Renovatie Garagecomplex Pompen & Verlouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2010 | Gewijzigd op: 10-11-2020
Het voormalige garagecomplex van Pompen & Verlouw in de Vughterstraat/Parklaan wordt gerenoveerd. Het gebouwencomplex bestaat uit een garage, werkplaats, kantoren met een [uitgepeld] pompstation aan de Vughterstraat en aan de Parklaan directiewoningen en een later aangebouwde garage met flats erboven. Het complex is eigendom van Brabant Wonen die aan architectenbureau 'Wijnen Architectuur' b.v.  de opdracht voor een verbouwing heeft verstrekt. 
Op een plaqutte staat de viering van het 25 jarig jubileum van Pompen &Verlouw dd.12 juli 1951 De plaquette is bij die gelegenheid door het personeel aangeboden. In 1961 werden aan de Parklaan de flats boven de garage gebouwd.
De zijde Parklaan met de markante toren die eerder werd gerestaureerd. Dit deel bestaat uit een garagewerkplaats, kantoren en een uitgepeld pompstation. Het deel van Pompen & Verlouw aan de zijde Parklaan waar in de jaren 50 een aanbouw werd gezet met garage en bovenwoningen.
foto's © paul kriele, 3 maart 2010.

'Omdat het een rijksmonument is moet er eerst een monumentenaanvraag worden ingediend,' zegt Joris van der Linden van het architectenbureau op de Stationsweg. Die status legt een architect vaak restricties op bij de verbouw.

In de jaren 50 was er aan de Parklaan 26 nog een garagebedrijfje van F. Mollen gevestigd, dat later naar de Havendijk verhuisde. In 1961 lieten F. Verlouw en H. Pompen aan de zijde parklaan de Fordgarage bouwen met de gezinswoningen.