Drie directeuren op opening Theaterfestival Boulevard in SM’s

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2014 | Gewijzigd op: 28-01-2017
>>Korte foto-impressie van opening festival bij De Heus van Ellen Elemans: onderaan dit artikel

Op de opening, donderdagmiddag 7 augustus 2014, waren drie festivaldirecteuren aanwezig: oud-directuer Wim Claessen [2e festivaldirecteur], de huidige directeur Geert Overdam en diens opvolger de Bossche Viktorien van Hulst.

De opening van theaterfestival Boulevard 2014 begon met een inleidende ceremonie in het Stedelijk Museum. Als inleiding op de echte opening in De Heus waren er toespraken van directeur Geert Overdam, burgemeester Ton Rombouts en kunstenaar Dries Verhoeven met zijn ‘Homo desperatus’ [confronterende maquettes met mieren in rampgebieden].
Na het bezichtigen van de expo van Dries Verhoeven, die vooraf een toelichting op zijn expositie gaf, ging het gezelschap naar De Heus om daar de opening met Lucas de Man [Het OOG] en het Belgische gezelschap Theater Tol met de voorstelling ‘Pigs Burlesque’, te zien.

Nog dit seizoen festivaldirecteur Geert Overdam bij zijn openingstoespraak zonder te zeuren en te sikkeneuren... .

De genodigden op de opening van het theaterfestival Boulevard in het  Stedelijk
Museum op donderdag 7 augustus 2014.


foto's © paul kriele, 7 augustus 2014.


Bij de opening in het SMs stond de vertrekkende directeur Geert Overdam centraal, evenals de kunstenaar Dries Verhoeven.
Overdam over Verhoeven. 'Deze kunstenaar  heeft- toevallig of niet - juist in deze tijd met maquettes een expositie opgezet die de toeschouwer confronteert [met zich zelf] en zich bewust maakt van zijn plaats in de samenleving.'
‘Het gaat om de kwaliteit van leven van mensen,' aldus Overdam, die bij de voorbereiding in 2012 door Verhoeven, nog niet kon beseffen in wat voor periode wij in 2014 zouden belanden.

Verhoeven, die zijn expo al twee jaar geleden voorbereidde, refereert naar situaties onder meer in de Oekraïne, oorlogen [ o.a.het Midden Oosten] en de gasboringen in Groningen, die allen een grote impact op mensen hebben.
Bij de gasboringen staat: Homo terramotus. Komt tegemoet aan toegenomen energiebehoefte. Gasboringen leiden tot aardverschuivingen.'
En het kaartje bij de oorlog in de Oekraïne meldt:  Homo politicus. Machtsevenwicht binnen de populatie tijdelijk verstoord mede oiv de naburige Russische  soort om politieke en economische verhoudingen niet teveel te verstoren is er weinig animo tot ingrijpen bij westerse soorten [Nat. parlement Riva, Oekraïne].

Toespraak directeur Geert Overdam
Directeur Geert Overdam wilde niet gaan zeuren en sikkeneuren, ook al was de subsidie een half miljoen minder dan in voorgaande jaren, ofwel van  € 2,3 naar  € 1,9 miljoen. De overheden subsidieren nog maar 24 % van de begrotting.   ‘Stekelige opmerkingen, die sla ik dit keer over,’ zei de bijna pensionado. ‘De sector cultuur is niet ziek, moe of misselijk, ze bruist juist van energie en dat laat de Boulevard zien.
We kiezen voor de vlucht vooruit,’ sprak Overdam, waarin hij de vernieuwing en de uitdagende ambities van de festivalorganisatie aanstipte.
'Artiesten en medewerkers, ‘. ..van hen heb ik dit jaar onverantwoordelijk veel gevraagd.’ Zij allen, evenals de overheden en sponsoren kregen een compliment.

Tot slot richtte Overdam zich via het festivalbestuur tot zijn opvolger Viktorien van Hulst: ‘ Bestuur bedankt voor de benoeming van mijn opvolger. Viktorien is een uitstekende kandidaat. Ik ben er heel blij mee. Het geeft rust dat ik aan haar dit festival kan overdragen.’
Rombouts gaf alle lof aan de vertrekkende Geert Overdam, 
van wie hij hoopt dat
deze festivaldirecteur voor de stad behouden blijft.

Toespraak Rombouts met varianten op ‘Homo desperatus’ van Dries Verhoeven
Ook na Overdam sprak Rombouts in de richting van Dries Verhoeven complimenteuze woorden.
Rombouts bracht een zestal personen naar voren die hij betitelde met een variant op de homo desperatus van Dries Verhoeven en daarmee hem een compliment gaf.
De burgemeester begon met zich zelf, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Hij stelde zich voor als de homo despondus, die gouden bergen belooft die later slechts van koper blijken te zijn. ‘Maar ik ga nu niet verhalen over subsidies en bezuinigingen. Anders zou ik teveel een dorpsdespoot zijn.’

