Geen risico's voor Boulevard in asbesthoudende fabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2015 | Gewijzigd op: 15-07-2015
De gemeente [afdeling Openbare Orde en Veiligheid] reageert [per brief van 13 juli 2015] op de kritiek van Helmus Boons van Natuur en Milieuvereniging Het Groen Hart, die het onwenselijk vindt, dat er voor het Theaterfestival Boulevard een asbesthoudende locatie [De Heus] wordt gebruikt*.
*Zie artikel Festival Boulevard in asbesthoudende fabriek dd. 23 juni 2015.

De Heus, een van de  locaties
voor het Theaterfestival Boulevard 2015
.

foto © paul kriele, 31 juli 2014.
 

'Het gaat daar niet om asbestverspreiding,' zegt de gemeente in een schrifelijke reactie, nadat een risicoanalyse werd gemaakt.
'Er zijn in het asbestinventarisatierapport geen beperkingen voor het gebruik beschreven,' vervolgt de brief, maar even verderop staat weer wel, dat '... er geen verplaatsingen van bouwelementen mag gebeuren. 'Daarom  zal er tijdens de voorstellingen daarop scherp toezicht worden gehouden. 
Ook uit de adviezen van brandweer en de afdeling Bouwen blijkt dat de risico's nihil, zijn mede omdat er in de hal vlakke vloervoorstellingen worden gegeven'.
'Met strikt toezicht kunnen de geplande voorstellingen plaatsvinden,' zo staat te lezen. 'En dat zonder veiligheids-en gezondheidsrisico's voor spelers en publiek'.