Impressie nieuwe Albert Heijn Vughterstraat in It's pand

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2012 | Gewijzigd op: 29-05-2012
Situatie 29 mei 2012
De winkelpui krijgt al zijn toekomstig aanzien.
De gevel van het linker pand, vanouds nummer 42, is in zijn oude stijl hersteld.
Het is ook zover dat de inrichting van het interieur kan beginnen. De monteurs houden hun schaft.

foto © paul kriele, 29 mei 2012.

Situatie  11 mei 2012
   
Mei 2012: Het is nog steeds druk maar ook zwaar bouwverkeer in de Vughterstraat  thv voormalige It's.  foto's © paul kriele, 11 mei 2012.

In het pand zijn in de eerste maanden van 2012 actief Brabocom b.v. en Van den Hoog afbouw.

situatie10 april 2012
Het voorste meest rechtse deel, van het pand van Albert Heijn, waar de oude gewelfkelders zaten.Die zijn inmiddels door de BAM onderzocht en dicht gestort en afgedekt.

.

foto © paul kriele, 10 april 2012.

De kelders: Zie de toelichting hierop  door Jos Koldeweij verderop in het artikel onder 'Interessante balken'

Situatie op maandag 2 april 2012
Het pand van voorheen It's bestaat uit drie percelen: de  nrs 44, 46/48 en voorheen 50. Dat laatste meest rechter pand op dus 50 is kadstraal  48 geworden.
Overigens bij 50 zit ook nog een stukje van de buurman rechts [52].

-Links: De pui die in deze staat behouden blijft.
-Links onder: De oude balken in het rechter deel van het perceel.
-Rechts onder: Inkijk in interieur van dit rechter deel, waar de kelders zijn afgedekt. Ze worden niet gebruikt en zijn dichtgestort
.

foto's © paul kriele, 2 april 2012.

Gewelven verdwenen /kelders  dichtgestort
Maarten Enderman vertelt ons over de historie van de drie panden op Vughterstraat 44-48 en met name over de kelders.
De afdeling Archeologie dacht er op archeologisch en bouwkundig gebied niet veel meer 'te halen' viel. Want eind jaren 50 is het perceel ingrijpend verbouwd [meubelzaakVennix..?] en zijn dus zaken verprutst of gesloopt. Daarna zijn er nog wat kleinere verbouwingen geweest.
Zo heeft de lift, die in It 's werd aangelegd, de achterin gelegen kelders van het rechter pand [nr.48] vernield. Die zijn niet meer toegankelijk. Overigens zijn van alle drie de panden alle gewelven gesloopt.
Ook is er bij deze verbouwing grond van achteren naar voren gehaald om de kelders weer dicht te storten. Maar die hoeveelheid was overgens niet voldoende en is vervolgens vanaf de straatzijde nog extra grond bijgestort.
interessante balken
De kelders van het linker pand waren al eerder verdwenen, want dat pand is eind19e eeuw herbouwd.
In de kelders van de twee andere pand zitten nog balken die de BAM nader wil onderzoeken door bijv. houtmomsters te nemen. In de middelste kelder heeft mogelijk een stookplaats gezeten. Ook dat wordt nader onderzocht.
Enderman zegt wel dat ondanks de negatieve verwachtingen he tons later toch nog mee viel  wat we aan 'historie' hebben aangetroffen.
Vroeger kon je vanaf de straat zo de kelders in komen. Op de stoep lagen stalen platen waarmee de toegangen waren afgedekt. . De kelder van het rechter pand dateert naar onze inschatting zelfs van eind15e  eeuw
De kelder van nummer 46/48 [middelste pand] loopt helemaal van achteren naar voren door. Achterin [met tonggewelf van 16e eeuw] ligt die kelder lager dan voorin. Boven de hogere kelder aan de voorzijde  bevond zich ook nog een opkamer.
Maar die oude delen zijn er al eerder uitgeslagen.

Bericht van 27 maart 2012 Ondanks asbest geen vertraging nieuwe Albert Heijn Vughterstraat

Tijdens de ingrijpende verbouwing van de voormalige It's op Vughterstraat 46 is er in de kelders asbest aangetroffen. Aannemer Combi heeft gelijk actie ondernomen om volgens de voorschriften het asbest deskundig te doen verwijderen.
Het perceel stond voor It's bekend als woon- meubelzaak Vennix. Volgens oude adresboekjes zat Vennix op nrs. 46-48 vanaf 1928.

Maar het is moeilijk na te gaan door wie en wanneer het asbest  -als mogelijk verborgen gebrek- daar is toegepast.
Een buurman zegt dat opdrachtgever IMMO-groep dit ongemak niet een belemmering vindt om alsnog in juni open te gaan.

Het front van Vughterstraat 46 zal ongewijzigd blijven. Maar uit het interieur worden ladingen puin verwijderd.
Links: Het interieur. De talrijke stofdeeltjes vervagen de foto.
-Onder de linker foto:  Een aanzet van een kelderdoorgang [links op de foto].
-Rechts onder: De aanzet van een gewelf ter hoogte van het voorste gedeelte van de winkel waar ook het asbest zat. [rechts op de foto]

foto's © paul kriele, 27 maart 2012 .
 

Bericht van 24 februari 2012: Uitpellen en verbouwen van It's voor Albert Heijn opVughterstraat 46

Aannemer  De Combi is momenteel druk bezig met het uitpellen van de voormalige elektro-en witgoedzaak It's op Vughterstraat 46. Daar werd direct na carnaval daadwerkelijk gestart met de verbouwing. Elke dag staat er een grote container op de stoep, een voorbeeld van hoe het straks- met vrachtwagens- niet moet.
De opening staat nog vóór de zomer [6 juni 2012.

foto's © paul kriele, 23 februari 2012. Het riante perceel Vughterstraat 46, waar Albert Heijn eind van het voorjaar een supermarkt begint.
De container verspert het trottoir. ....


Rechts en hieronder: Vughterstraat  46 [voorheen It's:]

De eerste bouwvakkers zijn bij het toekomstige Albert Heijn, voorheen It's, gearriveerd. Het is een voorbereiding op een groot karwei dat direct na carnaval aanvangt.*

Grootscheepse verbouwing Albert Heijn Vughterstraat
Albert Heijn en pandeigenaar de IMMO-groep pakken de verbouwing samen met technisch bureau WPM uit Rosmalen grondig aan*. Het grote winkelpand wordt volledig uitgepeld: de vloer gaat er uit, ook de pui wordt gesloopt en keert terug nadat de fundering van het perceel opnieuw is geheid.
Aanpalende winkeliers zijn- ivm mogelijke claims -op de hoogte gesteld. De opening staat nog vóór de zomer [6 juni 2012] gepland.

Appie in Zaandam was aanvankelijk bij de planning niet van het Zuidelijke feest op de hoogte. Maar na enige communicatie stelde de aannemer - gelukkig voor de bouwvakkers - de aanpak een weekje uitTerug naar boven