Geen wijziging betaalmoment voor huidige uitkeringsgerechtigden

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2014 | Gewijzigd op: 27-03-2014
Het College van B&W heeft besloten het  betaalsysteem voor uitkeringen voor de huidige uitkeringsgerechtigden niet te veranderen. Zij blijven de uitkering ontvangen op het einde van de lopende maand. Nieuwe aanvragers vanaf 1 januari 2015 ontvangen de uitkering achteraf,  op de 15e van de eerstvolgende maand.

Oorspronkelijk wilde de gemeente de betaaldatum van de uitkeringen geleidelijk verschuiven. Van het einde van de maand naar de 15e van de volgende maand. Dit maakt het voor uitkeringsgerechtigden aantrekkelijker om naast hun uitkering te werken. Waarmee ze meer kans hebben om uit de uitkering uit te stromen.
Twee betaalmomenten
Het is mogelijk om te werken met twee betaalmomenten. Het college besloot daarom het volgende. Er verandert niets voor iedereen die nu een uitkering ontvangt.
De huidige uitkeringsgerechtigden mogen vrijwillig overstappen naar de nieuwe betaaldatum. Dit levert uiteindelijk voordelen op voor hen. Op deze manier hoeven zij geen geld terug te betalen als zij werk vinden.