Zakennieuws Uilenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2004 Café De Plekhoek op Lepelstraat 31 is verkocht Het echtpaar Tiebosch, de exploitanten van het café, houden het na 15 jajar voor gezien. Eind juni is er voor de cliëntèle een afscheidsfeest. De Plekhoek zat twintig jaar geleden ook al naast de Mariakapel, maar toen in een oud pand. Steeds drigide afbraak ten behoeve van nieuwbouw voor de AMRO-bank. Die ingreep voltrok zich ruim tien jaar geleden.

Grillerij De Uijlenburgh: In de Molenstraat 23/25 heeft de vrouw van Ted de Haas, Svetlana inmiddels Grillerij De Uijlenburgh geopend. Dat restaurant heeft vele voorgangers gekend. [
Café De Plekhoek dat eind juni van eigenaar is veranderd.


foto © paul kriele,  27 april 2004.

De Mariakapel: Voor de Mariakapel komen ipv één, 2 banken in de lengterichting te staan.