Monumentenplaquette voor Pompen & Verlouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2019 | Gewijzigd op: 28-03-2019
Uitreiking plaquette  van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch voor monumentaal behoud en de restauratie van pand Pompen & Verlouw 
De Kring Vrienden  van 's-Hertogenbosch reikt jaarlijks een plaquette uit aan een ondernemer  of particuliere pandeigenaar die met respect voor de monumentale waarde een pand een nieuwe functie heeft gegeven. Uiteraard spelen daarbij  de restauratie  een doorslaggevende rol.
Dit keer werden de initiatiefnemers van de verbouw, restauratie en herbestemming van Pompen &Verlouw  op het einde van de Vughterstraat  in het zonnetje gezet met toespraken, de plaquettes en een boeket bloemen.
 


Pompen & Verlouw Vughterstraat

De onthulling van een van de twee plaquettes, ook aan de zijde Cor Unum is er een ingelegd, door Yvonne Moerman, voorzitter van de Kring Vrienden  en wethouder Huib van Olden.

foto © paul kriele, 28 maart 2019.
................................................................................

Na een uitgebreid welkom, zei Hans van Bavel* van de werkgroep Het Kleine Monument onder meer dat deze plaquettes worden uitgereikt in verband met de bewaarde herinnering aan het verleden.Ook is de toekenning op basis van duurzaamheid gebeurd: Hoe zijn de oude delen gecombineerd met eigentijdse elementen. 
Van Bavel noemde ook de indeling van het gebouw die de initiatiefnemers tot commerciële bloei hebben laten komen. Spreker ging even terug in de tijd door de oorspronkelijke bestemming van het pand op Vughterdijk 128 [daterend van vóór 1947] te noemen: een bierbrouwerij 'De laatste Stuiver' [verwijzend naar het laatste café waar je als je de stad uit ging nog een biertje kon nemen..]  en De Zwarte Eenhoorn. 

*Voor de volledige toespraak van Hans van Bavel zie onderaan artikel.
 


-Boven: Toespraak door Hans van Bavel
van de werkgroep Het Kleine Monument.  

-Rechts: De onthulling is geschied. Wethouder Huib van Olden en Kringvoorzitter Yvonne Moerman poseren bij de plaquette en bij het oude straatnummer, daterend uit de tijd vóór 1947, toen de Vughterstraat
vanaf de Kuipertjeswal Vughterdijk heette.


foto's © paul kriele, 28 maart 2019.
 
....

 
-Boven: De onthulling van de Kringplaquette
bij Cor Unum door Anna Landsheer, de
moeder van Lotte. Naast haar Yvonne Moerman, voorzitter van de Kring Vrienden en
rechts Hans van Bavel die de ceremonie leidde. 

-Rechts enkele van de initiatiefnemers vlnr: Marco van Rosmalen,Cosette de Wijs, Monique Hew,
Anna Landsheer en Andriette Dobbelsteen.
Jean Paul Termaat staat niet op de foto. Jean Paul is van het restaurant Pompen & Verlouw op de Parklaan.


foto's © paul kriele,  28 maart 2019. 
....


Kringvoorzitter Yvonne Moerman vertelde dat zij leuke herinneringen aan dit pand heeft bewaard. Ik  heb er van mijn vierde tot  mij  zevende gewoond. Mijn zus, iets ouder dan ik, is er geboren. Vader was chef van de garage en wij speelden vaak beneden tussen de auto's. Het werd een FORD- garage, zo vertelde Lien Verlouw op een film die over het gebouw is uitgebracht, omdat ook prins Bernhard en de bisschop  mgr. Diepen ook in zo'n zwarte FORD reden.
Door de functie van vader hadden wij altijd een auto tot onze beschikking gehad. Vader reed er mee naar zee en nam ons in de 'Meikever' mee op vakantie. Meikever, zo noemden ik en mijn zus de wagen.
Moerman besloot: 'Het doet mij veel deugd dat dit pand is kunnen blijven staan en zo gerestaureerd kunnen worden. Het is jullie gegund dat die plaquette aan jullie als jonge ondernemers wordt toegekend.'

Wethouder Huib van Olden begon met: 'Als je hier staat dan heb je ook wat meegemaakt,  zo hoor ik het tenminste om me heen. Maar één ding heeft de gemeente zich voorgenomen: door  nooit meer subsidie te verstrekken voor een restauratie als je nog niet weet welke bestemming dat pand gaat krijgen. Ik en een van de  secretaresses komen nog uit het tijdperk dat het een bowlingbaan zou worden.. En toen kwam er ook nog eens de crisis over heen'.
Daarop liet Van Olden zich verleiden  tot een paar minuten tv-reclame met betrekking tot de diensten en de producten van de beheerders resp. eigenaars van het perceel. De wethouder besloot met de mannen van Het Kleine monument te noemen, 'Nort Lammers en Piet van Leeuwe  die met deze toekenning een kroon hebben gezet op het gezamenlijk werk zoals wij  hier staan. Geniet van dit mooie pand'. 

