Amendement PvdA/GroenLinks op wijkplan Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2010 | Gewijzigd op: 23-02-2010
In een amendement op “Vaststelling wijkplan Boschveld beweegt”  gaan de PvdA en Groen Links vanavond het stadsbestuur verzoeken van Boschveld een nog groenere en autoluwe wijk te maken.
Dat verzoek sluit aan op de wens van de bewoners op het plan waarvan gemeente en corporatie de uitgangspunten hebben vastgesteld: een groene en kindvriendelijke wijk. Daarbij wordt het Paleiskwartier als voorbeeld  genomen.
Daarom stellen de fracties nog eens: 
-dat parkeren gebeurt door de bouw van een grote parkeervoorzieningen aan de rand van de wijk 
-dat die voorzieningen flexibel te gebruiken moeten zijn voor bewoners en bezoekers van Boschveld, de bedrijven en winkels daar, bezoekers van de binnenstad, Brabanthallen, Kop van ’t Zand en van (trein)reizigers,
-dat de financiering van die parkeervoorzieningen gebeurt door participanten van het herstructureringsplan en de nieuwe wooneigenaren.
Het amendement,ondertekend door Peter van Doremalen van Groen Links, sluit met het verzoek de 'Vaststelling wijkplan' aan te vullen met:
dat Boschveld een wijk wordt met minimaal auto’s op straat. En dat er een onderzoek komt of de parkeervoorzieningen aan de rand  van de wijk voor bezoekers én bewoners vanuit een samenhangend stedenbouwkundig, juridisch en financieel plan te realiseren zijn.