Boekpresentatie 'HuysvanBoxtel' en deburen[Postelstraat]&de Uilenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2018 | Gewijzigd op: 07-02-2021
Zondagmiddag 18 november 2018 werd in het JADS aan de St. Janssingel het boek ‘Huys van Boxtel’ gepresenteerd.  Op die presentatie ontving Ton Wetzer, programmeur bij het BHIC [Rijksarchief in de Citadel] en nu vrijwilliger bij Erfgoed, de koninklijke onderscheiding Ridder in  de Orde van Oranje Nassau. [Zie onder artikel]. Wetzer heeft van alle huizen in de Uilenburg de bewonersgeschiedenis uitgeplozen en digitaal vastgelegd. Dat komt later op de website van Erfgoed te staan.
Auditorium ofwel Collegezaal in
het JADS aan de Sint Janssingel. Vooraan vlnr mevrouw Coerts, Angelique Penners-Wouters directeur Operations van het JADS, burgemeester Jack Mikkers en het echtpaar Ton en Ineke Meulman.

Rechts zitten de mede-auteurs Jan van Oudheusden en Ad van Drunen
. Achter hen het echtpaar Hoffman.

foto's  © paul kriele, 18 november 2018. 
.............................................................
Het boek ‘Huys van Boxtel’ bevat een diepgaande vastlegging van de namen van de opeenvolgende bewoners en de  resultaten van archeologisch onderzoek, maar bevat ook de buren en de ontstaansgeschiedenis van de kloosters en refugiehuizen in de buurt.
-Links: Vooraan het pand Huys van Boxtel
in de Postelstraat 46/48.
-Hieronder Postelstraat 44, een sedert 2017 of 2018
dubbel bewoond pad.  met gemeenschappleijke tuin.
Bij dit  huis hoorde een pand,
dat ooit gediend heeft als schuilkelder.
foto's © paul kriele, 8 november 2018.

In het huis op Postelstraat 46/48 wonen Ton en Ineke Meuelman, de voormalige eigenaars van boekhandel Heinen. Ton Meulman  gaf aan provinciaal historicus/publicist Jan van Oudheusden en Ad van Drunen, de eerste Bossche bouwhistoricus, opdracht voor een uitgebreid onderzoek naar zijn huis en de wijk Uilenburg. Behalve vele [archief[-foto’s bevat het album ook drie-dimenensionale tekeningen van Bianca Eikhoudt van de afdeling Erfgoed.
Het huis heeft een rijke geschiedenis gekend, rijk in de zin van architectuur en interieur en ook in de zin van bewoners, zoals een Bossche klokkengieter Jan Hoernken. De heren van kasteel Stapelen in Boxtel en ook erg geschiedkundig is het bezoek van de hertog van Saksen, de  legeraanvoerder van keizer  Maximiliaan van Oostenrijk. En zo loopt die lokale geschiedenis van het ene bijzondere moment over naar het andere. Boedelbeschrijvingen en testamenten hielpen de auteurs om dit nader te kunnen beschrijven.   
Dieke Wesselingh hoofd afdeling Erfgoed van de gemeente.

foto © paul kriele, 18 november 2018.
....................................................................................................................
 

In een volle collegezaal, de voormalige kapel van de zusters JMJ leidde Hans Heesbeen de boekpresentatie. Het programma bevatte enkele lezingen en werd afgesloten met de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje  Nassau aan Ton Wetzer, de motor en bedenker van de Bossche Encyclopedie waar hij bijna dag en nacht mee bezig is. zo sprak burgemeester Jack Mikkers de gelauwerde programmeur van het Rijksarchief toe. 
De boekpresentatie van Huys van Boxtel
In een welkom stipte  Angelique Penners-Wouters, directeur Operations van het Jheronimus Bosch Academy of  Data Science, kortweg JADS, onder meer aan wat JADS en de buren van het Huys van Boxtel gemeen hebben. Dat is het  bewaren van alles uit het verleden voor  de toekomst. Het JADS doet dat ism de universiteiten van Tilburg en Eindhoven via de nieuwe Data sciencewetenschap. Die praktiseren we hier op universiteitsniveau, via opleidingen, onderzoeken en kennisoverdracht naar ‘de markt’. Dus bewaren voor de generaties na ons. Dat is ook wat Ton en Ineke Meulman en Erfgoed doen: verzamelen, samenvoegen, analyseren en conclusies trekken. En wij als JADS zetten data in voor de ontwikkeling van de stad'. En Angelique besloot met te hopen dat wij u in de toekomst ook zo gastvrij zullen ontvangen als de zusters JMJ dat hebben gedaan'.
Dieke Wesselingh: Wisselwerking Erfgoed- burgers  
Het hoofd Erfgoed Dieke Wesslingh gaf de wisselwerking van bronnen en feiten aan tussen Erfgoed en  het echtpaar Meulman die zes jaar geleden met hun boek begonnen.  Wesselingh refereerde, evenals de volgende sprekers Ad van Drunen en Jan van Oudheusden dat deden, nog eens aan de start in 1975 van de restauratie van de Binnendieze die bij de Berenbrug in de Uilenburg begon. Zelf waren deze twee op jongere leeftijd weliswaar de eerste resp. bouwhistorisch en archeologische werkers in de Uilenburg.

