Negen partijen zetten zich in voor herbestemming kerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-02-2014 | Gewijzigd op: 19-02-2014
Negen partijen* hebben woensdag 19 februari 2014 in het Provinciehuis - tijdens de bijeenkomst ‘Maak werk van een lege kerk” - een statement ondertekend, waarin zij verklaren zich gezamenlijk in te zetten voor de herbestemming van vrijkomende kerken in de provincie.

*De ondertekenaars van het statement zijn de bisdommen Den Bosch en Breda, de Protestantse Kerk Nederland (PKN) de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), Monumentenhuis, Vereniging Kleine Kernen, Brabantbeeld en de Monumentenfederatie Noord-Brabant.

Beeldbepalend
Alle partijen zien in dat het belangrijk is om deze beeldbepalende kerkgebouwen te behouden. Kerken zijn ook gebouwen die deel uitmaken van onze collectieve geschiedenis. Hier zijn mensen gedoopt, getrouwd, hier hebben ze afscheid genomen van geliefden. 
Het aantal mensen dat naar de kerk gaat neemt af, en daarom zijn er steeds meer kerken die leeg komen te staan. Van Haaften: “Voor de leefbaarheid van dorpen is het belangrijk dat er geen leegstand is, want dan krijg je ontzielde dorpskernen. Dat geldt voor winkels, kloosters, schoolgebouwen, en zeker ook voor kerken. Dat willen we niet, maar het ligt wel op de loer als we niets doen. “

Sluiting van Bossche kerken
Toevallig of niet, in twee bijeenkomsten met het bisdom is aan de bewoners van Rosmalen en Den Bosch Zuid dinsdagavond 18 februari 2014 de kerksluiting meegedeeld. In de stad blijven de Sint Jan en de Sint Cathrien over, maar sluiten op termijn [1 januari 2015] de Emmaus [West] en de San Salvator [Orthen] en in Maaspoort de Willibrordus.  In Rosmalen wordt de Lambertus de hoofdkerk.