Boschveldproject in boek Bossche belevenissen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2005 Minister Dekker bvezoekt op 13 poktober 2005 de wijk Boschveeld. Dat gebeurt in het kader van het Grote Stedenbeleid waardoor Boschveld extra in de belangstelling staat van overheden en speciaal van sociaal/maatschappelijke instellingen.
Het boek  'Bossche Belevenissen', dat wordt aangeboden is een neerslag van projecten, discussie en andere feiten over vijf jaar Grote Stedenbeleid.

Op woensdag 13 oktober ontvangt minister Dekker van Volkshuisvesting tijdens zijn bezoek aan Boschveld het boek 'Bossche Belevenissen'. Dat is een neerslag van projecten, discussie en ander feiten over vijf jaar Grote Stedenbeleid. 
Bijgaand de omslag van het boek.