het winkelcentrum met de supermarkt.
 De bestaande structuren worden zoveel als mogelijk gehandhaafd, maar toch is het raamwerk open voor een flexibele detaillering.
Omdat Boschveld een belangrijke plek is/was om te werken, wordt onderzocht in hoeverre werkplekken gehandhaafd kunnen blijven in de wijk.

** De luifel boven de winkelunits wordt ook opgeknapt, maar de boegrand waarop de namen van de winkeliers staan niet. Dat boegdeel is een beschermd monument en dat komt in het voorjaar van 2010 aan de beurt om een gelijkvormige uitstraling te krijgen. zie ook boschveldnieuws