Festivaldirecteur Van Hulst wil een dagelijks 24 uur open theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-08-2019 | Gewijzigd op: 05-08-2019
Op de ceremoniële opening, het ‘openingsmoment’ in BLVRD@D in het TheateradParade sprak festivaldirecteur Viktorien van Hulst de dwingende wens uit dat het nieuwe theater, ‘waar we al decennia lang op zitten te wachten, een 24 uurs open theater wordt. Naast theaterbezoek waar men voorheen meteen na afloop weer weg gaat, moet een 24 uurs ontmoetingstheater zijn, zo benadrukte zij in haar weeklank over deze affaire haar visie op de nieuwbouw. ‘Ik vrees dat we volgend jaar weer hier staan en ik ben bang dat we over een paar jaar het zonder theater zullen moeten doen. Ik moet er niet aan denken. Het zou het einde van het festival Boulevard betekenen. Dat is verschrikkelijk voor het culturele klimaat van stad'.
 
Bij festivaldirecrteur Viktorien van Hulst zat in haar
openingstoespraak een grote wens maar daarin ook verhuld
een angst voor de toekomst van het culturele klimaat in de stad.


foto © paul kriele, 1 augustus 2019.
...........................................................................................................................................

Van Hulst voegde in haar verwelkom aan de speciale genodigden [op 1e plaats de makers,en dan de  vrienden, subsidiënten, begunstigers, culturele partners en supporters] een nieuwe groep toe: De toegift kaartjeskopers, die een extra toegangsbewijs kopen, dat bestemd is voor degenen die het zelf niet kunnen betalen.
Ook nieuw van dit festival is dat zij een onderzoek gaan doen naar de vraagstukken in de samenleving en wat is bijv. de publieke ruimte [wat mag en wat niet mag/kan] en hoe denken jongeren over het festival. ‘Dit is het enige moment dat iemand spreekt en wij luisteren,’ aldus Van Hulst als verklaring van haar inhoudelijke opdracht. ‘Ik zou ook willen dat we hier staan met mensen die ook tot onze samenleving behoren maar die wij niet zien. Dat zie ik als een opdracht voor ons allen’. Daar voegde zij meteen aan toe: ‘Dat wij ook proberen tegengestelde meningen gaan beluisteren’.
Dat was een bruggetje naar het motto van dit festival ‘You are here’ en niet alleen hier, ook elders in de stad en in de wereld. Waar gaan we naar toe? De makers willen met hun producties een richting bepalen. Zij leggen ons keuzes voor. Er moet meer beweging komen,’ aldus de veelzeggende opmerkingen van de festivaldirecteur, die besloot met: ‘Ik wens Den Bosch een nieuw, open theater volgens de behoefte van nu toe. Want de stad kan niet zonder een ultieme publieke ruimte waar de gehele dag beweging in moet zijn’.

Terug naar boven