Laatste kaalslag Uilenburg/Berewoutstraat bebouwd

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2007 | Gewijzigd op: 09-01-2013
Indeling laatste bouwblok Uilenburg/Mariënburg/ voorjaar 2006
Binnenkort [zomer 2006] zal de oplevering plaatsvinden van het laatste bouwblok dat in en om de Mariënburg wordt gerealiseerd. Het ligt op de hoek [Verlengde] Uilenburg en Berewoutstraat. Het perceel is onderkelderd voor twee parkeergarages, die beiden automatisch bediend worden, zowel aan de zijde Uilenburg een garage voor 2 en aan de zijde Berewoutstraat een garage voor 5 auto's.

Op de begane grond ligt de kleinste woning [nummer 60 met klein stadstuintje], vanwege de hoofdingang die daar aan de zijde Uilenburg is gesitueerd en twee garage-ingangen. Op de drie andere woonlagen telkens een appartement: nrs. 62-66. Ook 62 heeft een stadstuin die via een trap bereikbaar is. Alle vier woningne hebben een balkon met uitzicht op de Binendieze en nr. 66 heeft een logia die op de Berewoutstraat uitkijkt . Het bovenste perceel- nummer 66- ligt op zolderniveau [schuin dak], beshcikt ook nog over een dakterras. 
Het steegje dat omklemd wordt door de achtertuinen [recht van overpad] van de percelen Mengelmeos en de modezaak in de Vughterstraat, biedt toegang tot de berghokken en de garageunit.

Laatste kaalslag -Berewoutstraat/Uilenburg- aan snee- najaar 2005/voorjaar 2006

Situatie maart 2007

Blik op de langszij de Binnendieze gebouwde flat, nadat ook het straatje Uilenburg is opgeruimd


foto © paul kriele, 3 april 2007.
 

september & augustus 2006
Eindelijk zijn de steigers weggenomen van de nieuwe flat langszij de Binnendieze en het straatje dat Uilenburg is gaan heten. 
foto © paul kriele, 3 oktober 2006.
 
De nieuwe flat, die de Binnendieze overkluist. Het adres is Uilenburg, maar de westelijke gevel ligt aan de zijde Berwoutstraat.
foto © paul kriele, 24 augustus 2006.

Situatie voorjaar 2006

   
-Rechts de bouw aan de Uilenburg/hoek Berewoutstraat, gezien vanaf het binnenterrein van klooster Mariënburg.
Met vier appartementen langszij de Binnendieze. 

De voormalige bierbrouwerij van Van Gulick, het witte pand op de rechterfoto's. Dat perceel heet tegenwoordig Club 23 en voorheen Kings.

-Op de  foto hierboven: Een inkijkje vanuit het binnenterrein op de achterzijde St.Janssingel, met de voormalige kweekschool van de Zusters Mariënburgfoto's © paul kriele, 3 en 8 mei 2006.
 
 

Woensdag 3 mei 2006 vond een bezichtiging plaats voor toekomstige bewoners van de panden in de -verlengde- Uilenburg. -Boven: Bezichtiging voor toekomstige bewoners van het neiuw gebouwde pand aan de verlengde Uilenburg.
-Rechts: Momenteel [april 2006] zijn bouwvakkers bezig de buitenmuur van de woningen op de hoek Berewoutstraat/Uilenburg aan het opmetselen.


foto's © paul kriele, 25 april 2006 [r.] en 3 mei 2006.
 

Het bruggetje in de Capucijnerpoort, de steeg die overgaat in Uilenburg. Deze laatste straat werd kadastraal doorgetrokken en komt uit in de Berewoutstraat waar deze huizen in aanbouw zijn. Ze staan op
 de rand van de Diezemuur wat al tot protesten leidde.

Het plaatje is mooier [r] zonder die kolossale containers [l]. foto's © paul kriele, 31 maart 2006.

maart 2006
Recentelijk zijn van de nieuwe percelen die grenzen aan de Dieze kademuur de perceelsnummers toebedeeld. Het gaat om de voortzetting van de Uilenburg zoals de 2e hoofdstraat door de wijk De Uilenburg heet. Derze straat loopt door tot in de Berewoutstraat. De nummers van de nieuwe percelen zijn: 60 t/m 66. De constructie zou moeten gelijken op een pakhuis.
Ook eind maart 2006 zijn op deze nieuwbouw metalen dakspanten geplaatst, waardoor de uiteindelijke hoogte zichtbaar wordt.

situatie december 2005


De nieuwe stadsvilla's aan de zijde Berewoutstraat/Uilenburg. Op de achtergrond de gevelwand van de aanbouw Mariënburg in de Berewoutstraat. In dit geval de koopse kant aande Uilenburg


foto © paul kriele, 22 december 2005.
 

situatie 10 november 2005
In de eerste week van november 2005 is de aannemer begonnen met het bouwrijp maken van het laatste stukje grond, het terrein dat grenst aan de achtertuinen van de bebouwing langszij de Vughterstraat en ingeklemd wordt door de nieuwbouw en de Berewoutstraat. Het stuk grond waarop lange tijd de bouwketen hebben gestaan, ligt aan het inmiddels doorgetrokken straatje: Uilenburg, dat uitkomt in de Berewoutstraat. Aanvankelijk zouden op dit perceel stadsvilla's komen. Dat is inmiddels gewijzigd in een flat van vier bouwlagen. Door een bezwaarprocedure liep de ombouw van de kweekschool aan de St.Janssingel die inmiddels [na de bouwvakvakantie 2005 was begonnen, vertraging op. De kweekschool wordt omgebouwd tot 23 appartementen. 

Het straatje dat langs deze kaalslag loopt heet Uilenburg.
Het terrein ligt er nogal slordig bij, maar in de week van 31 oktober- 5 november 2005 zijn de heipalen geboord
.
 
foto © gerard monté, 21 juni 2005.

Tegen de nieuwe flat, die in oktober-november 2005 in aanbouw kwam was eerst protest gerezen. Door de korte termijn warene rmaar weinig bewoenrs achter gekomen, dat in plaats van vier stadsvilla's er een flatgebouw van vier bouwlagen [inkl. kelder] verrijzen. Bovendien zit er in de gevel aan de zijde Berewoutstraat ook nog eens een grote automatische te bedienen tuimeldeur voor de onderliggende parkeergarage.Terug naar boven