Rombouts: eind Brabants Vast Goed-affaire=start Bossche Gouden Eeuw

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2012 | Gewijzigd op: 18-08-2014
Burgemeester Ton Rombouts ziet de afsluiting van de Brabants Vast Goed-zaak [1 maart 1992] als het begin van een Gouden Bossche Eeuw*, die hij met diverse projecten**, die toen van start gingen, heeft kunnen inluiden.
De aanbieding van het boek 'Brabants Vast Goed-affaire' van auteur Paul Kriele aan burgemeester Ton Rombouts
.

foto © henk engel, 6 maart 2012.

 

Dinsdagmiddag 6 maart 2012 heeft de Bossche auteur Paul Kriele aan burgemeester Ton Rombouts het eerste exemplaar van het dossier over de Brabants Vast Goed affaire dat hij als ondertitel: ‘Jac. Stienstra, van krantenjongen tot miljonair ‘ meegaf, aangeboden.
Rombouts gaf met ‘knap monnikenwerk’ in eerste instantie een reactie op het product, dat feitelijk dateert van de jaren 90.
Vervolgens ging de opvolger van de toenmalige burgemeester Don Burgers verder in op de zaak, die een van de grootste affaires was die de stad na de oorlog doormaakte.

Precies 20 jaar geleden raakten de toenmalige burgemeester Don Burgers op een vensterbank van restaurant Het Keershuis in de Uilenburg  met projectontwikkelaar Jac. Stienstra in gesprek. Met carnaval 1992 kwam het tot een handjeklap dat eindigde in 80 miljoen gulden, ofwel  € 32 miljoen, door de gemeente aan Stienstra [die € 102 miljoen vroeg] te betalen. Het betekende een eind aan een juridische strijd, die bijna twintig jaar had geduurd.

Verloop presentatie 'eerste exemplaar boek 'BVG-affaire
Vervolgens gaf Rombouts commentaar op de Brabants Vast Goed-affaire.

* Bossche Gouden Eeuw
De start van die Gouden Eeuw begon met de verkoop van het Regionaal Nutsbedrijf voor 240 miljoen gulden. ‘Ik had het geluk dat ik aan het begin van die periode stond,’ zegt Rombouts.

Rombouts: ‘Voor de gemeente is dit dossier over Jac.Stienstra al lang gesloten. We herinneren hem steeds minder als de man van deze affaire en meer als de persoon die van grote betekenis is geweest voor de cultuur van stad en regio. Stienstra gaat meer en meer de geschiedenis in als de cultuur-mecenas van de stad.’

Burgemeester Rombouts ziet de projectontwikkelaar wijlen Jac Stienstra meer als de cultuur-mecenas van de stad, dan als de man met wie de gemeente jaren lang in de clinch lag.

foto © paul kriele, 6 maart 2012.

‘Mijn voorganger Burgers heeft met dat compromis een geweldige daad verricht. Dankzij de doorbraak van 1 maart 1992 heeft Den Bosch een molensteen, die jaren om haar nek hing, kunnen afgooien.

‘Met 250 miljoen gulden gulden [114 miljoen euro] hebben we toch nog onze vruchten van deze Vast Goedzaak kunnen plukken. We maakten een nieuwe start,’ sprak **Rombouts vanmiddag –dinsdag 6 maart 2012 - en noemde een serie projecten waarmee de stad die Gouden Eeuw inging:
-Centraal Station
-Paleis van Justitie in het Paleiskwartier
-Brandweerkazerne in Orthenpoort
-Sportiom op de Vliert.

'Maar nog belangrijker is, dat met het afsluiten van de Brabants Vast Goed-affaire in het algemeen [bij het zakenleven en in andere sectoren en bij de ambtelijke organisatie] het zelfvertrouwen terugkwam, waardoor ook de ambitie groeide om zaken op te gaan pakken,' zegt Rombouts.

Voor bestelling zie artikel dd. 2 februari 2012.  BVG-boek

Terug naar boven