Sloop basisschool Edisonstraat tbv nieuw wijkcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2013 | Gewijzigd op: 01-07-2013
Bericht van 2 juli 2013 Sloop door Verhoeven en Van Kaathoven van basisschool SBO 't Overpad in de Edisonstraat.
Twee aannemersbedrijven zijn bezig met de gebouwen in de Edisonstraat te slopen. Daar komt een nieuw wijkcentrum met Brede Bossche School [BBS], Bieb, Wijkplein en kindcentrum van Kanteel met buitenschoolse opvang.  

 
  -Links boven: De schoolgebouwen aan de Edisonstraat.
-Boven:  Edisonstraat/hoek Marconistraat.


foto's © paul kriele, 2 juli 2013. 
Hoek Marconistraat.
foto © paul kriele, 2 juli 2013.
Bericht van 26 februari 2013: Sloop oude Basisschool Edisonstraat

Met het vertrek van MÉER' van Divers wordt de sloop aangekondigd van het voormalige schoolgebouw op Edisonstraat 15.
Daaruit vertrekt ook  MEER van Divers. Dat is een  ouder- kindcentrum met een participatiecentrum, met name voor vrouwen. Eerder vertrokken al uit perceel 15 van Divers het team West, dat naar stadion De Vliert verhuisde en de kinderopvang.
De laatste dag van 'MEER' op de oude locatie is donderdag 28 juni 2012.
Voormalig schoolgebouw in de Edisonstraat 15,  waaruit als laatste 'MEER' van Divers vertrekt vanwege de naderende sloop.
foto's © paul kriele, 26 juni 2012.
Het Buurthuis op Edisonstraat 11, blijf voorlopig nog even staan en gaat  ook onderdak bieden aan 'MEER'.
 


'MEER' gaat gespreid zitten in Edisonstraat 11, het buurthuis én in de Paus Johannesschool aan de Kooikersweg 561.
De datum van sloop van Edisonstraa15 staat nog ter discussie omdat het nieuwbouwplan van de BBS nog niet geheel is goedgekeurd.Terug naar boven