Nieuwe uitgave dossier 'Brabants Vastgoed-affaire'

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-02-2012 | Gewijzigd op: 18-08-2014
Korte toelichting
In de jaren 80 van de vorige eeuw speelde zich een juridische strijd af tussen de gemeente [wethouder Verkuylen] en projectontwikkelaar Jac. Stienstra.
Kort gezegd was het effect van dit conflict voor de stad de meest ingrijpende affaire die zich in ’s-Hertogenbosch ooit heeft voorgedaan.
Dan gaat het niet zo zeer om de afkoop door de gemeente op 1 maart 1992. Op die carnavalsdag bood de toenmalige burgemeester Don Burgers Stienstra, na 20 jaar onmin en procedureel gesteggel, voor al zijn leed en schade ruim 36 miljoen euro [H.fl. 80 miljoen] aan.

Veel erger was dat het gemeentelijk apparaat en de gemeenteraad al die jaren gefixeerd was op de affaire, die de geschiedenis is ingegaan als de Brabants Vast Goed-Affaire, ook wel de Stienstra-affaire genoemd.
Tot overmaat van ramp was het in de jaren 80 van de vorige eeuw ook crisis, die gepaard gingen met uiteenlopende bezuinigingen.

De uiteindelijke nieuwe en luxere versie van het boek BVG.
 

Auteur
Paul Kriele heeft destijds de verwikkelingen gevolgd, vastgelegd en onlangs werd dat manuscript geactualiseerd en tot een leesbaar dossier bewerkt.
Naast een copieerd dossier is er ook een luxere uitgave als boek.
Voor een uitvoerige beschrijving klik op BVG.

Het boek 'Brabants Vast Goed-affaire' [Van krantenjongen tot miljonair].
De prijs van het boek Brabants Vast Goed-affaire [Van krantenjongen  tot miljonair]  komt  op € 29 .  [inkl. btw €1,75].
Thuisbezorgd: Overmaking van € 32,50 [prijs inkl. porto] aan Bastion Oranje Zuidwal 34 5211JE 's-Hertogenbosch  banknummer NL48INGB0003491835 m.v.v. ' BVG-dossier'. Graag -ivm juiste adressering voor verzending volledige naam en adres vermelden.

De oude versie, zoals die
aanvnkelijk in productie kwam bij de Copyprint.

In het geval -bij een prijs van € 29-  [ dus zonder porto] kunt u t.z.t. een afspraak maken voor het afhalen bij Bastion Oranje op Zuidwal 34.
*De tarieven zijn gebaseerd op de kosten anno februari 2012 en de porto geldt binnen grenzen van Nederland.

Terug naar boven