Structuurplan van 1964 ingehaald door Integraal Binnenstadsplan 1969
De demping van de Binnendieze en de aanleg van vierbaans wegen uit het beruchte structuurplan van 1964 werd in 1969 overruled door het Integraal Binnenstadsplan. Anders hadden de huizen in onder meer de Postelstraat er niet meer gestaan en was dit boek er ook niet gekomen. Dat dat zo is gelopen is aan de protesten van architect Jan van der Eerden  en mr. Hein Bergé, te danken. Die verwijzing zal later bij de presentatie ook de provinciaal historicus en mede-auteur Jan van Oudheusden aangeven.
Alle gegevens van 1975 zijn verkregen, bewaard en uitgewerkt en aan Ton Meulman beschikbaar gesteld. Dieke Wesselingh en even later Ronald Glaudemans lieten wel fijntjes merken dat het niet zo is dat  voor elk huis in de stad een dergelijk boek gerealiseerd kan worden.
De conclusie is in iedere geval dat dit unieke en lijvige [550 pagina's] boek ‘Huys van Boxtel’, zeer gedetailleerd  en uitgebreid de geschiedenis van 16 huizen in de Postelstraat en haar bewoners heeft samengebundeld. Maar lang niet alles van ons archiefverzameling van Postelstraat en Uilenburg staat in het boek.  Dat komt allemaal nog op de website van Erfgoed te staan, sprak Dieke Wesselingh.
Via videobeelden kwam daarna Ad van Drunen en Ronald van Genabeek met beelden van resp. bouwhistorische en archeologische onderzoek in de stad langs.
Als muzikaal intermezzo traden  La Tuniña een groep van Eindhovense  studenten die in deze Sinterklaastijd wat Spaanse klanken door het voormalige klooster strooiden.
 
La Tuniña, een groep Eindhovense studenten die met 
wat Spaanse klanken zorgden voor een muzikaal intermezzo.

......................................................................................................
 
 foto's © paul kriele, 18 november 2018.
..
 Boek Huys van Boxtel, Vrucht van een liefdes affaire
'Het boek is de vrucht van een liefdesaffaire'. Welnu, met die  beeldspraak begon de historicus en auteur Jan van Oudheusden onder het motto 'Tussen microscoop en verrekijker' zijn wel wat lange lezing. Daarvan is het merendeel terug te vinden in het meer dan 500 pagina’s dikke boek waaraan ooit een voormalig  eigenaar van boekhandel Heinen begon. Meulman zei toen: ‘Je maakt een boek.’ Maar dat is nog wat simpel gezegd, aldus Van Oudheusden die ook het interview met Ton Meulman in Trouw aanhaalt. Daarin zegt Meulman: ‘Ik heb mij bij vlagen afgevraagd waar ik aan begonnen ben?’ 'Maar uiteindelijk in 2013 had deze oneindig energieke Ton  een werkgroep om zich heen verzameld', registreert de historicus.
Het lange relaas over de roerige jaren eind 60 met al zijn bestuurlijke kortzichtigheid besluit Van Oudheusden af met: ‘De overblijfselen van het verleden zijn geen belemmering voor de toekomst, maar dat de uitkomst de toekomst verschraagd’.  
-Rechts: Voormalig provinciaal historicus en mede-auteur Jan van Oudheusden die de politieke besluiten
van eind jaren 60 bekritiseerde, maar ze wel in
de kontekst plaatste van hun tijd: de auto was
de heilige koe en de winkliers wilden deze zo
dicht mogelijk voor huin winkeldeur laten parkeren.

-Onder de binnenstad zou worden
doorsneden door vierbaanswegen.

-Rechts onder: Afbeeldingskaart
van het structuurplan van 1964. 


foto's © paul kriele, 18 nvember 2018
en afbeeldingen uit presentatie J.v.O.
.........................................................................................
........ .................
 
-Hierboven: Het dossier en de onderzoeksmappen
van de boekproductie 'Huys van Boxtel'.

 


Architect Jan van der Eerden en advocaat
mr. Hein Bergé wisten met succes het
structuurplan 1964 om te
buigen in het Integraal Binnenstadsplan 1969.


foto © jan verhoeff, 1988. Uit videopresentatie J.v.O.
.....................................................................................................
 
