Albert Heijn: geen fiat gemeente voor super in Vughterstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2011 | Gewijzigd op: 26-05-2011
Albert Heijn krijgt van de gemeente- na ampel overleg en studie - geen toestemming - om een super te beginnen in de Vughterstraat . Eerst waren de panden Mannoutcher Zar en De Slegte in beeld [Bastion Oranje d.d.10 mei 2011] en daarop richtte de pijlen van Appie zich op IT's op Vughterstraat 46, dat vrijkomt. De winkeliers reageren verbaasd.

In het overleg dat  Albert Heijn met de gemeente zocht  ' .. kwamen aspecten van o.a.: stalling fietsen, bevoorrading, veiligheid, doorstroming voetgangers, fietsers en busverkeer aan de orde. Na diverse  besprekingen en integraal -vanuit meerdere vakdisciplines - onderzoek mbt tot het IT's-pand, kon geen goede integrale oplossing worden gevonden,' zo luidt letterlijk de reactie van een woordvoerder. ' Er is zelfs een proefopstelling voor de bevoorrading uitgeprobeerd.'

En:  Hoewel de gemeente beseft dat een trekker als AH economisch gunstig zou zijn, is een locatie in de Vughterstraat als supermarkt een verkeerde optie'. Albert Heijn beraadt zich na die uitspraak op de ontstane situatie.
Het perceel is 'in portefeuille' bij de Immo-Holland Group en wordt via Meeùs, die zegt dat het kontrakt voor ondertekening klaar ligt, verhuurd.

Vughterstraat 46 van de Immo-Holland Group. Doordat  IT's [nr. 46] met een grote winkeloppervlakte vrijkomt kwam vervolgens dit pand in beeld bij AH.
foto;'s 8 en 10 mei 2011.
Eerst waren De Slegte [nr. 28] en Mannoutcher Zar [nr.30 bij AH in beeld, maar De Slegte heeft -nog-  geen alternatief pand.

'Er is in de binnenstad nog wel behoefte aan een supermarkt. Dat is ook aangegeven in de nota detailhandel die door de gemeenteraad is vastgesteld,' zegt de woordvoerder. Daarvan is Albert Heijn op de hoogte.

De winkeliers in dit gedeelte van de straat, die intussen een enquête hielden, zijn zonder meer vóór de komst van AH mede uit economisch opzicht. Een super is een trekker,' zeggen zij, nadat zij een terugloop in omzet zien na het vertrek van het GZG uit de binnenstad. 'AH in de straat betekent een gratis spin-off,' aldus Zar.

Eén winkelier zegt tegen de komst van Albert Heijn te zijn. Maar deze ondernemer bezit ook enkel appartementen in de straat en is bang voor overlast door een supermarkt.


Terug naar boven