Armoede op tijd signaleren

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2014 | Gewijzigd op: 01-04-2014
Niet de gemeente, maar de buurt of de school kan armoede bij gezinnen of rondom kinderen het beste signaleren. Daarom wilde gemeente, voor wat zij kan, financieel meer ruimte bieden door meer aan preventie te doen en het registreren van armoedegevallen vergroten.

In een voorstel aan de raad [april 2014] wordt voorgesteld bijv. de grens van het sociaal minimum voor bepaalde toekenningen te verhogen, zoals de collectieve zorgverzekering voor minima in geval van chronisch zieken en gehandicapten. Die inkomensgrens gaat van 120 naar 130% van het sociaal minimum. Ook wil de gemeente de inkomensgrens voor minimavoorzieningen, van 110 naar 120% verhogen. Dat maakt dat de zgn. ‘doelgroep‘ wordt verhoogd van 9.400 naar ruim 14.000 personen, aldus wethouder Huib van Olden vanmorgen voor de pers.

Armoede bij/in gezinnen is gebaseerd op statistieken: de stad telt 7200 huishoudens [waarvan 1200 eenoudergezinnen !] die onder een modaal inkomen leven, of 3.000 kinderen die niet aan alles kunnen deelnemen [zoals sportclub, busvervoer of bijvoorbeeld het lidmaatschap van bibliotheek].

Een wijkagent, de buurt, de thuiszorg, of de school staan het dichtst bij kind of gezin. Bestaande initiatieven wil de gemeente bundelen, want de drempel om armoede te melden is te hoog, aldus wethouder Huib van Olden, die een soort armoedenetwerk wil opzetten. ‘Het is de kunst door samen te werken bij signalering en preventie met de buurt, kerk, school, of sportclub, armoede aan te pakken. Dat maakt dat het gezin en/ of kind ruimte geeft in het huishouden of bij de bezigheden van het kind in bijv. sport of muziekbeoefening.’
De gemeente wijst hierbij al naar de stichting Leergeld en Jeugdsportfonds en bijv. Kindervakantiewerk. Die zijn gericht op kinderen van 4-16 jaar. De gemeente gaat de subsidiegrens verhogen van 16 naar 18 jaar en de bieb gratis maken voor alle kinderen tot 18 jaar.

De gemeenteraad krijgt dit uitgebreid raadsvoorstel ‘Armoede en schulden in Den Bosch’ op 22 april 2014 voorgelegd zodat snel de voornemens in daden kunnen worden omgezet.

Zie  ook artikel  Kinderarmoede conferentie/ kinderombudsman dd. 21 januari 2014.