Voortbestaan sociaal restaurant de Mengelmoes gewaarborgd

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2007 | Gewijzigd op: 11-02-2013
Door tussenkomst van de gemeente is het voortbestaan van restaurant Mengelmoes in de Vughterstraat gewaarborgd. Op basis van de subsidievoorwaarden zou er aan deze voorziening voor mensen met een kleine beurs een eind zijn gekomen, aldus wethouder Jetty Eugster in een toelichting op vrijdagmorgen 9 november 2007. Op voorstel van de gemeente en na een beslissing van de raad [18 december 2007] gaat King Coaching deze restauratieve ontmoetingsplek volgend jaar zomer voortzetten. Tot die tijd ontvangt de stichting Eethuis d’n Mengelmoes nog een overbruggingssubsidie van 37.000 euro.
Vughterstraat  hoek Berewoutstraat
foto © paul kriele, 13 juli 2008.

King Coaching, die ook de KC Markt in de Hinthamerstraat runt, komt met name in aanmerking vanwege het feit dat de locatie ook als sociaal café een ontmoetingsplek blijft voor de doelgroep en dat de voorziening 7 dagen per weken open gaat. De gemeente lette ook op de aandacht voor sociale activering voor de soms moeilijk plaatsbaren in maatschappij of werkveld. Bij het Koning Willem 1-College, ook kandidaat - was en door vakanties en door de schooltijden het 7 dagen per week open’ niet haalbaar.