Eerste E-reader over mgr. Jan Bluyssen verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-08-2013 | Gewijzigd op: 18-08-2014
Deze week verschijnt bij Uitgeverij Bastion Oranje in ’s-Hertogenbosch zowel een E-reader als een –traditioneel - tekstboek over de op 8 augustus 2013 overleden oud-bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Jan Bluyssen [* Nijmegen,10 april 1926].


De journalist Paul Kriele heeft door zijn bevriende relatie met de in het klooster Mariënburg verblijvende monseigneur, verspreid over ontmoetingen van jaren, diens levensverhaal opgetekend en tal van foto’s uit de privécollectie van Bluyssen en van het bisdom toegevoegd.

Zwakke gezondheid
Gecombineerd met zijn ervaringen als bisschop en zijn persoonlijke geschiedenis komt in ‘Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen’ tevens ook de kerkelijke geschiedenis [jaren 70 en 80 van de vorige eeuw] van het Bossche bisdom in beeld. Die neerslag kan niet los gezien worden van de confrontaties met ’Rome’ en van Bluyssens lichamelijke gezondheid [stotteren, vermoeidheid, hartfalen en bloedvatenvernauwing].

Kriele heeft Bluyssens voor- en tegenspoed door die ontmoetingen kunnen vastleggen. Nog kort geleden werd de publicist geconfronteerd met Bluyssens ziekenhuisopnamen [november 2012, hartfalen en in juli 2013 door een val]. Het meest actuele is de – ook fotografische- vastlegging van Bluyssen plechtige uitvaartdienst in de Sint Jan op donderdag 15 augustus j.l. .

De E-reader ‘Ruim 50 jaar Bossche bisschop Bluyssen’ is via bol.com te downloaden [  €14,95 euro].
Via bastionoranje is het tekstboek [€ 19,95 euro] - zie   Bluyssen - verkrijgbaar.