Binnen 10-15 jaar vrijkomende kerken/kloosters

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2008 | Gewijzigd op: 25-07-2008
De Sacramentskerk van 1935 verdween er kwam een nieuw gebouw voor in de plaats.
De pastorie bleef staan, maar kreeg een herbestemming.
foto © paul kriele, 22 juli 2008.

Binnen 10-15 jaar komen er in de stad tientallen gebouwen vrij die behoren /behoorden tot religieuze instituten of zorginstellingen. Het jaar van het Religieus Erfgoed startte op 17 maart 2008 met een symposium waarin onder meer de zorg over de toekomst van kerken en kloosters werd uitgesproken. ‘Een steeds krimpende gemeenschap draagt zorg over deze monumenten, aldus prof Peter Nissen in het Jeroen Boschcentrum.
Een inventarisatie leert dat het gaat om kerken kloosters en delen van zorggebouwen [GZG en/of ‘de Godshuizen’].
In de stad ging al een tiental kerken en pastorieën, of aan de sloop ten onder of ontkwamen de slopershamer door een herbestemming. Maar er zijn nog kloosters, en aanverwante gebouwen en huizen die in beheer zijn bij orden en congregaties, zoals zustercongregaties, de paters Kapucijnen, de Broeders van Dongen, waarvan de toekomst onzeker is.
Projectontwikkelaars liggen op de loer om zaken te doen.

Panden van de Godshuizen in de Nieuwstraat, die over gingen naar Heijmans.
foto © paul kriele, 22 juli 2008

Zie overzicht