Onzekere toekomst o.a.Theaterfestival Boulevard en kermis??

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2020 | Gewijzigd op: 17-04-2020

Antwoord op Onzekere situatie Theaterfestival Boulevard 2020 van directeur Viktorien van Hulst vrijdagavond 17 april 2020:
Op dit moment beraden we ons over mogelijke scenario’s, ook in overleg met onze makers en (culturele) partners. Er zullen nieuwe noden zijn bij de sector en bij het publiek. Wat mag en kan er nog? En wat wil men bovenal? Bij dit alles worden we geïnspireerd door de saamhorigheid in ons werkveld en de (digitale) initiatieven die al snel in veel creatieve breinen ontstonden. Mogelijk kunnen wij makers en collega’s die dit voorjaar getroffen werden, ruimte geven werk te tonen. In al deze scenario’s houden we in de eerste plaats rekening met de veiligheid en gezondheid van het publiek, de makers en ons team.

We willen alles op alles zetten om deze zomer een Boulevard te organiseren. En al zal dat een ander festival worden dan we gewend zijn, we nemen de gekozen richting hierin mee. Zo zou Boulevard 2020 over de kracht van het luisteren gaan. Over stem geven aan ongekende, niet gehoorde verhalen. Die van de Indische & Molukse gemeenschap en verhalen van vele anderen. We willen makers en publiek nu ook de gelegenheid bieden, verhalen uit de realiteit van deze periode te delen. We willen troost en schoonheid bieden.

 
Afgelasting alle zomerse evenementen
Vrijdagmmiddag 17 april 2020 hebben de burgemeesters van de grote steden[van de veiligheisdregio's !!] bij het kabinet het verzoek ingediend om alle evenementen die deze zomer tot 1 september  2020 op de planning staan af te gelasten.  Minister Grappenhaus heeft bevestigend op de ontvangst van die brief gereageerd. 
Zij verzoeken om  duidelijkheid. Maar Rutte, die ook de brief heeft gelezen, wil eerst met de deskundigen daarover in overleg gaan.

Bericht van vrijdagmorgen 17 april 2020: Onzeker jaar  voor Theaterfestival  Boulevard, kermis en meer zomerse evenementen.

Wat de Bossche kermis betreft, daarover zegt een woordvoerder: 'Dat weten we nog niet [..]. Het moment van beslissen over doorgaan zal gaan afhangen met welke maatregelen het Kabinet op 28 april 2020 komt'.

Theaterfestival Boulevard
In de sleep van afgelastingen  is de edtitie van het  Theaterfestival Boulevard 6 t/m 16 augustus 2020 onzeker geworden.
Directeur Viktorien van Hulst meldt: 
'Kort samengevat: We weten het nog niet. Er is nog veel onduidelijk over hoe de komende maanden eruit gaan zien. Hoe het virus zich ontwikkelt, op welke manier de samenleving weer ‘opengaat’. Wij volgen de ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet en zullen onze activiteiten aanpassen aan wat kan, wat mogelijk/wenselijk is'.  Van Hulst zal in de loop van  vrijdag 17 april 2020  een bericht plaatsen op de website. 
Die 'ontwikkelingen' zijn bijvoorbeeld dat het kabinet de volgende week dinsdag 21 april 2020 met nadere mededelingen rond openbare grote evenementen en al of niet samenscholingen komt.  
 
De eerste -Europese-afgelasting is het spraakmakende, meest populaire popfestival Glastonbury aan slachtoffer geworden. Dat is een teken aan de wand omdat op dit monent het stopzetten van grote [culturuele /muziek] festivals tot en met eind augustus 2020 actueel is.
Een bij het festival betrokken persoon zei vanmorgen dat '... in mijn perseptie dit jaar geen enkel festival nog doorgaat.. '.
 
Eerder werd al de driedaagse opera op de Parade afgelast. En wat staat te doen met de jaarlijkse Bossche kermis eind augustus, daar waar in allerlei plaatsen de kermis al is afgezegd.

Bosch Parade dat een tweejaarlijks festival  is, komt dus pas volgend jaar op  donderdagavond 17 juni, vrijdagavond 18 juni, zaterdagavond 19 juni en zondagmiddag 20 juni 2021 in beeld.. Dat evenement trok in 2019  27.000 bezoekers 

Voor de evenementen in september, zoals Bourgondisch is het nog afwachten wat dan de regels zijn.

Terug naar boven