Bij prijsvergelijking: Dure en goedkope ziekenhuizen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2005 Vanaf 21 juli 2005 is de website geopend met een prijsvergelijking tussen behandelingen in diverse ziekenhuizen. Uit dat prijswarenonderzoek kan de klant opmaken waar zij voor bepaalde operaties/behandelingen goedkoper [nog niet beter] uit is. De prijsbekendmaking is de marktwerking die door het kabinet is ingezet, mede gekoppeld aan een andere financiering van de gezondheidszorg. 
Niet in alle gevallen komt het JBZ er goedkoper af. In bepaalde gevallen zelfs duurder, zoals bij een nieuwe heup. Die rekening ligt globaal op 6000 euro, elders 2500-3000 euro. Het Tilburgse Elisabethziekenhuis is tamelijk goedkoop bij een meerdaagse staaroperatie: ruim 1300 euro, elders soms tot 2300 euro. Een borstverkleining kost in het JBZ bijna 5000 euro, elders ruim 2500 euro. Een operatie aan een hernia kost in het JBZ ruim 1700 euro in het Amsterdamse VU 6700 euro. Dagbehandeling bij knieslijtage kost in het JBZ ruim 10.000 euro en elders rond de 2000 euro.
De publicaties stellen duidelijk dat het geen kwaliteitsvergelijking is, maar een prijsvergelijking.
Op kwaliteit volgen later –landelijk – nog een criteria.