Rombouts richtte zich vervolgens naar Geert Overdam: ‘Van Harte gefeliciteerd met je ivoren jubileum, jouw twaalfde editie is tevens je laatste. Je begon twaalf jaar geleden wanhopig, zwoegend en mopperend met allerlei tirades over hoe het anders moest. Het viel tenslotte mee. Je bent nog mild geëindigd,’ sprak Rombouts’, die Overdam door zijn volharding de titel ‘homo luctor et emergo’ gaf. Je hebt het festival doorontwikkeld en breder gemaakt.
Ik hoop dat je voor de stad behouden blijft.!, want je gaf Den Bosch, dankzij de Franse en Vlaamse inbreng, een Festival der lage landen’.

Boulevard of Broken Dreams...

De drie opeenvolgende festivaldirecteuren Geert Overdam [l.] [directeurschap 2003-2014], Viktorien van Hulst [m.] [vanaf 2015]  en rechts Wim Claessen [1985-2003]

Korte geschiedenis Boulevard
Vanaf het eerste begin in 1984 is er nog een vierde, de allereerste, directeur geweest, namelijk Terts Brinkhof [bij première in 1984- en in coproductie met Bosse Nova ook nog in 1986 en 1987, toen de Boulevard nog de Boulevard of Broken Dreams heette] .
Vanaf 1987-na faillissement van 'Boulevard of Broken Dreams'- voortgezet door Bosse Nova onder de naam 'Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch' met Wim Claessen als directeur van zowel Bosse Nova als van het 'Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch'. Vanaf die tijd uitsluitend gericht op Den Bosch en niet meer als reizend festival, zoals in 1987, toen de Boulevard of Broken Dreams [daardoor] falliet ging .

foto's © paul kriele, 7 augustus 2014.
---------------------------------------------------------------

Bestuurslid Theo Verbruggen zegt over Overdam dat ' ...hij even aan hem moest wennen. Maar in de loop der jaren heb ik hem beter leren kennen én weten te waarderen. Overdam is ambtieus, volhardend, energiek, met een brede kennis van de festivals en niet onbelangrijk:  hij zet zich voor alles in voor zijn personeel!'

Viktorien van Hulst
Daarop kwam Overdams opvolgster aan bod. Voor Rombouts is ‘Homo socius’ op Viktorien van Hulst van toepassing, omdat ‘..zij behoort tot het slag mensen dat wil delen en niet willen bezitten en dat zich beweegt in deze hybride wereld van on- en offline,’ aldus Rombouts. ‘Ik zie alleen al door haar evaring en persoonlijkheid uit naar samenwerking en ben benieuwd hoe zij het festival naar haar hand gaat zetten.’
Vervolgens stelde Rombouts Jacco Reyrink in beeld. De voorzitter van de Boulevard is verantwoordelijk voor de financiën. Reyrink heeft het festival door de woelige baren geleid en was mede verantwoordelijk voor de benoeming van Viktorien. Daarom noem ik jouw ‘Homo Bonafacius’.

Kunstenaar van 'Homo Desperatus' Dries Verhoeven.

foto © paul kriele, 7 augustus 2014.
Op een na als laatste passeerde Dries Verhoeven de serie van Rombouts.

‘Dries is iemand die niet de gemakkelijkste weg zoekt en die ons wil confronteren met de wereld en onszelf,met behoud van je medemenselijkheid. Bovenal ben jij Dries een species van de Genius ‘Homp socius’.

Dries Verhoeven ging in op de diepgang die hij als insteek voor zijn expositie had gekozen. Dat vraagt om enige uitleg. De eerste confrontatie met de Boulevard had iets kermisachtigs. In die sfeer wilde ik geen partij zijn.

Maar Geert Overdam attendeerde me op hef feit dat Bosschenaren ook iets gezelligs willen, elkaar ontmoeten, sprak Verhoeven die gericht aan Overdam zei dat hij de kunst verstaat mensen te verleiden.
Via vermaak iets wil beteiken en een andere confrontatie met de hedendaagse wereld wil bereiken.

Opening op terrein De Heus op 't Zand : Boulevard Fabrikaat
Overdam had al eerder in het SM's gezegd dat Boulevard Fabrikaat een nieuwe loot is aan de tak van het festival. Dat is bedoeld om jonge startende kunstenaars de kans te bied om op het festival te kunnen experimenteren, zoals dat vandaag al gebeurt  op de opening bij De Heus. 'Dat is de nieuwe vrijplaats om talent te ontmoeten. We zetten zonder te selecteren en voorwaarden te scheppen de deuren voor deze pioniers open. Moet je zien wat er op ons afkomt,' aldus Overdam.
zie de site van BLVDFabrikaat

Theater Tol met de voorstelling ‘Pigs Burlesque’, te zien.
Impressie van de voorstelling  'Pigs Burlesque' 
van Theater Tol op het terrein van De Heus.
foto's © karin jonkers, 7 augustus 2014.


 
In de voorstelling van Pigs Burlesque vanThestaer Tol.

foto's © ellen elemans, 7 augustus 2014.
   Terug naar boven