Alsnog een staartje aan 'asbest in De Heusfabriek'...

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-07-2015 | Gewijzigd op: 23-07-2015
Bericht 23 juli 2015: Dat 'staartje'- zoals hieronder beschreven- eindigt wellicht in een procesgang

De natuur-en milieuvereniging Het Groene Hart wil uitvoeringen van de Boulevard op het terrein van De Heus doen verbieden. Ze gaat als gemeente noch de provincie dat niet doen bij de rechter haar gelijk halen. Eerst volgt de stap van bvezwaarschriften tegen de evenementenvergunning.
Aanleiding is dat Helmus Bons registreerde dat er asbest in de fabriekshallen zit, maar de gemeente heel lakoniek daarover is en optredens daar door laat gaan. Inspecties gaven geen onveiligheid voor het publiek aan, aldus de gemeente in antwoord op brieven van Boons [als secretaris van Het Groene Hart]. Volgt er geen reactie op die bezwaren dan stapt Het Groene Hart naar de rechter.
 
Bericht van 20 juli 2015: Alsnog een staartje aan kwestie asbest in De Heus..
De kritiek van Helmus Boons van Het Groene Hart over het doorgaan van voorstellingen van Theaterfestival Boulevard ondanks asbest in de fabriek van De Heus, krijgt toch een staartje. Dat komt doordat de stichting Tramkade olv oud- wethouder Geert Snijders, de gemeente heeft laten weten voorlopig - na de Boulevard- geen voorstellingen meer toe te laten in de fabriek om de verwijdering van asbest alle ruimte te geven ...De stichting verzoekt de gemeente '...niet voor nog meer initiatiefnemers een uitzondering te maken.'
Daarin zit feitelijk een erkenning van dit asbestaspect, hoe de gemeente dit verschijnsel ook wendt of keert.
De gemeente antwoordde op de brief van de stichting Tramkade, dat '.. per 1 januari 2016 de hallen vrijgegeven worden voor gebruik.'Tramkade
Voormalige veevoederfabriek De Heus,
die nog moet worden opgeschoond ivm asbest
.

foto © paul kriele, 31 juli 2014.