Gemeente zet sterk groeiend ADC-Repro klem

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2013 | Gewijzigd op: 31-05-2013
Het duurt al maanden om niet te zeggen jaren, aldus mevrouw Yuwong Chu van ADC*, dat de Gemeente [lees Willem van de Made] ADC/Repro, dat dringend om ruimte zit verlegen, uitsluitsel geeft over een verhuizing naar de overkant  [de garage Pompe & Verlouw]. Toevallig ook gemeente eigendom en dat daardoor onder gezag valt van  Willem van de Made.
Maar Willem vande Made die een andere kadidaat op het oog heeft en volgens eerdere uitlatingen van Yuwong Chu *´in onderhandeling verkeert, moet er in Pompen & en Verlouw een meer publieksgerichte ondernemer komen. 
  
Sectordirecteur VdMade heeft hier duidelijk drie petten op:  als gemeente ambtenaar, als hoge baas van de Paleiskwartier bv, en als initiatiefnemer van de Ponte Palazzo. Dat is de brug van ergens naar nergens, die zo nodig functioneel moet aansluiten op de binnenstad. Daarin regelt Van de Made, namens de gemeente, dus ook nog eens de ´Vughterstraatbestemmingen´..... !

 >> zie eerder artikel over Tegenwerking door gemeente van ondernemer Vughterstraat na gesprek met Yuwong Chou dd. 26 april 2013.
   
 foto´s © paul kriele, 25 april 2013. Links de oude garage van Pompe & Verlouw, die in gemeente eigendom verkeert. Hierboven De locatie van ADC-Heli. Dit print- en kopieerbedrijf  zit daar al jaren, evenals Heli, die eerst iets meer naar voren in de Vughterstraat was gevestigd.

ADC heeft dringend ruimte nodig. Maar ondertussen wordt er wel een Bossche onderneming ADC-Heli,  die door fusies en overnames sterk aan het groeien is, klem gezet. Zo blijkt nog eens uit een recent gesprek met directeur Gert-Jan van Roosmalen van ADC-Heli.

Aan het lijntje gehouden..
Ondanks alle vriendelijkheid en ondanks de bereidwillige houding zou er bij ADC/-Repro met deze gemeentelijke opstelling, een gevoel heersen van: Ze nemen ons beet.
Het oog van ADC is dus op het voormalige complex van Pompe en Verlouw gevallen, gelegen precies aan de overkant op het eind van de Vughterstraat, dus net tegenover ADC.

Wat blijkt…? Sectordirecteur Willem van de Made die ook nog eens erg hoog zit in het bestuur van de BV Paleiskwartier, ziet daar ADC niet zitten!
Van de Made wil een publiekstrekker op het eind, zo je wilt aan het begin van de Vughterstraat, met het oog op de door hem bedachte Ponte Palazzo. Deze brug, die ook wel de brug van ergens naar nergens wordt genoemd, moet zo nodig een verbindingsbrug worden tussen het Paleiskwartier en de Vughterstraat.
Van Roosmalen begrijpt dat, slikt en wacht rustig af, al een paar jaar, omdat de gemeente zegt een betere kandidaat te hebben...

Ondanks dat Van Roosmalen de redenering van Van de Made begrijpt, voelt hij geen achterdocht en evenmin dat deze hoge ambtenaar nu met drie petten op loopt. Er wordt een beleid uitgestippeld waar een sterk groeiende onderneming de dupe van is geworden. ADC heeft door fusies en overnames vestigingen er bij gekregen in Tilburg [’t Laar] en Eindhoven [de Hurk].
ADC zit met Heli samen van oudsher in de Bossche Vughterstraat [Heli]. In die constellatie is er dringend behoefte aan locaties, waar plaats is voor nieuwe activiteiten. ´Op de huidige locatie is daar geen plek meer voor,´aldus de directeur.

ADC, dat maar steeds aan het lijntje wordt gehouden, wacht af. ’We moeten wel,’ zegt Gert Jan van Roosmalen van ADC-Heli.
Uit zijn toelichting blijkt dat er een afhankelijkheid bestaat van de goedgunstigheid van de gemeente.
Bepaalde activiteiten van ADC worden al overgeheveld naar andere locaties. ‘Maar we zouden het liefst in Den Bosch blijven, want de locatie Vughterstraat kan de bijkomende activiteiten niet meer bolwerken.’

Reactie Gemeente
De gemeente zegt in een reactie zich te distantiëren van de inhoud van het artikel. Er loopt nog een gesprek met een mogelijke kandidaat, dat nog niet is afgerond. Daarom kunnen op dit moment nog niet aangeven wie er in het pand komt.
De gemeente zegt wel, dat het streven er op is gericht om het begin van de Vughterstraat aantrekkelijker te maken voor ondernemers en winkelend publiek. Dat wordt in de afweging meegenomen als het gaat om de invulling van het Pompen en Verlouwpand.


Terug naar boven