Wethouder Weterings opende 'Fietswerkplaats Boschveld'

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2011 Op dinsdag 19 april 2011 opende wethouder Rodney Weterings de fietswerkplaats Boschveld in de garagebox Kelvinstraat 43. De fietswerkplaats is een initiatief van 'Kroon op je wijk Boschveld', een project voor en door bewoners/ondernemers in Boschveld.  Wooncorporatie Brabant Wonen, Pastoraal Uitzendbureau, Basisschool Boschveld, de gemeente en Welzijnsonderneming Divers hebben handen ineen geslagen en realiseren gezamenlijk de eerste buurtvoorziening die kosteloos diensten verleent aan bewoners door bewoners.

-Boven: De openingshandeling door wethouder Rodney Weterings.
-Rechts: een speciale groepsfoto.
foto's © roland brouwer, 19 april 2011.
Voor de gasten was er een hapje en een drenkje. De werkplaats aan de Kelvinstraat in een garagebox.

Op initiatief van buurtbewoner Ton Joore bestaat er al enkele jaren een fietswerkplaats voor kinderen uit Boschveld in samenwerking met het PUB, Pastoraal Uitzendburo, dagbesteding voor thuis en daklozen. Naast het leren fietsenmaken ook als doel het gedrag van kinderen beïnvloeden. Door het project 'Kroon op je wijk' is hiervoor nu een fietswerkplaats in Boschveld gerealiseerd. Brabant Wonen heeft een garagebox opgeknapt en ter beschikking gesteld. Het sociale activeringsbeleid van de gemeente maakt het mogelijk dat bewoners uit Boschveld ook mee kunnen werken in de fietswerkplaats en het PUB draagt zorg voor de begeleiding van de fietswerkplaats.

De wethouder maakt een slalom op de binnenplaats aan de Kelvinstraat. Op die toer verzamlde de wethouder kaartjes met een letter eroo die vervolgens 'Boschveld werkt' als uitslag gaven.

foto's © roland brouwer, 19 april 2011.
Lieneke Verspaandonk van de Stichting Divers, tevens projectleider van 'Kroon op je Wijk' hield een korte speech.

n de en Ton Joore die de initiatiefnemer was voor de alleerste fietswerkplaats.

Voorafgaand aan de officiële opening worden om 14.00 uur de fietsen van groep 7/8 leerlingen gecontroleerd door het Pastoraal Uitzendbureau en wijkagent Elmar Nielen. Later op de middag kunnen de kinderen alle eventuele gebreken zelf repareren in de fietswerkplaats. Om 15.00 uur vertrekken alle kinderen van groep 1 tot en met 8 met onderwijzers en ouders in een creatieve, muzikale optocht naar de fietswerkplaats. Hier vindt om 15.15 uur de officiële opening plaats door wethouder Rodney Weterings. Aansluitend kunnen de kinderen de fietswerkplaats meteen in gebruik nemen.

Alle wijkbewoners jong en oud zijn van harte welkom tot 17.30 uur om zelf een kijkje te nemen in de fietswerkplaats. Na de opening is de fietswerkplaats op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur open voor de bewoners uit de wijk. Voor kinderen van 10 t/m12 op woensdag tussen 13.00 en 15.00 uur en vanaf 13 jaar op dinsdag 15.00-17.00 uur. 

Er werd ook een heuse slogan voor de werkplaats in t leven geroepen:

'Het is zo fijn om hier te zijn
met alle fietsen, groot en klein
Iedereen leert ze maken
Bij Boschveld Werkt is iedereen fietsenmaker'


Na de opening werden er hapjes en drankjes uitgedeeld aan de gasten.


Terug naar boven