Boschveld, tweede fase aan bod.

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2012 | Gewijzigd op: 13-12-2012
BrabantWonen en Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 37 gezinswoningen met tuin: 'Boschveld 2e fase'. Deze nieuwe woningen vervangen de bestaande woningen tussen de Copernicuslaan, de Kamerlingh Onnesstraat, de Lorentzstraat en de Voltastraat.

Na de meest Zuidelijke hoek van Boschveld, komt nu het midden terrein- westzijde van de Copernicuslaan -aan snee.

Omdat voor dit bouwplan een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, wordt een inloopavond * gehouden. 
Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente, BrabantWonen en Hilberink Bosch Architecten aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook zijn er formulieren waarmee u een inspraakreactie kunt indienen. Er liggen tekeningen van de woningen (gevels en plattegronden) en van de nieuwe inrichting van het gebied. BrabantWonen informeert u over de toewijzingsprocedure. Jeroen Weyers (wethouder Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing) en Henk Roozendaal (directeur BrabantWonen) geven om 19.30 uur een korte toelichting op de plannen.

Verder willen wij u ook informeren over de voortgang van de Brede Bossche School Boschveld. De plannen voor de BBS Boschveld zijn geen onderdeel van de inspraak

*Inloopavond Boschveld tweede fase
Op  dinsdagavond 18 december 2012 [19.00- 21.00 uur] is  in buurthuis Boschveld, Edisonstraat 11 een inloopavond gepland.