Ombouw voormalig homocafé Chez Nous tot 4 appartementen

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2013 | Gewijzigd op: 27-04-2013
Situatie 24  april 2013 achterpand- Bleekerstraatje -in casco klaar.

Links en boven: Het Bleekerstraatje, waar een ingang komt voor de appartementen in het achterpand.

foto's © paul kriele, 24 april 2013.

De achtergevel van Vughterstraat 158, waar ook een appartement komt.

foto © paul kriele, 24 april 2013.


Bericht Verbouwing en aanbouw gay-café  Chez Nous op Vughterstraat 158 dd. 1 maart 2013

Vughterstraat 158, gelegen op de hoek met het Bleekerstraatje aan de ene kant en rechts de kunstzaak 'Hendrik de Laat' verkeert in een grootschalige verbouwing. Het perceel bestond uit een bedrijfsruimte/winkel met een bovenwoning én een achterhuis aan het Bleekerstraatje. Het pand was eigendom van een slager uit Boxtel, maar kwam twee jaar geleden in handen van Ben Groenewoud en John van Deursen.
De eerste bouwperikelen begonnen precies een jaar geleden, maar door procedures heeft het even geduurd  vooraleer met een daadwerkelijke aanpak werd begonnen.
 
-Boven: Vughterstraat 158 met links het Bleekerstraatje en rechts zit de kunstzaak De Laat. De voorkant is bestemd als winkel. Achterin en op de etages een appartement.
-Links boven: Het geheel gestripte interieur met de toekomstige leidingen.
-Links: Een van de bouwtekeningen met het zijaanzicht van het perceel. Aan de linker kant de tekening voor een nieuw op te trekken pand voor 2 appartementen en een binnenplaats. 

foto's © paul kriele, 1 maart 2013


Onder leiding van Aannemersbedrijf Rens van Duuren verbouwt Bouwbedrijf Bergmans het perceel met een voorpand en een pand op de achterplaats. Het voorpand gaat bestaan uit een winkel en 2 appartementen. Op de achterplaats komen  in een nieuw op te richten pand ook 2 appartementen. De ingangen van de appartementen zijn aan het Bleekerstraatje gesitueerd.-Links: Een van de mannen van Bouwbedrijf Bergman bv.
-Op de andere foto's de achterplaats.
-Op de foto hierboven is de achterbouw met keuken en de oude toiletgroep gesloopt tbv -deels- een nieuw te bouwen appartement.
-Op de linker foto de locatie voor een nieuw op te richten pand
.

foto's © paul kriele, 1 maart 2013.

Vughterstraat 158, naast de galerie 'Hendrik de Laat', stond in de jaren eind 60 - begin 80 bekend als het homo café Club Chez Nous waarmee Piet Melis en John Heijnen in maart 1969 begonnen. In mei 2011 kwam er een eind aan de Chez Nous door de dood van de toenmalige uitbater Jopi Fraza op 2 mei 2011.

Zie ook artikel ‘Leegstand Vughterstraat’ dd. 8 november 2011
en ‘Gay café Club Chez Nous gesloten’ dd. 2 mei 2011


Terug naar boven