Sluiting van zes kerken zet door

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2022 | Gewijzigd op: 24-08-2022
Sloop van kerken zet door
In de parochie H. Maria gaan zes kerken tegen de grond. Dat was al eerder door het bisdom besloten.
 
De Annakerk in West aan de Boschmeersingel. foto © annaparochie
De eerste wordt de Anna kerk in West aan de Boschmeersingel. Op die plek plant het kerkbestuur een complex van 39 appartementen voor mensen met een aangeboren hersenletsel. Dat gaat SMT Bouw & Vastgoed samen met woningcorporatie Zayaz en in opdracht van SWZ zorg realiseren. De sloop staat pas in 2024 gepland. Het motief voor de sloop is dat het aantal kerkbezoekers aanzienlijk daalt. De 0verige vijf kerken die stoppen voor de eredienst en mogelijk gesloopt worden zijn: de Landelinus in Empel en de Willibrord in Maaspoort . Maar daar zijn nog eigen priesters actief. Op de nominatie voor sloop staan verder de Lucas op Zuid, de Laurentius in Rosmalen en de Annakerk in Hintham. Over blijven de Lambertusklerk in Rosmalen en de Sint Cathrien in de binnenstad.
Bron: Brabants Dagblad dd. 23082022.

Bericht van 21 maart 2022: Sluiting van zes kerken
De parochie H. Maria [voorheen Heilige Johannes Evangelist] sluit zes kerken, te weten de Laurentius in Rosmalen, de Anna in Hintham ,de Lucas in Zuid en de Annakerk in West. De oorzaak is teruglopende kerkbezoek, vergrijzende kerkgemeenschap, teruglopende inkomsten en hoge onderhoudskosten . De Landelinus in Empel en de Willibrord in Maaspoort blijven voorlopig open zolang daar de dienstdoende pastoor actief blijft. Factor is dat beiden al op hoge leeftijd zijn. Dus dat kan meebepalend worden.

Als achterliggende verklaring van de aanpak van het teruglopend kerkbezoek staat dat de parochie meer naar buiten wil treden met tastbare hulp aan de medemens in caritas en diaconie. Daarom wordt gewerkt aan een kader van parochianen die actief gaan in de catechese, diaconie en liturgie…..Dat staat toegelicht is het toekomstplan ‘Maria gaat de stad in’. Het besluit van de parochie H. Maria, waar het bestuur al anderhalf jaar mee bezig is geweest, is in het voorbije weekeinde aan de parochianen meegedeeld. De kerken die open blijven zijn de St. Cathrien, de Lambertus, de Annakerk in Hintham en de Sint Jan. Als opvang van de noodgedwongen kerksluiting denkt het parochiebestuur aan multifunctionele ruimtes waar gelovigen elkaar kunnen ontmoeten, een kaarsje kunnen opsteken of een gebedje kunnen doen.
 Bron: Brabants Dagblad. dd. 21032022.