*Toespraak van Hans van Bavel van de wergroep 'Het Kleine Monument
Jaarlijks reikt de Kring Vrienden een plaquette uit aan initiatienemers van een pand dat stijlvol is gerenoveerd waarbij de authenticiteit van het pand is behouden gebleven en of met respect is omgegaan, zodat de herinnering aan het pand voor de vele Bosschenaren is behouden.
Uit een aanbod van 14 gegadigden kwam na rijp beraad het pand van Pompen & Verlouw  met zijn gebruikers naar voor.
Het pand wordt nu gebruikt door een viertal jonge energieke ondernemers te weten; Lotte Landsheer met Cor Unum, Andriette Dobbelsteen met DRT Vloeren / Gietvloeren, Marco van Rosmalen met Mister Design en Jean-Paul Termaat en Monique Hew met Restaurant Pompen en Verlouw.

Waardering is uitgesproken aan de initiatiefnemers op de manier waarop zij zijn omgegaan  met de indeling van het gebouw om hun dromen waar te maken en hun commerciële activiteiten tot bloei te laten komen.
De complimenten gaan ook uit naar de Gemeente die hierbij een grote rol heeft gespeeld om deze combinatie van ondernemers bijeen te brengen en dit project te ontwikkelen samen met  architect en uitvoerders.

“Waarom wordt de plaquette uitgereikt”
In de jaren 80 en 90, wilde men voorkomen dat het eeuwenoude en kenmerkende straatbeeld van de stad, zou worden aangetast, door de sterk in opkomst zijnde winkelketens in de binnenstad, door verbouwingen van karakteristieke panden, met ieder zijn eigen huisstijl  en kleur,  intimiteit en kleinschaligheid zou hiermee worden aangetast.
De grootste angst was, dat de vele monumentale panden zouden verdwijnen en  moderne niet in het straatbeeld passende voorgevels met schreeuwende en er reclame uitingen ervoor terug kwamen.
De Gemeente heeft vanaf die tijd het reclamebeleid aangescherpt,

Met het uitreiken van de plaquette wil de Kring bevorderen dat, 
cultuur-historische en industriële bedrijfspanden met respect voor het verleden,
worden  gerenoveerd,  om nieuwe commerciële activiteiten en doelstellingen te realiseren bereiken.

Maar deze plaquette drukt ook waardering uit;  vóór de huidige initiatiefnemer(s) en vóór de uitstraling die het pand aan het stadsgezicht van ’s-Hertogenbosch toevoegt.
Als eigenaren samen met projectontwikkelaars, zorgvuldig omgaan met monumentale kenmerken van zo’n pand, komen zij in aanmerking voor zo’n Plaquette.

Panden worden beoordeeld op basis van;  Duurzaamheid;  Hoe zijn bedrijfsruimten ondergeschikt gemaakt aan het pand, waarbij oude elementen behouden of hersteld zijn en hoe is dit gecombineerd met moderne accenten,
Creativiteit; Zijn aangebrachte veranderingen, gericht op schoonheid, ipv vasthoudendheid aan bedrijfsuitgangspunten,
Versterken de veranderingen het Historische karakter van  de straat? En blijft de positieve uitstraling van het pand daarmee behouden?
De samenwerking tussen de verschillende belangenbehartigers heeft uiteindelijk geleid tot dit succes, waarmee wij Lotte, Andriette, Marco, Jean-Paul en Monique feliciteren.

Aan het geheel hebben meegewerkt; de architecten Ronald Schraverius, mw. S. Ellisson, het aannemers bedrijf Brandwacht & Meijer, Afd. Vastgoed en Erfgoed van de Gemeente.

De Werkgroep 'Het Kleine Monument 'is aanspreekpunt over dit onderwerp.
=====================================================================================


Bericht van 14 maart 2019 Kring plaquette voor Pompen & Verlouw met Cor Unum, mr. Design en Gietvloeren  
De werkgroep 'Het Kleine Monument' van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch reikt op 28 maart 2019 aan Marco van Rosmalen van Mister Design en Lotte Landsheer van Cor Unum, beiden met hun bedrijf in de voormalige garage van Pompen en Verlouw gehuisvest, de plaquette uit. Die ceremonie zal  door wethouder Huib van Olden samen met Yvonne Moerman, voorzitter van 'De Kring Vrienden', worden voltrokken.  De reden is dat zij samen aan dit complex een nieuwe bestemming hebben gegeven de historische en monumentale waarden  van het complex, daterend van 1932-1933,  respecterend. Naast Cor Unum en Mister Design hebben ook Andriette Dobbelsteen van DRT Vloeren / Gietvloeren en Jean-Paul Termaat en Monique Hew van restaurant Garage P&V deel aan de metamorfose van  Pompen&Verlouw tot een nieuw winkel-, bedrijfs- en atelier bestemming. 
 Einde Vughterstraat
De voormalige garage van Pompen en Verlouw in
de Vughterstraat is dankzij de initiatieven van Marco  van
Rosmalen,  Lotte Landsheer en
 Andriette Dobbelsteen
van DRT Vloeren / Gietvloeren en Jean-Paul Termaat en
Monique Hew van restaurant Garage P&V. 
Andriette Dobbelsteen van DRT Vloeren / Gietvloeren.
Jean-Paul Termaat en Monique Hew van
restaurant Garage P&V,
een nieuw leven ingegaan.

foto © paul kriele,  10 april 2018.
........................................................................................................................................


Terug naar boven