Fonteinen in MariŽnburgtuin aangesloten

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2011 | Gewijzigd op: 15-12-2011
De Fonteinen, die afkomstig zijn van het Burg. Loeffplein zijn herplaatst, maar moeten nog worden aangesloten.
In de kloostertuin van de 'Zusters Mariënburg'*, die voor het grootste deel stadstuin is geworden, staan al enkele van de negen piramidevormige fonteinen van de kunstenares Fortuyn O'Brien opgesteld. Maar ze moeten nog worden aangesloten. De aanleg gebeurt door BTL en het metselwerk en de afscheidingen door Orly & EndeVoets.

Zoals hieronder te lezen valt komen ze van het Burg. Loeffplein, maar daar waren ze eerst in onbruik geraakt en toen weggehaald ivm de bouw van de Esplanade [de vleugel met appartementen op de hoek Burg. Loeffplein/ Marktstraat].
In de waterbak van de fonteinen is een - op een boomschors gelijkende- sproeier aangebracht waaruit men water kan drinken.  De aansluiting gebeurt pas -na een te verwachten vorstperiode- in het voorjaar van 2012.

*Zusters Mariënburg:
Op deze plek staat het klooster, de kapel en de voormalige schoolgebouwen van de 'Zusters Jezus Maria Jozef [JMJ]', kortweg de  Zusters Mariënburg genoemd. In het klooster, waar ook mgr. Jan Bluyssen verblijft, wonen nog circa 12 zusters.Er is voor de zusters ook nog een echte besloten kloostertuin die meer Noordelijk in de Uilenburg ligt.
De Mariënburgtuin die eerder al stadstuin is geworden heeft naast speeltoestellen en rustplekken,  nu ook een serie van negen 'Irene Fortuyn-fonteintjes', die nog aangesloten moeten worden. Gezicht op Morturariumhuisje.
foto's  © foto © paul kriele, 4 en 15 december 2011.

'Fonteinen van Loeffplein keren  terug in Mariënburgtuin'
  Bericht dd.10 november 2011.
In de voormalige tuin van de zusters Marienburg keren terug. Die tuin is opgedeeld in een deel nog als kloostertuin en in een stadstuin met speelplek. In de stadstuin, langszij de straat 'Uilenburg', komen de fonteintjes van de kunstenares Irene Fortuyn O'Brien te staan. Ze gaan een nieuw -beschut - leven tegemoet, dichtbij de zusters.

Boven: De tuin van de zusters Mariënbrug in de Uilenburg. De fundering en de technische aanleg voor de negen fonteintjes zijn al klaar in afwachting op het kunstwerk....

-Rechts: een van de laatste foto's van het Burg. Loeffplein compleet met de negen fonteintjes
.

foto's © paul kriele, najaar 2009 en  22 september 2011.

De uitvoering van de O'Brien fonteinen is: in zandsteen, trechtervormig en met een bronzen afgietsel van een boomknoest in de waterbak, aldus de ontwerper van de herinrichting van deze stadstuin Joris van Esch.

Inmiddels -12 jaar geleden- stonden die trechtervormige fonteintjes op het Burgemeester Loeffplein. Toen daar in het najaar van 1999 de Esplanade [Nieuwbouw hoek Marktstraat/Loeffplein] werd gerealiseerd moesten ze tijdelijk verdwijnen. Zogenaamd voor een revisie. De Gemeente gaf als verklaring dat door de bouw van de Esplanade de kunstobjecten wel eens schade zouden kunnen oplopen. Maar ze keerden er nooit meer terug. 
De fonteinen waren een geschenk van de waterleidingmaatschappij WOB.

Via Bastion Oranje werd voordien  - tot vervelends toe - de slechte werking van die kunstwerkjes aan de kaak gesteld. Zie daarvoor de artikelenreeks over het Burg. LoeffpleinTerug naar boven