Bezwaarschrift van Het Groene Hart mbt asbest aan Boulevardfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-07-2015 | Gewijzigd op: 24-07-2015
Het Groene Hart heeft van haar bezwaarschrift aan de gemeenten omtrent asbest in De Heus een afschrift aan het Theaterfestival Boulevard gestuurd
Daarbij zegt zij dat '...daar voldoende uit blijkt dat het college van B&W aangaande deze kwestie onzorgvuldig te werk is gegaan. Daarom kunt u er niet langer blind op vertrouwen op dat wat de gemeente doet, ook voor u
welgedaan is. Daarom spreken wij u aan op de eigen verantwoordelijkheid als organisator van het evenement
voor het vrijwaren van de bezoekers van elke vorm van veiligheids-en gezondheidsrisico ‘s.

'

De brief vervolgt met: 'Het hanteren van het voorzorgsbeginsel zou hierbij de leidraad dienen te zijn. In dat opzicht begrijpen wij niet dat een druk bezocht publieksevenement uitgerekend gehoudenwordt in een lopend asbestsaneringsproject dat altijd op zijn minst potentiële risico’s in zich draagt. Daarnaast is er dan ook nog het risico van imagoschade van de Boulevard.

Op zijn minst is nu de schijn gewekt dat het publieksbelang ondergeschikt wordt gemaakt aan het organisatiebelang.
Wij adviseren u om deze kwestie echt serieus te nemen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zich niet te verschuilen achter de rug van de gemeente.'