Festival Boulevard in asbesthoudende fabriek, zegt Helmus Boons

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-06-2015 | Gewijzigd op: 23-06-2015
Helmus Boons maakt zich erg druk over het feit dat aan Theaterfestival Boulevard opnieuw, zoals indertijd met de Kloosterstraat, voor haar optredens een asbesthoudende locatie in De Heus aan de Tramkade wordt gegund.Veevoederfabriek De Heus aan de Tramkade.

foto © paul kriele, 31 juli 2014.

Toen Boons de gemeente over dit feit kritiek leverde, werd op de risico-analyse gewezen*. Maar Boons zegt dat het onwenselijk is om in een hal met asbestplaten publiek toe te laten.
Boons gaat als secretaris van Natuur-en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, zijn zienswijze indienen.

Risico-analyse
In de risico analyse stelt de gemeente [fragment]:
Theaterfestival Boulevard heeft ons verzocht om evenals vorig jaar het terrein en de hal te mogen gebruiken.
Uit het advies van de brandweer en de bouwdirectie, blijkt dat de risico's van het toestaan van het evenement vrijwel nihil zijn. In de hal worden vlakke vloervoorstellingen (gesproken woord) gegeven. Er wordt een tribune geplaatst voor maximaal 200 personen. De elektriciteitsvoorzieningen worden vooraf doorgemeten en waar nodig vervangen.

Gezien het feit dat het asbest gebonden is, en er geen asbestverspreiding is gemeten, achten wij het gebruik van het pand op zich niet risicoverhogend, zolang de wanden en het dak ongemoeid blijven.