Parochie H. Maria sluit zes kerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2022 | Gewijzigd op: 21-03-2022
De parochie H. Maria [voorheen Heilige Johannes Evangelist] sluit zes kerken, te weten de Laurentius in Rosmalen, de Anna in Hintham ,de Lucas in Zuid en de Annakerk in West. De oorzaak is teruglopende kerkbezoek, vergrijzende kerkgemeenschap, teruglopende inkomsten en hoge onderhoudskosten . De Landelinus in Empel en de Willibrord in Maaspoort blijven voorlopig open zolang daar de dienstdoende pastoor actief blijft. Factor is dat beiden al op hoge leeftijd zijn. Dus dat kan meebepalend worden.

Als achterliggende verklaring van de aanpak van het teruglopend kerkbezoek staat dat de parochie meer naar buiten wil treden met tastbare hulp aan de medemens in caritas en diaconie. Daarom wordt gewerkt aan een kader van parochianen die actief gaan in de catechese, diaconie en liturgie…..Dat staat toegelicht is het toekomstplan ‘Maria gaat de stad in’. Het besluit van de parochie H. Maria, waar het bestuur al anderhalf jaar mee bezig is geweest, is in het voorbije weekeinde aan de parochianen meegedeeld. De kerken die open blijven zijn de St. Cathrien, de Lambertus, de Annakerk in Hintham en de Sint Jan. Als opvang van de noodgedwongen kerksluiting denkt het parochiebestuur aan multifunctionele ruimtes waar gelovigen elkaar kunnen ontmoeten, een kaarsje kunnen opsteken of een gebedje kunnen doen.
 Bron: Brabants Dagblad. dd. 21032022.