'De Zwarte Ruiter' interessant pand uit Bossche bierhistorie

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-03-2012 Momenteel [medio maart 2012] wordt het pand Vughterstraat 119/121 verbouwd. Op deze locatie, die opvalt door zijn rijk gedecoreerde gevel, woonde het echtpaar Van de Heijden, beter bekend als de eigenaar van motorhuis Van de Heijden, nu gevestigd aan de Oude Vlijmenseweg.
Ondanks de verbouwing komt er geen winkel of zaak in het perceel en blijft het woonhuis, zegt een van de opzichters.

Vughterstraat 119/121 met onder het balkon een gevelsteen waarop 'De Zwarte Ruiter'  staat. . Hoewel de gevelsteen 1620 aangeeft dateert het pand van 1896 *.
foto's © paul kriele, juli 2010 [l.] en 12 maart 2012.

'De Zwarte Ruiter' was een Maastrichts biermerk dat in diverse steden besteladressen c.q. afleveradressen had voor haar bier. Zie ook eerste artikel dd. 19 juli 2010 mbt de historie van De Zwarte Ruiter .

*Mosmansverklaring
Gevelsteen bovenin met darop 1620. Mosmans geeft aan:  Rutten's bierhal anno 1560, toen het 'de Burrie' heette. In 1705 kreeg het pand de naam 'Het Molentje' [slaat waarschijnlijk op de windmolen die op Bastion Maria  stond].
In 1794 is 'Het Molentje', dat intussen weer de Burrie was gaan heten, afgebrand.