Van Tartwijk publiceert plannen voor droomvilla op Vughterweg 26

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-10-2022 | Gewijzigd op: 29-10-2022
Op de site bastionoranje.nl  stond eerder een artikel naar aanleiding waarvan PrijsVrijdirecteur Marc vanDeursen tegen de auteur Paul Kriele een kort geding aanspande.  Het zinde Van Deursen niet dat in het artikel fouten staan en persoonlijkheden die hem en zijn vrouw aangaan. 
Van Deursen trachtte met dat kort geding die fouten en andere zaken die hem niet zinde door de auteur Paul Kriele weg te laten halen en hem het artikel te doen rectificeren. Veertien dagen na het kort geding volgde de uitspraak [dd.12102022], waarin mr. W. Schoorlemmer alle vorderingen van Marc van Deursen afwees. Zie bericht hieronder: 'Van Deursen haalt bakzeil'.
Binnen een maand na die uitspraak publiceert Makelaars Smit en Van Tartwijk een advertentie op haar site met naast een foto van het te bouwen pand, de letterlijke inhoud van die advertentire:  'Unieke kans voor het realiseren van uw droomvilla op een Top-Locatie'.  Verderop in die advertentie staat: 'Vughterweg 26 5211CL in Den Bosch voor € 1.750.000. 732 m²'.
Vughterweg 26. 
Foto uit advertentie van Makelaars Smit en Van Tartwijk op haar site.

Bericht van 12 oktober 2022 PrijsVrij-directeur Marc van Deursen haalt bakzeil in proces tegen bastionoranje
Voorzieningenrechter mr. W. Schoorlemmer wijst alle vorderingen van de in Den Bosch woonachtig Marc van Deursen, bekend CEO van reisorganisatie PrijsVrij, tegen bastionoranje af. Het gaat hier om diens bezwaren en eisen nav een artikel van 31 januari 2022 over bouwplannen op een kaalslag, na slopen van een pand uit 1923, aan de Vughterweg. Over zijn bezwaren en wensen tot het intrekken van dat artikel *[zie onderstaand] en rectificatie, had Van Deursen op 28 september 2022 een kort geding tegen de journalist Paul Kriele aangespannen.
Marc van Deursen heeft in die mondelinge zitting onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het betreffende artikel over de sloop van het pand Vughterweg en de daarna ontstane kaalslag feitelijke onjuistheden bevat, onnodig denigrerend was, of schadelijk voor diens reputatie.

Publiek figuur 
In die mondelinge behandeling erkende Van Deursen dat de geplande nieuwbouw om uiteenlopende redenen vertraging heeft opgelopen. Van Deursen noemde hoge personeelskosten, druk, druk, druk door corona en problemen in de reisbranche en op Schiphol en een geconstateerde bodemvervuiling. Voor een lokale nieuwssite als bastion oranje is het dan nieuwswaardig te melden dat het gaat om de woning van een bekende ondernemer, stelde de rechter. Maar Marc van Deursen beweert -ondanks publicaties in de media en optredens in een praatprogramma op tv - geen publiek figuur te zijn. Volgens rechter Schoorlemmer dient Marc van Deursen om die reden de publicatie in het artikel van zijn naam, ondernemer en straatnaam te laten welgevallen.
Hoog in zijn  bol...
Terzijde speelde er nog wat feiten en benamingen, zoals kaalslag, puinhoop en hoog in zijn bol [bouwtechnisch gezien]. Maar dat zijn waarde-oordelen en door omwonenden aan Kriele verteld, aldus de rechter. Ook weegt voor de journalist Kriele de vrijheid van meningsuiting zwaarder dan de privacy rechten [persoonlijke levenssfeer] waarmee Van Deursen schermt. Om die reden bestaat er geen grond voor Marc van Deursen om Kriele te veroordelen het artikel of delen daarvan van de website bastionoranje.nl te verwijderen. Uiteraard volgt daaruit eveneens geen grond tot het plaatsen van een rectificatie. Dat betekent dat de vorderingen van Marc van Deursen zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Marc van Deursen tot betaling van de proceskosten à € 1330 worden veroordeeld.

Bericht van 29 september 2022: Kort geding nav artikel op nieuwssite bastionoranje.nl over kaalslag en nieuwbouw op Vughterweg 
Het pand aan de Vughterweg dat in februari 2021 werd gesloopt.
foto © paul kriele, 21 februari 2021.

Woensdag 28 september 2022 diende voor de Bossche rechtbank een kort geding. Dat was aangespannen door Marc van Deursen wonend en kantoor houdend als CEO van Prijsvrij.nl. in Den Bosch

Van Deursen vindt dat het artikel ‘Gesloopt pand op Vughterweg heeft al maanden status van kaalslag’, dat op 31 januari 2022 op bastionoranje verscheen niet alle punten juist is weergegeven en ook werden daarin teveel persoonlijke feiten opgenomen. Gedurende het jaar werden er op verzoek van Van Deursens advocaat twee betreffende zinnen met die feiten verwijderd.
Maar Van Deursen hield vol dat het niet klopte en er een rectificatie in plaats van dat artikel moest komen.

Van Deursens besloot onlangs om tegen Kriele een kort geding aan te spannen. Daar eiste hij onder meer een rectificatie en verwijdering van het artikel. Kriele weigerde het laatste gepubliceerde artikel te verwijderen.

Dat kort geding diende op woensdag 28 september 2022, waar Van Deursen zijn zaak door mr. S. van der Hoeven en waar Kriele zijn zaak door mr. Rutmer Brekhoff en mr. Maarten van den Berg liet behandelen. De pleidooien en nadere toelichtingen op vragen van Rechter mr. Schoorlemmer door beide partijen liep na een uur ten einde

Uitspraak volgt over 14 dagen, zo besloot rechter Schoorlemmer binnen een uur na de zitting in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan.

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad [edities Den Bosch, Eindhoven en Tilburg en in De Gelderlander van 29092022: Kort geding Marc van Deursen tegen Kriele van bastionoranje
Artikel van bastionoranje.nl van augustus 2022 over kaalslag op perceel langs  Vughterweg 
 
Het perceel langs de Vughterweg dat wacht op een reiniging vanwege vervuilde grond.
foto © paul kriele, 22 september 2022

 

Terug naar boven