Wethouder HuibvOlden verricht symbolische start verbouw H.Hartenkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2019 | Gewijzigd op: 30-01-2019

Toekomstbeelden
.....
.....
.....

Drie zichtpunten op de gerestaureerde H.Hartenkerk.
Van boven naar beneden: voorzijde en Noordkant met tuin
voorzijde met zuidkant en tuin en villa in tuin
en onder de achterzijde [Graafsewegzijde] met tuin.

foto's © de bonth van hulten, januari 2019.

Huidige slopersbeelden [laatset dagen van januari,begin februari  2019]
.........................
.........................
.........................
..........................

De slopershamers van Pulles gaan tekeer. Pulles pelt de kerk uit tot een cascosituatie.
foto's © paul kriele, 30 januari 2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symbolische start van verbouw H.Hartenkerk
Maandagmorgen 28 januari 2019 heeft wethouder Huib van Olden,  na een welkom door Alexander van De Bonth van Hulten aan wethouder Huib van Olden en de toekomstige bewoners met koffie en een enkele toespraak, de symbolische handeling verricht die de start van de verbouwing van de H.Hartenkerk aangeeft.
De wethouder sprak over de eeuwigheid en kerkenbouw in het algemeen. Dat begrip eeuwigheid zal voor architect Kropholler bij zijn ontwerp voor deze H.Hartenkerk wel de bedoeling zijn geweest en niet zoals momenteel de tendens is sluiting en sloop. Kropholler* staat bekend om zijn technische en fysieke hoogstandjes. Het kerkbestuur is met het team Herbestemming aan de slag gegaan toen in 2014 bleek dat de parochie St.Jan het gebouw wilde verkopen. Architect Miel Wijnen is degene die de verbouw op tekening heeft vastgelegd. 

*Alexander Kropholler *Amsterdam, 26 juli 1881  + Wassenaar, 17 mei 1973 . Architect van veel kerken en o.a. 'De Utrecht' op Damrak in Amsterdam.
De H.Hartenkerk aan de Graafseweg
-Rubensstraat-Lucas van Leydenstraat. Daar komen
twee stadsvilla's in de tuin zuidelijk van de kerk en 
12 luxe stadsvilla's in  de kerk die gebouwd is
naar ontwerp van architect Kropholler

 Architect Miel Wijen is de
ontwerper van het verbouwplan.


foto © paul kriele, 28 januari 2019.
...........................,...........................................................


Bouwbedrijf De Bonth van Hulten, dat gespecialiseerd is in restaureren, renoveren en herbestemmen, hoopt gezien de schets die directeur Alexander De Bonth van Hulten in janauri 2015 voor het eerst maakte, vijf jaar nadien deze verbouwing afgerond te krijgen.'Er zijn aan de vooravond van de bouw veel partijen mee gemoeid geweest.  Gemiddeld duurt een bouw in Nederland zeven jaar en bij ons dit keer vijf-eneenhalf jaar,' aldus een trotse Alexander De Bonth van Hulten, die aansluitend hierop de gemeente en het projectteam een pluim gaf voor die voorspoedige voorbereiding.

Wethouder van Olden: 'Er heeft zich  hier veel lief en leed voorgedaan  We zijn  blij dat we de handen in een hebben geslagen en een goede en zinvolle functie aan het kerkgebouw kunnen geven. 
Ondanks dat we gaan verbouwen beginnen we toch met slopen. Dat  komt jammerlijk over voor al degenen die een band met deze kerk hebben. Maar slopen hoort zo, sprak Van Olden, bij een katholieke kerk, daarmee zinspelend op de verrijzenis'. 
 
Graafseweg-Rubenstraat-Lucas van Leydenstraat
-Boven: Het moment waarop symbolisch de start van de verbouw
van de H.Hartenkerk wordt gemarkeerd. Wethouder Huib van Olden
tilt met de kraan van Pulles de deksel van de doopvont  op. Straks krijgt  de doopvont [in de tuin] en ook twee overgebleven beelden een plekje in het vernieuwde project dat als kwalificatie 'Hemels Wonen' [zoals het bouwbord aankondigt] heeft gekregen.


-Rechts: Wethouder Huib van Olden krijgt van de machinist
van de Pulles kraanwagen instructies hoe de machine te bedienen.


foto's  © paul kriele, 28 januari 2019.
...........................................................................................................................................
................

Bericht van 23 januari 2019 Symbolische start verbouwing H.Hartenkerk aan de Graafseweg
Donderdag 28 januari 2019 vindt de symbolische start plaats van de verbouwing van de H.Hartenkerk door De Bonth van Hulten. Wethouder Huib van Olden zal symbolisch de handeling verrichten bij de kerk tussen de  Graafseweg /Rubendstrsat.  Alexander de Bonth van de Nieuwkuijkse aannemer verwelkomt de genodigden dan bij die 'aangeklede' ceremonie.

Bericht vanb 16 juni 2018 De Bonth van Hulten gaat de H. Hartenkerk verbouwen
De Bonth van Hulten de nieuwe eigenaar van de H.Hartenkerk aan de Graafseweg hoek  Rubensstraat  heeft plannen bekend gemaakt voor de bouw van 12 luxe stadsvilla's in de kerk en 2  vrijstaande villa's in de kerktuin.
Zie ook www.hemelswonen-denbosch.nl
 
H.Hartenkerk wordt inwendig 
verbouwd tot 12 luxe stadsvila's.


foto © paul kriele,  7 mei 2018.
...........................................................


Bericht van 11 september 2017 H.Hartkerk verkocht aan de Bonth van Hulten
De H. Hartenkerk aan de Graafseweg, die al vanaf 2015 leeg staat, is verkocht aan de Nieuwkuijkse aannemer De Bonth van Hulten in Nieuwkuijk. De Bonth van Hulten is gespecialiseerd in restauraties en de ombouw van historische gebouwen.
 
H. Hartenkerk aan de Graafseweg
wordt een complex met 12 woningen en twee royale huizen op het kerkplein.

.................................................................


De Bont van Hulten  gaat het gemeentelijk monument verbouwen tot twaalf grondgebonden woningen. Bovendien komen er -in de stijl van het heersende bebouwingsbeeld -twee royale nieuwbouwoningen naast de kerk. De aannemer respecteert het bestaande groen rond de kerk. De architect van het plan is Miel Wijnen.

Eerst zal in 2018 nog het bestemmingsplan worden vastgesteld. Daarna kan de bouw beginnen. De buur tis afgelopen week geïnformeerd.  Voor info www.amb-makelaars.nl

Terug naar boven