Bouwvergunning pandjes Vughterstraat 233-241

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2007 | Gewijzigd op: 17-06-2009
New Stone Vastgoed, kantoor houdend in de Postelstraat, is de eigenaar [geworden] van de percelen 233-241. Oorspronkelijk waren ze van Leo Geertman.
Anonieme bronnen informeerden ons dat Stefan Romein de eigenaar zou zijn. Inderdaad kocht Romein via de bank die percelen en verkocht ze door aan New Stone. Stefan is de zoon van de oud Tulip-directeur Romein. 

Achter de oude geveltjes van de percelen op Vughterstraat 233-241 is de sloop al flink aan de gang. Voor deze percelen, waarvan vier grenzend aan de voorzijde en eentje op de etage en een op het achtererf, werd onlangs een bouwvergunning verleend.

Maar toch zijn er berichten dat de aanvraag en de gunning niet soepel verloopt. Waar het probleem schort is niet echt duidelijk, maar de sloop achter de gevels is volgens omwonenden in volle gang. Het kan zijn dat de eigenaar, die volgens het kadaster op naam staat van NewStone Vastgoed op Postelstraat 30, niet in details voldoet aan de eisen.

De vier huisdeurnummers geven aan dat de percelen hunn voordeur hebben aan de Vughterstraat. Daar blijft de gevel in tact.
Oorspronkelijk eigenaar Leo Geertman laat daar door Jehan Vogels, trappen en timmerbedrijf uit Schijndel en Wesselo electrotechiek en nieuwbouw vier plus 1 appartementen bouwen. Het eigendom is volgens ingewijden al enkele malen doorgespeeld: van Geertman via de bank naar Romein en nu bij New Stone Vastgoed.
Binnen is het nu nog een griebes.
Volgens de afdeling Bouw van de Gemeente moet Geertman aan alle bouw-, milieu-, en veiligheidsvoorschriften [brandweer] voldoen.