Van der Eerden, die vooral veel werk verzette als secretaris en Bergé, die het meest  als boegbeeld [..] op de voorgrond trad,  richten in 1964 tegen dat Structuurplan het Comité Behoud Binnenstad op .Ze kregen uit de burgerij en de media zoveel steun dat dat in 1966 leidde tot de oprichting van de partij Beter Bestuur.
Het stadsbestuur had in dat
KVP-tijdperk geen weet noch kennis van een oppositie. Gerrit van de Ven, die in 1969 als nieuwe burgemeester aantrad en door de Commissaris van de Koningin als een bemiddelaar/bruggenbouwer werd gezien, nodigde bij zijn inauguratie  [Statenzaal] de BUPO [Buiten Parlementair Oppositie] zelfs uit voor een kennismaking en een wandeling door de binnenstad. Daar was zelfs de KVP-wethouder Nico Schuurmans bij aanwezig. 

Dankbare en opgeluchte Meulman gaat met pensioen …
Ton Meulman, voormalig eigenaar van boekhandel 
Heinen die vijf jaar geleden begon aan zijn
levenswerk de beschrijving van zijn huis
'Huys van Boxtel' en zijn buren' maar gelukkig een
kernteam en hulptroepen rond zich wist te verzamelen.


foto © paul kriele, 18 november 2018.
....................................................................................................

Meulman begon zelf zes jaar geleden met het initatief alles over zijn en Inekes huis te gaan onderzoeken en vastleggen. Maar die wens groeide boven zijn hoofd wat betreft onderzoeks bronnen en steeds meer uitgroeiende en aanverwante onderwerpen, zoals van de buren in de Postelstraat,  huizen in de Uilenburg en van diepgaande aspecten uit de geschiedenis.
In zijn bijdrage richt de initiatiefnemer Ton Meulman zich vooral tot al degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt of de ‘hulptroepen’ die hem tot steun zijn geweest.
Meulman: ‘Het was een dynamische periode, maar dat was 2005 ook, toen ik afscheid nam van de zaak’.

-Hierboven:
Foto's en namen van personen
die aan het boek hebben
meegewerkt of op een andere
manier Meulman hebben gesteund.

-Rechts: De sponsoren
die het kostbare boek mogelijk maakten.


foto's uit videopresentatie van J.v.O.
 
Meulman besloot met: ‘Van achter en naast me en soms ook voor mij, dat was Ineke. Zij heeft me steeds gesteund. Want zonder wrijving geen glans. Het is mooi geweest, ik ga na zoveel intensieve jaren met pensioen.....’. 
Dit was Meulmans laatste 'Bossche' boek dat hij uit gaf. Er gingen aan 'Huys van Boxtel' 125 boeken vooraf..

-Links: Burgemeester Jack Mikkers
op het moment waarop Jan van Oudheusden
de woelige jaren 60 aanhaalt. Volgens het structuurplan van 1964 zouden anderhalve kilometer  gevels worden gesloopt ten behoeve van vierbaanswegen dwars door de binnenstad. 

...........................................................................
-Rechts Burgemeester Jack Mikkers
ontvangt van Ton Meulman een eerste
exemplaar van 'Huys van Boxtel en zijn buren'.

Middenin de presentator van de middag Hans Heesbeen.

foto's © paul kriele, 18 november 2018.
Burgemeester Jack Mikkers

‘Ik was onlangs bij Ton en Ineke Meulman op huisbezoek. Je zag dat dit huis hun passie is, waarvoor zij hun liefde toonden. Dat staat nu ook in dit boek. Alles is voor hen dit huis, voor de buren en voor de stad ’s-Hertogenbosch’.  Daarna refereerde Mikkers relativerend naar die woelige jaren 60 met zijn structuurplan: ‘Ik zou nooit naar de burgemeesterspost in Den Bosch gesolliciteerd hebben als de structuurvisie van 1969 was doorgegaan'.

'’s-Hertogenbosch daar zie ik de wisselwerking die ik zojuist hoorde tussen bij de stad betrokken mensen, die hun gevoel voor de stad tonen. Daar komt dit boek uit voort en daar gaat dit boek over. En data dat is van belang om dit werk te kunnen realiseren’. 
-Links boven: Burgemeester Jack Mikkers speldt bij Ton
Wetzer de versierselen op behorend bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

-Boven: Ad Heinen, ook een voormalig eigenaar
van boekhandel Heinen, feliciteert Ton Meulman
.

foto's © paul kriele, 18 november 2018.
....................................................................................................
Daarmee luidde Mikkers de uitreiking in van een koninklijk lintje. Deze onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd toegekend aan Ton Wetzer vanwege zijn werk met data voor het Rijksarchief en voor de Bossche Encyclopedie.Al vanaf 2003 ! 
'Wetzer maakt een geschiedenis die meerwaarde heeft  en iets bijdraagt aan de samenleving. Zijn inzet reikt al tot bijna 60 uur per week. Dat willen we vandaag de dag niet zo maar voorbij laten gaan,’ sprak Mikkers.
Hierna was er een gezellig samenzijn in het Atrium onder de collegezaal van het JADS.
Boekpromotie in etalage Boekhandel Heinen in de Kerkstraat.

foto © paul kriele, 22 november 2018.
................................................................................................................................


Terug naar boven