Uilenburg: Achterpoortje van Huis van Boxtel in restauratie

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-07-2022 Uilenburg: Achterpoortje van Huis van Boxtel in restauratie
..................................
-Hierboven:.Het poortje in de Uilenburg behorend bij de vroegere wijnhandel van Filips van Beugen woonachtig op Postelstraat 46-48 Het gaf vanaf 1681 toegang tot de schuilkelder in het op het erf staande wijnpakhuis.
-Hieronder: Deze sluitstenen worden deels weggehaald om het  metselwerk er boven te kunnen herstellen.

foto's © paul kriele, 18 juli 2022 en © De Bont [foto onder].
.......................

Op dit moment  [uitgezonderd de zomervakantie] is in de Uilenburg het historische poortje van Huis van Boxtel [*1649] in restauratie.
Naa de inname van de stad door Frederik Hendrik diende dit poortje tot toegang naar een schuilkerk. Dat was de voormalige op wijnopslag van Filips van Beugen die daar vanaf 1681 een wijnpakhuis exploiteerde. De functie van katholieke schuilkerk heeft geduurd tot 1811 met regelmatige controles door leden van het staats gezinde [lees protestante] stadsbestuur.
In overleg met erfgoed worden door Nico de Bont de gevel, de dakaansluiting en het lijstwerk rond dit portaal - op ‘een constructieve en esthetische manier’ - aangepakt. Karakteristieke onderdelen van het pandje worden gerespecteerd en eventueel met de restauratie meegenomen.
Jaren geleden werd de oorspronkelijke uit hout gesneden deurlijst ontvreemd. Blijkbaar is er een natuur getrouwe kopie voor in de plaats gekomen. Op de muursteen boven het boortje staat het jaartal 1649.
Bron: Onder andere Huis van Boxtel [auteur Ton Meulman] en Linked .De Bont.