Blokkade Vughterstraat door verhoogde waterdruk leidingnet

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2008 Sedert donderdagmorgen 6 juni 2008/10.30 uur is de Vughterstraat [1e deel] afgesloten. Mogelijk is er ter hoogte van IT’s sprake van een breuk in de waterleiding. Eerst werd nog rekening gehouden met een gaslek, vandaar dat de politie een oogje in het zeil hield. Maar er werd geen gaslucht geconstateerd. Met man en macht –Brabant Water is tot ver in de middag met diverse auto’s, draglines en werklieden aanwezig.
Situatie in de Vughterstraat op 6 juni 2008 toen 's morgens door een breuk in de waterleiding het wegdek omhoog kwam. Dat was'ter hoogte van Its.  De mannen van Brabant Water waren tot in de middag bezig het lek te zoeken.
foto's © paul kriele, 6 juni 2008/14.00 uur. Achter de mannen op de foto kwam het wegdek lichtelijk omhoog.

Door het werk en het aanwezige materieel was de Vughterstraat nagenoeg de gehele dag afgesloten.