Inhoud gesloten convenant met ondernemers Uilenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2022 | Gewijzigd op: 05-11-2022
Beheerconvenant Uilenburg en omgeving ondertekend
..
De Uilenburg, inclusief de Karrenstraat is een populair horeca-uitgaansgebied.
Met ondernemers en bewoners is een convenant over parkeren, fietsoverlast en  laden en lossen e.d. getekend.
Op 2 november 2022 heeft de beheergroep Uilenburg en namens de gemeente Ralph Geers het beheerconvenant Uilenburg [incl.,Karrenstraat] ondertekend. In het document zijn, in vervolg op een gesprek met de burgemeester en enkele ondernemers en bewoners, praktische afspraken gemaakt over leefbaarheid en bevoorrading in het gebied. Daarbij diende het convenant dat eerder met de ondernemers van de Korte Putstraat werd gesloten. De Uilenburg is een populair horeca- uitgaansgebied: Veel bezoekers betekent ook meer fietsen, meer bevoorrading en meer afval. Het luistert nauw dit alles in goede banen te leiden.
Met dank aan de deelnemende ondernemers en betrokken bewoners en de leveranciers en bevoorraders zijn over minder bevoorrading, minder naleveringen en dergelijke goede afspraken gemaakt. Namens de gemeente zegt wethouder Geers de positieve lijn in de gesprekken/afspraken voort te kunnen zetten. 
Inhoud convenant
Enkele belangrijke punten uit het convenant zijn:
-Geen verkeer meer in de Uilenburg inkl. St.Janssingel na 11.00 uur ['s morgens....],
  Dat geldt ook voor kleine leveranciers als bakkers  en slagers
-Leveranciers zijn welkom 's morgens vanaf 07.00 uur.
-Er komt wellicht een fietsenstalling in de Uilenburg
-Voor de fietsen worden nieuwe rekken geplaatst
-De terassen worden opgeruimd meteen na sluitingstijd
- In de nacht mogen er geen lege flessen meer in de container worden geleegd