Vughterstraat 6 vrijgekomen /nieuwe pui?

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2006 | Gewijzigd op: 19-11-2012
Diverse berichten rond Vughterstraat 6

Van Dongen mikt alsnog op nieuwbouw  1 september 2006.

Even pas op de plaats mbt pand Vughterstraat 6

MakelaarVan Dongen lijkt even een pas op de plaats te maken rond zijn pand Vughterstraat 6, waaraan een enquete gekoppeld was toen nieuwbouw van architect Wilco Meewis à la de Spaanse architect Gaudi werd afgewezen. Van Dongen zegt dat de procedure volgens de regels goed is verlopen, maar dat er ambtelijk een fout is gemaakt, omdat afdelingen binnen het stadhuis elkaar tegenspraken. Blijkbaar was alleen Welstand tegen nieuwbouw, luidt zijn conclusie.
'
\De politiek neigt meer naar nieuwbouw,' aldus de volhardende makelaar, die zich de komende maanden richt op lobbyen, omdat ie zich ook gesterkt voelt door de algemene opnie. 'Nieuw is altijd beter dan wat er nu staat. Bovendien verhoogt een nieuw aanzicht de marktwaarde van de omgeving, terwijl het de gemeenschap niets kost.. .,' is zijn nuchtere standpunt. 'Later kunnen we ons nog druk maken waarom het toen fout is gegaan,' besluit Van Dongen zijn commentaar op de langdurige leegstand van dit perceel waar voorheen Holland International/Arke reizen was gevestigd.
Vughterstraat 6 met regelmatig nieuwe bestemmingen.

foto © paul kriele, 27 februari 2006.

Originele enquête invulling pand Vughterstraat 6   22 februari 28 maart 2006. 
Vughterstraat 6 geen kandidaat veurgevelversierwedstrijd..Maar wel een pand dat ter discussie staat..
Makelaar Hans van Dongen peilde de mening van de passanten of zij voor behoud of voor vernieuwing zijn. Al verliep die enquete met hobbels [storingen] en duurde die langer dan was gepland, de uitslag was voor het merendeel 'vernieuwing'.
Van Dongen kwam wel elke dag polshoogte nemen. Boze tongen beweren dat ie ook elke dag zelf even de knop heeft ingedrukt...
Pandeigenaar Hans van Dongen peilde met een enquete de mening van de Bosschenaren over een mogelijke vernieuwing van de pui op Vughterstraat 6.  foto © paul kriele, 28 maart 2006.


Makelaar Hans van Dongen peilt met een publieksenquête de mening over de herbouw of instandhouding van het pand Vughterstraat 6, het voormalige reisbureau Holland International/Arke-reizen, dat naar de Schapenmarkt verhuisde. Op perceel 6 heeft architect Wilco Meewis een winkel in nieuwe stijl ontworpen. Dat lijkt op het Gaudi-achtige pand van Suisse en Kobra aan Achter het Verguld Harnas. De welstandscommissie vindt dat ontwerp niet aansluiten bij de overige - historische panden in de straat en keurde het ontwerp af. Van Dongen kreeg later bijval van DE Stadspartij in de persoon van Frans van Gaal. Ook andere fracties neigden daarop naar een origineel ontwerp. 

De peiling in de etalage, die met een vingerdruk kan worden gedaan, neigt merkwaardig genoeg naar behoud bij de stemmen die overdag uitgevoerd worden en naar vernieuwing bij de zaterdagse stemmen. Van Dongen wacht nog 4 weken de uitslag af en richt zich naar instanties en de politiek en ‘andere deskundigen’ die –naar hij zegt - wel achter vernieuwing staan. ‘Het aantal emails is ook hoopgevend’. ‘Als de mening echter neigt naar behoud, dan zal ik mij daar bij neerleggen, het pand verhuren en voortaan de andere kant opkijken als ik door de Vughterstraat loop,’ aldus Hans van Dongen. 


Vastgoedmij Huygens koopt PierrevdVenpand 
25 januari 2006
Cornelis Huygens Beleggingsmij en Vastgoed heeft het grote winkelpand van Pierre van de Ven op Vughterstraat 18-22 gekocht. Achter Huygens schuilt de naam van Cor Peijnenburg, die kantoor houdt in de witte villa aan de Boxtelseweg. De villa op de kruising met de Glorieuxlaan, is door de aanleg van de nieuwe A2 geïsoleerd komen te liggen. Huygens raakt in de stad meer bekend door diverse aankopen, zoals bijv. de strategische aankoop van percelen gelegen binnen de hoek Buitendijk en Havendijk, nabij Koudijs.

Het huidige winkelpand aan de Vughterstraat 18-22, waarvan PierrevdeVen in 1938 eerst nummer 20-22 huurde, in 1950 kocht en vervolgens in 1965 met nummer 18 [Luijben] uitbreidde, dateert van de grote verbouwing van 1966, toen de drie nummers zijn samengevoegd. Momenteel wordt het pand van drie etages uitgepeld om het voor de verhuur gereed te maken. ''

Vughterstraat 6 is vrijgekomen 4 december 2005.
Voor Vughterstraat 6 staat een mutatie te wachten. Daarin was Holland International reisbureau met World of Tui gevestigd. Door de eigenaresse -makelaar van Dongen - is de huur opgezegd/ beëindigd.

Van dit pand- Vughterstraat 6 - kwam onlangs een omstreden bouwplan in beeld: architect Wilco Meewis, die bekend is van het Gaudi-achtige ontwerp aan Achter het Verguld Harnas [Suisse Kobra] en van het Guardianenhof, maakte iov Van Dongen een gelijksoortig bouwplan. De welstandscommissie vindt het ontwerp niet in de historische context van de Vughterstraat passen. World of Tui verhuist per 1 februari 2006 naar Schapenmarkt 18, voorheen de kindermodezaak Happen. Nu het Gaudi-ontwerp is afgekeurd gaan de geruchten dat Van Dongen het pand in de verkoop heeft gezet.

Ontwerp Meeuwis -Vughterstraat 6- afgekeurd 16 juni 2005
Het ontwerp van architect Wilco Meeuwis voor het pand [reisbureau]Vughtertstraat 6 dat door de gemeentelijke welstandscommissie werd afgekeurd.
Frans van Gaal [Stadspartij], die eerder het gelijksoortig bouwwerk op Achter 't Verguld Harnas afkeurde, gaat met dit ontwerp wel akkoord.
 
Het ontwerp van architect Wilco Meeuwis voor het pand [reisbureau]Vughtertstraat 6 dat door de gemeentelijke welstandscommissie werd afgekeurd.

Aansluitend op de nieuwe gevelactie diende Makelaar Van Dongen, die panden heeft in de Snellestraat, Achter het Stadhuis en in de Vughterstraat, een ontwerp in van architect Wilco Meeuwis voor Vughterstraat 6 [reisbureau]. Meeuwis, die bekend staat om zijn Gaudi-achtige flat [boven Suisse en Komlan], ziet zijn ontwerp afgekeurd. Bij de expositie in het Stadskantoor wordt een flyer uitgedeeld met de nieuwe pui voor Vughterstraat 6 en daarboven de veelzeggende kreet: Wat stimuleren we en wat torpederen we?
Van Dongen, die in dit opzicht ook nog geconfronteerd wordt ambtelijke molens, voelt zich in zijn bouwaanvrage kansloos!  
Terug naar boven