Fonteintjes van Loeffplein keren terug in Uilenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2011 | Gewijzigd op: 10-10-2011
In de voormalige tuin van de zusters Marienburg keren terug. Die tuin is opgedeeld in een deel nog als kloostertuin en in een stadstuin met speelplek. In de stadstuin, langszij de straat 'Uilenburg', komen de fonteintjes van de kunstenares Irene Fortuyn O'Brien te staan. Ze gaan een nieuw -beschut - leven tegemoet, dichtbij de zusters.

Boven: De tuin van de zusters Mariënbrug in de Uilenburg. De fundering en de technische aanleg voor de negen fonteintjes zijn al klaar in afwachting op het kunstwerk....

-Rechts: een van de laatste foto's van het Burg. Loeffplein compleet met de negen fonteintjes
.

foto's © paul kriele, najaar 2009 en  22 september 2011.

De uitvoering van de O'Brien fonteinen is: zandstenen, trechtervormige fonteinen met een bronzen afgietsel van een boomknoest, aldus een gemeentewoordvoerder.

Inmiddels -12 jaar geleden- stonden die trechtervormige fonteintjes op het Burgemeester Loeffplein. Toen daar in het najaar van 1999 de Esplanade [Nieuwbouw hoek Marktstraat/Loeffplein] werd gerealiseerd moesten ze tijdelijk verdwijnen. Zogenaamd voor een revisie. De Gemeente gaf als verklaring dat door de bouw van de Esplanade de kunstobjecten wel eens schade zouden kunnen oplopen. Maar ze keerden er nooit meer terug. 
De fonteinen waren een geschenk van de waterleidingmaatschappij WOB.

Via Bastion Oranje werd voordien al - tot vervelens toe - de slechte werking van die kunstwerkjes aan de kaak gesteld. Zie daarvoor de artikelenreeks over het Burg. Loeffplein